Home

Skjenkebevilling pris

Salg, servering og skjenking - Skatt og næring - Oslo kommun

Søk eller endre serverings-, salgs, eller skjenkebevilling. Etablerer- og kunnskapsprøvene Tid og sted for prøvene, betaling og pensum. Regler for salg og skjenking Lover og Oslo kommunes kontaktsenter - åpningstider og priser. Finn en ansatt. Skriv til oss - pålogging med ID-porten. Ring 21 80 21 80 Skjenkebevilling på skip. Søknader om skjenkebevilling på skip som er kollektive transportmidler - det vil si at det går i rute på bestemte strekninger til fastsatte tider og er åpent for publikum - skal sendes Fylkesmannen i det fylket skipet er registrert. Bevillingsplikten gjelder kun i norsk territorialfarvann, uavhengig av.

Priser for årlig salgs- og skjenkebevilling 2020. Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling skal årlig betale et gebyr til kommunen, jfr. Alkohollovens § 1-7. Gebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk Test deg selv - skjenkebevilling. kr 400,00 inkl. Mva. Test dine kunnskaper. Test deg selv - skjenkebevilling antall. Kjøp. Kategori: Kunnskapsprøven for skjenkebevilling. Beskrivelse Beskrivelse. Med «Test deg selv» trenger du ikke bekymre deg for hva du blir å møte når du tar prøven hos kommunen Priser og gebyrer for serveringsvirksomhet og skjenkebevilling Etablererprøve for serveringsvirksomhet. Gebyret for å gå opp til etablererprøve er kroner 400,-.. Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted (lovdata.no); Kunnskapsprøve: Alkohollove Pris. Gebyr for skjenkebevilling for ambulerende skjenkebevilling er kr. 380 per arrangement. Prisen vil indeksreguleres jevnlig ettersom alkoholforskriften endres. Skjenkebevilling for enkelt anledning Salg av tobakk. Skjenking og servering For å kunne importere, produsere, distribuere, omsette, eller skjenke alkohol trengs det en bevilling (tillatelse) fra det offentlige. Her får du hovedpunktene i regelverket som gjelder skjenkebevilling. Med skjenking menes salg av alkohol som drikkes på stedet. For å drive slikt salg kreves skjenkebevilling. Den som har slik bevilling kalles bevillingshaver

Det er to typer kunnskapsprøve, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub. Vi har satt sammen en omfattende klargjørings test som vil hjelpe deg med å klargjøre deg til prøven hos næringsetaten Salg-, servering- og skjenkebevilling. Både for salg av alkohol i butikk (uåpnede enheter), skjenking av alkohol på bar/pub/restaurant (åpne enheter) og servering av mat og ikke-alkoholholdig drikke på spisesteder, trenger man en salgs-, skjenke- eller serveringsbevilling Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement Det er ikke lov å servere alkohol etter klokken 24:00 Det blir full skjenkestopp i Oslo fra mandag 9. november klokken 24:00 Pris Skjenkebevilling - minstegebyr pr. år kr 5200 Lover og regler. Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Kontakt oss. Konsulent Gunn Haga.

Skjenkebevilling for alkohol - Helsedirektorate

 1. Skjenkebevilling for alkohol. Utøvelse av bevilling - salgs- og skjenkeregler. Guide til god internkontroll etter alkoholloven. Kunnskapsprøve i alkoholloven. Kontroll og inndragning av salgs- og skjenkebevilling - prikktildelingssystem. Ansvarlig alkoholhåndtering
 2. Pris. Skjenkebevilling for enkelt anledning på arrangementer i regi av seniorsentrene, frivillige organisasjoner og små lokale kulturarrangementer (under 600 personer) følger gebyrsatsen til ambulerende bevilling. Større kulturarrangementer (over 600 personer) betaler ordinært gebyr
 3. Serverings- og skjenkebevilling. Skjenkebevilling for alkohol kan gis for maksimum fire år om gangen. Ved endringer i drift kan bevillinger falle bort, og det må i mange tilfeller søkes om ny bevilling. For nærmere informasjon om dette, se under fanen eierskifte og drift i en overgangsperiode

Ringerike kommune - Salgs, serverings og skjenkebevilling

Salgs- og skjenkebevilling Gebyrtype Pris 2020 Minimum gebyr Gebyr for avlegging av kunnskapsprøve etter alkohollovgivningen 400 400 Gebyr for avlegging av etablererprøven iht. serveringsloven 400 400 Bevillingsgebyr for skjenking av øl,pris per liter omsatt 0,48 5 200 Bevillingsgebyr for skjenking av vin, pris per liter omsatt 1,26 5 200 Bevillingsgebyr for skjenking av brennevin, pris per. Ambulerende skjenkebevilling må du ha ved skjenking i lukkede selskaper, som bryllup, konfirmasjoner, jubileum og lignende. Deltagerne må ha en eller annen tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Arrangementet er ikke tilgjengelig for utenforstående, heller ikke med påmelding Pris. Bevillingsgebyr på kommunal skjenkebevilling blir fastsatt for ett kalenderår om gangen. Du finner satsene i alkoholforskriftens kapittel 6. Ved årsskiftet må du sende inn en omsetningsoppgave til kommunen med: antall liter alkoholholdig drikke du har solgt i året som har gåt

§ 4-5. Ambulerende skjenkebevilling. § 4-6. Hjemmel for forskrifter om alkoholfrie drikker. § 4-7. Utøvelse av bevillingen . Kapittel 5. Statlige skjenkebevillinger. (§§ 5-1 - 5-3) § 5-1. (Opphevet ved lov 16 mai 1997 nr. 28 .) § 5-2. Skjenkebevilling på tog, fly og skip § 5-3. Skjenkebevilling til Forsvarets messer for militært. Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. Dette er det viktigste du må vite for god drift:Forskrift om salg og skjenking etter alkoholloven, Arendal kommuneMålsettingen er å føre en bevillingspolitikk som begrenser de samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger som alkoholbruk kan innebære.AlkohollovenFormålet med loven er i. Det er mulig å søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning som f.eks. firmafester, bryllup og konserter o.l. Søknadsfrist og skjema: • Lukket arrangement - 14 dager før arrangementet. • Åpent arrangement - 1 måned før arrangementet • Festivaler - 3. måneder før arrangementet. Søknadsskjema. Priser • Enkelt anledning. Ambulerende skjenkebevilling Ambulerende skjenkebevilling gis kun til sluttede arrangement der selskapets deltakere har dannet en sluttet krets av personer før skjenkingen begynner, som for eksempel bryllup, konfirmasjon, jubileum og lignende, og har en varighet over en periode på inntil 1-3 dager

Test deg selv - skjenkebevilling VINNs nettbutik

 1. Salgs- og skjenkebevilling. Salgs- og skjenkebevilling gis av kommunen. Det er formannskapet som behandler og gir bevilling etter alkoholloven og Færder kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan (PDF, 991 kB).. Ambulerende bevilling og bevilling for en enkelt anledning gis av rådmannen
 2. Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling. Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold
 3. nelig skjenkebevilling er inntil fire måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, sosialtjenesten, brannvesenet og skattemyndighetene. Saksbehandlingstiden for søknader om en enkelt anledning (åpent arrangement) avhenger av størrelsen på arrangementet og kan variere fra.
 4. Skjenkebevilling. Du må søke om skjenkebevilling, hvis du driver et serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk. Pris for kunnskapsprøven. Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400. Det betaler du hos AOF på prøvedagen. Husk gyldig legitimasjon
 5. stegebyr på kr 3500. Skjenkebevilling - gebyr : Ambulerende / for en enkelt anlednin
 6. Askøy kommune 2019 - Betalingssatser for barnehage, SFO, Kulturskolen og utleie av skoler og klasserom, Ungflimmer og Strusshamn kultursente

Vestre Toten kommun

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning eller ambulerende skjenkebevilling er prisen pr.i dag kr 380,-. (Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper) Tobakksregister Pris for fast skjenkebevilling Skjenkebevilling koster minimum 5.200 kr pr. år, basert på stedets omsetning av antall liter alkohol. Bevillingsgebyr blir fastsatt for ett kalenderår om gangen, jf. alkoholforskriften § 6-2 tredje ledd Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling) Publisert 15. februar 2018 av Knut Johnny Franck | Oppdatert 21. januar 201

Ambulerende skjenkebevilling Skjenking og servering

Skjenkebevilling. Skjenkebevilling til Café Paris. Til toppen Besøksadresse: Dronningens gt 18, Bod. Vedtatt av kommunestyret 26.6.2020 . Ambulerende bevilling kr 380,- per gang . Arrangement som ikke er åpne for utenforstående (årsmøter og lignende) opp til 200 personer kr 500,- per gang Åpne arrangement opp til 200 personer kr 500,- per gang Åpn Hvis du skal starte et sted som skal servere alkoholholdig drikke, må du både søke om serveringsbevilling og skjenkebevilling. Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet. Dersom de Skjenkebevilling enkelt anledning. Skjenkebevilling for enkelt anledning gis når en gruppe personer, lag/foreninger, et kollegium el. arrangerer en sammenkomst der salg av alkohol inngår som en del av arrangementet. Salget kan foregå ved salg av billetter, ved kuvertpris og/eller ved salg fra bar. Bevillingen kan gis for inntil seks dager

Hvis du ønsker å skjenkebevilling for et enkelt arrangement så må du søke om det digitalt. Vi er tilgjengelig for spørsmål. Søknadsfrist enkelt anledning/utvidelse for enkelt anledning: 5 uker Søknadsfrist ambulerende bevilling: 2 uker Bevilling - enkeltanledning Priser Ambulerende skjenkebevilling og enkeltanledninger pr. gang kr 370 Hvordan søke? Søk om skjenkebevilling for arrangementer her Hvor lang tid tar det å få svar? Behandlingstiden er ca 4 uker. Hvordan får du svar Skjenkebevilling for enkeltanledning. Pris. Det er minstegebyr for arrangementer. Størrelsen på det endelige bevillingsgebyret avhenger av hvor mye alkohol som omsettes. Senest én måned etter arrangementet må du sende en omsetningsoppgave til kommunen,.

Alminnelig skjenkebevilling. Den/de som driver serveringsvirksomhet med skjenking av alkoholholdig drikk må ha bevilling gitt av kommunen i henhold til alkoholloven § 1-4 a.. Alminnelig skjenkebevilling kan gis for alkoholgruppe 1, 2 og 3 Du har kun skjenkebevilling, det vil si at det skal drikkes på stedet. Dersom gjesten får ta med seg drikkevarene hjem er det pr. definisjon salg, som du ikke har bevilling til Pris . Satsene er hjemlet i kapittel 6, paragraf 6-2 i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. For ambulerende bevilling (skjenkebevilling - enkeltanledning): 370 kroner pr. gang. Ordinært bevillingsgebyr (alminnelig salgs-/skjenkebevillinger) utgjør minimum 1 660 kroner for salg o Når trenger du å søke? All servering av alkoholholdig drikke mot en eller annen form for vederlag (betaling) krever alltid bevilling. Du må søke om skjenkebevilling hvis; du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område - (en enkelt bestemt anledning) du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis.

Bevilling for skjenking av alkohol - Jusstorge

Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder skjenking i sluttede selskaper. Ambulerende skjenkebevilling kan kun benyttes ved lukkede arrangement, som bryllup o.l. Arrangementer i regi av lag og foreninger anses normalt ikke som lukket selskap selv om disse kun er åpne for medlemmer Søk om skjenkebevilling Behandling av søknaden. Søknader om skjenkebevilling behandles av bevillingsmyndigheten i kommunen. Det kan ta ca. 12 uker fra fullstendig søknad er mottatt, til saken er ferdig behandlet. Informasjon om omsetnings- og bevillingsgebyr

Gratis tester - Skjenkebevilling og Salgsbevilling Sermo

 1. Vi oppfordrer til å ringe vårt sentralbord nummer 77 83 77 00 eller sende mail til postmottak@malselv.kommune.no, for å få kontakt med saksbehandlere på ulike fagområder.; Under tjenester finner du kontaktinformasjon direkte til saksbehandler.; Alarmtelefon for barn og unge: Telefon 116 111; Koronatiltak nasjonalt Her finner du oversikt over nasjonale tiltak innført av norske.
 2. Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning eller bestemt del av året, innhenter kommunen uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket. Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket
 3. Skjenkebevilling for et lukket arrangement - ambulerende skjenkebevilling Skjenkebevilling for et lukket (sluttet) selskap er tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Samtlige deltakere må være særskilt invitert før arrangementet starter, og det må ikke være åpen for utenforstående

Styrer og stedfortreder for en salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått offentlig kunnskapsprøve i alkoholloven. Det er en egen prøve for salg, og en egen prøve for skjenking. Alkoholloven har følgende bestemmelse i § 1-7: Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den Denne type skjenkebevilling gis bare til steder hvor det ikke er noen alminnelig skjenkebevilling, og bare for lukkede arrangementer hvor alle gjestene er særskilt invitert og har meldt seg på arrangementet på forhånd. Skjenkebevilling for et lukket selskap er tenkt brukt ved bryllup, jubileer og lignende arrangementer

Priser alkoholomsetning: Priser alkoholomsetning: Kr Skjenkebevilling - enkelt anledning kr 580 Skjenkebevilling - ambulerende kr 380 Gebyr omsetning alkohol - min. skjenking kr 5300 - min. salg. Detaljerte priser for bevilling finner du her hos Lovdata. Hvor lang tid tar det? Lukket selskap Dersom du har sendt fullstendig søknad, behandles denne vanligvis i løpet av tre virkedager. Åpent arrangement Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning tar inntil fire uker Ambulerende skjenkebevilling... gis bare til steder som ikke har alminnelig skjenkebevilling. Hvis lokalet har skjenkebevilling, må bevillingshaver skjenke. Det er ikke lov med medbrakt alkoholholdig drikke på et arrangement med ambulerende skjenkebevilling. Ta kontakt med servicetorget om du ønsker mer info om de forskjellige bevillingene. Pris

Kommunens retningslinjer er bindende for all saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger. Retningslinjene er utarbeidet av rådmannen og vedtatt av Lindesnes kommunestyre Beskrivelse Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling. Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer.

Salg-, serving- og skjenkebevilling - Tvedestrand kommun

 1. Pris: For skjenkebevilling for åpne arrangement koster det kr 650 pr dag. For ambulerende skjenkebevilling/lukkede lag koster det kr 380 pr dag. Klagemulighet. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres
 2. dre lukkede arrangementer der det ikke tas betalt for alkohol
 3. Pris. Det koster ikke noe å søke om utvidelse av bevilling. Hvordan søke om utvidelse av skjenkebevilling for én enkelt anledning? Du må søke senest 14 dager før arrangementet. Ved større arrangementer må du søke ennå tidligere. Vedlegg som må følge søknad om utvidet skjenkeareal
 4. Pris. Gebyrregulativ. Søknadsveiledning. Du må sende skriftlig søknad til bevillingsmyndigheten i god tid før arrangementet skal finne sted. Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten
 5. Pris for Tjenesten. Ambulerende bevillinger for deltakere i sluttet selskap: Bevillinger, som omfatter alkoholholdig drikke i gruppe 1 og 2: Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet. Du får skriftlig melding om vedtaket

Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement - Søke

Skjenkebevilling for en enkelt anledning gis til den/de som står økonomisk ansvarlig for arrangementet, og gir tillatelse til skjenking av bestemte typer alkoholholdige drikker (gruppe 1, 2 og/eller 3) ved et bestemt arrangement som er åpent for publikum. Tillatelse til skjenking gjelder for et bestemt lokale/avgrenset områ;de. Bevillingen kan gis for inntil 6 dager Du må sende inn søknad om serverings- og skjenkebevilling i god tid før du planlegger oppstart av virksomheten. Kommunen oversender søknaden til sosialtjenesten, politiet, kemner og skatteetat for uttalelse. Søknaden kan også bli oversendt andre instanser Hvis du skal drive et serveringssted, må du ha serveringsbevilling. Skal du servere alkohol til maten må du ha skjenkebevilling. Driver du butikk og selger alkohol, må du ha salgsbevilling. Planlegger du et arrangement hvor det også skal skjenkes alkohol kan du søke om skjenkebevilling for en enkeltanledning. Skal du selge tobakk må du være registrert i tobakksalgssregisteret For å få skjenkebevilling må du ha bestått kunnskapsprøven. Prøven er hjemlet i alkoholloven og skal være en test på kandidatens kunnskap om denne loven. Varighet: 60 minutter. Kunnskapsprøven kan bare tas elektronisk. Pris: 400 kroner per gang. Hjelpemidler: Du kan benytte ordbøker. Husk gyldig legitimasjon Dersom du skal selge alkohol eller servere alkohol i næring, må du søke kommunen. Dette gjelder også ved servering på enkelt anledning

Skjenkebevilling kan gis for en enkeltanledning eller for en periode på inntil fire år. Bevilling gis for et bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet. Følgende bevillingstyper finnes: 1. Alminnelig skjenkebevillig (inntil 4 års bevilling): Alminnelig bevilling vil si skjenkebevilling for skjenking av allmennheten hele eller deler av. Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092 Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen - postmottak@halden.kommune.nopostmottak@halden.kommune.n

Ved vurderingen av en søknad om skjenkebevilling, legges det også vekt på antall salgs- og skjenkebevillinger som er gitt fra før, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig, jfr alkohollovens §1-7a Søknad om skjenkebevilling/salg finner du elektronisk her. De ulike typene skjenkebevilling: Alminnelig skjenkebevilling Dersom du skal starte et serveringssted med servering av alkohol, må du søke en alminnelig skjenkebevilling. Elverum kommune behandler søknader om serverings- og skjenkebevillinger i henhold til serverings- og alkoholloven Postliste, meddommer, priser, Meld feil, Min eiendom, vigsel Helse og velferd Sykehjem, hjemmetjenester, øyeblikkelig hjelp, psykisk helse, rus, friskliv, NAV Plan Politiet kan stenge et sted som selger alkoholholdig drikk uten å ha skjenkebevilling Skjenkebevilling gir virksomheten tillatelse til skjenking av alkoholholdig drikk i et bestemt lokale. Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for skjenkingen som skal søke om bevilling. Skjenkebevilling gis for maksimum 4 år om gangen, og kan gjelde for hele året eller en bestemt del av å;ret. Dersom det er et eksisterende skjenkested og det blir endringer i driften, m.

Priser For skjenkebevilling for en enkeltstående anledning må det betales et gebyr på 380 kr per dag. Les mer her. Søknadsskjema. Etablerer- og kunnskapsprøve. Skal du ha daglig ansvar for salg eller skjenking av alkohol, samt servering, må du avlegge en etablerer- og kunnskapsprøve i alkoholloven Salgs- og skjenkebevilling - ny bevillingsperiode. Perioden for salgs- og skjenkebevillinger i Krødsherad kommune går ut 30. september 2020. Alle bevillingshavere i Krødsherad kommune er tilskrevet i eget brev. Søknaden bør sendes så fort som mulig, slik at det ikke blir opphold i bevillingen

Café Paris på Oppeid har fått skjenkebevilling både inne- og utendørs Skjenkebevilling. Personer eller virksomheter som ønsker å drive - eller overta - et serveringssted hvor det serveres alkoholholdig drikk, Pris: 400 kroner per gang. Dersom du stryker, kan du ta prøven på nytt, og det er ingen begrensninger i antall ganger du kan ta prøven

Skjenkebevilling. For stader som har serveringsbevilling frå før, og i tillegg ønsker å servere alkohol. Når treng du skjenkebevilling? Har du serveringsbevilling frå før og i tillegg ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling. Korleis få skjenkebevilling? Skjenkebevillinga blir gitt til selskapet som skal drive staden Hvis du skal starte et sted som skal servere alkoholholdig drikke må du både søke om serveringsbevilling og skjenkebevilling. Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet Skjenkebevilling for et lukket arrangement er nødvendig dersom du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller dersom lokalet arrangementet skal holdes i kun har en serveringsbevilling. Med lukket selskap menes at det er samlet en bestemt krets med mennesker i forbindelse med et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel et bryllup, konfirmasjon, jubileum ol

Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er ca tre måneder. Søknadene sendes på høring til politiet og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til saken eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen Bevillingsgebyr: Skjenkeavgiften for ambulerende skjenkebevilling til deltakere i sluttet selskap og alminnelig skjenkebevilling for et enkelt åpent arrangement på 1 - 6 dager er fastsatt til kr 250,- pr. gang - og skal betales omgående når giro er mottatt Styrere eller stedfortredere i virksomheter med skjenkebevilling må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Her tar du prøven. Prøven kan du ta på Lunner rådhus mandag til fredag mellom kl. 09.00 og 14.00. Pris. Gebyr for prøven er kr 400,- Et skjenkested må i tillegg til serveringsbevilling også ha skjenkebevilling. For å få skjenkebevilling skal det oppgis hvem som er skjenkestyrer og hvem som er stedfortreder.Styrer og stedfortreder må være fylt 20 år og ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling.Styrer for skjenkebevillingen har ansvar for at bedriften organiseres på en måte som.

GULEN - Fantastik beliggende hytter i MerkedalsvågenFesten 2016 - Bryllupet - KultarKultar

Skjenkebevilling - Arendal kommun

Priser og gebyrer; Reise og ruteinfo; Skjemaer; Skjenkebevilling; Skolefritidsordning; Skolerute; Veilys; For ansatte; Hjem / Skjenkebevilling. Skjenkebevilling . Du finner skjema for å søke . ambulerende skjenkebevilling; skjenkebevilling for enkeltanledning HER . Søknader om skjenkebevilling behandles i henhold til Ruspolitisk plan med. Tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk kan gis for maksimum fire år om gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likeve

Lucky Bowl I Veitvet I Oslo

Alkohol - Helsedirektorate

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet Det kan søkes om alminnelig skjenkebevilling som gis for en bevillingsperiode på inntil 4 år. Det kan også søkes om bevilling for en enkelt anledning eller ambulerende bevilling for lukket selskap. Bevilling gis for et bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet. Skjenkebevilling gis til den som for hvis regning virksomheten drives Østregate 2, 4790 Lillesand Postboks 23, 4791 Lillesand. Tlf: 37261500. Org.nr.: 964 965 40 Skjenkebevilling kan ikke gis alene. Det må i tillegg foreligge en serveringsbevilling. Søknaden må være skriftlig. Søknadsskjemaet finner du nederst på siden. Send søknad til Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund eller p

Leie Arendal gamle rådhus - Arendal kommuneMoestue Grape SelectionsSalgsbevilling forberedelse kunnskapsprøve | SermoØl, vin & brennevinSom et flytende hotell - Avisa Sør-TrøndelagAvisa Nordland - Spa på sykehjemmet

Skjenkebevilling for én enkelt anledning. Behandling av søknad om skjenkebevilling for én enkelt anledning belastes med 1079 kroner. I etterkant av arrangementet skal det sendes omsetningsoppgave til kommunen for endelig beregning av omsetningsgebyr. Omsetningsoppgaven skal sendes senest 14 dager etter arrangementet. Ambulerende skjenkebevilling Tjenester A-Å. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Når trenger du skjenkebevilling? Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling. Hvordan få skjenkebevilling? Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller.

 • Gute fahrradmarken liste.
 • Jippi chat.
 • Skolens informasjonsplikt til foreldre.
 • Erdbeben italien 2016.
 • Audi tt 2.0 tfsi 211 ps probleme.
 • Second life sign up.
 • Märkische allgemeine zeitung abo kündigen.
 • Reise til dubrovnik tips.
 • Polizeiinspektion eichstätt eichstätt.
 • Ms majestic croatia.
 • Ballongbutikk oslo.
 • Bilelektriske kontakter.
 • Luster kommune postliste.
 • Full metal alchemist live action imdb.
 • Ave nacional de mexico.
 • Tyske ord på e.
 • Mode ab 50 blog.
 • Teksty na podryw chłopaka na fb.
 • Atkis hessen.
 • Introvert vs extrovert.
 • Fjellparti kryssord.
 • Oddsautomaten odds.
 • Aureum whisky test.
 • Yr isfjorden.
 • Pris psykolog med henvisning.
 • Real art tattoo alta.
 • Norsk forsker.
 • Bohus dallas.
 • Når melde flytting til folkeregisteret.
 • Dyreliv i sør afrika.
 • Ultralyd vev.
 • Negler bodø.
 • Wassertemperatur australien april.
 • Gyldige norske sedler.
 • Elitepartner erfahrungen kündigung.
 • Baum immobilien.
 • Barnescooter regler.
 • In the hall of the mountain king notes.
 • Ikea montageservice erfahrungen kosten.
 • Jaktgolden kennel.
 • New york shopping.