Home

Norge 1200 tallet kart

Da Norge var Europas største rike - Norgeshistori

På 1200-tallet var Norge Europas største rike målt i flateinnhold. Dette var også den norske storhetstiden. Geografisk størst. Grønlands innlemmelse i 1261 var tungen på vektskålen, men selv uten Grønland var Norges rekkevidde imponerende På 1200-tallet nådde det norske riket sin største utstrekning. Fast­lands­om­råd­ene inkluderte Båhuslen, Jemtland og Herjedalen. Nord­ka­lot­t­en ble delt mellom Norge, Sverige og Novgorod tidlig på 1300-tallet. Norgesveldet ekspanderte i vest. I 1261 kom Grønland inn under norske­kon­g­en, i 1262-1264 Island

Ble Norge en stat i høymiddelalderen? - Norgeshistori

Geologisk kart over det sydlige Norge, 1878 Geologisk kart over Kristianiafeltet, 1838 Industrialiseringen (1814-1884) 1897, jernbaner i Norge 1800-tallet. Fredrikstad 1884 grenseområdet mellom Norge og Russland, 1826 Halden 1884 Halden 1884 Lillehammer 1890 Oslo 1811 Oslo 1840 Oslo. Hjem Norge i tall. Kontakt oss. Besøksadresse: Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Pb. 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 146. Sentralbord: 24 13 26 00 Send e-post. Presse. Pressekontakter Pressetelefon: 24 13 26 01 Send e-post Liv Merete Wiker Kommunikasjonsdirektør Sissel Ambjør Redaktør Norges historie med menneskelig bosetning går tilbake minst 10 000 år, til sen paleolittisk tid, den første perioden i steinalderen. Arkeologiske funn av boplasser langs hele norskekysten har hittil blitt datert tilbake til 10 400 før nåtid (BP), det eldste funnet regnes i dag å være en boplass ved Pauler i Brunlanes, Vestfold.Disse boplassene er antagelig levinger fra bosettere fra. Norgesveldet (norrønt: Noregsveldi) er en betegnelse som kom i bruk på 1800-tallet i forbindelse med nasjonalromantiske forestillinger om at Norge hadde en fortid som stormakt, og var en betegnelse på de besittelsene som var underlagt den norske kongen i høymiddelalderen, etter at det hadde blitt landefred på fastlandet etter borgerkrigene, altså etter 1227

Høymiddelalderen i europeisk historie var en periode som varte fra ca. 1050 til 1300. Høymiddelalderen kom etter tidlig middelalder og ble etterfulgt av senmiddelalderen.. Karakteristisk for høymiddelalderen var den eksplosive befolkningsveksten i Europa, som førte til store sosiale og politiske forandringer fra den foregående perioden.. Ved år 1250 sørget befolkningsøkningen for at. VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende Kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og stier. I tillegg finner du luftfartshindre, tilgjengelighetsdata og fastmerker. Lag dine egne kart, og del på din egen nettside FINN kart er en ledende norsk karttjeneste med kartsøk, flyfoto og annonser

Historiske kart over Norge - Wikipedi

Norge lå kanskje i Europas periferi, men landets ressurser hadde lenge vært interessante for menneskene på kontinentet. Eksport av fisk ned til Europa startet allerede på 11-1200-tallet med opprettelsen av de første kommersielle fiskeriene i Lofoten. Stadig flere fiskevær etablerte seg som faste b Norges befolkning passerte tre millioner i 1942, fire millioner i 1975 og fem millioner i 2012. Ved inngangen til 2020 hadde Norge i alt 5 367 580 innbyggere inkludert Svalbard og Jan Mayen. På samme tidspunkt hadde 11,3 prosent av landets befolkning utenlandsk statsborgerskap, mens innvandrerbefolkningen (innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre) utgjorde 18,2 prosent Fra begynnelsen av 1500-tallet vokste det frem to nye næringer i Norge - trelasthandel og bergverksdrift. Den ene kom nedenfra og den andre ovenfra. Eksportnæringer i vekst. På 1600-1700-tallet vokste den norske eksporten kraftig, særlig under kriger som Danmark-Norge sto utenfor. Norsk sjøfart på 1700-tallet Perioden fra år 800 til 1130 i norsk historie dekker vikingtiden og tidlig middelalder. Historikere og arkeologer kan være uenige om når skillet mellom vikingtiden og middelalderen bør settes, men som regel dateres dette til første halvdel av 1000-tallet. Det er flere historiske prosesser som skjer fra rundt 800 til 1130, og som gjør det fruktbart å se perioden under ett, for eksempel. Befolkede områder første gang omtalt på 1400-tallet‎ (21 kategorier, 1 side

Norge i tall - K

I Norge har vi hatt en tendens til å bygge i tre. Det er jo et forgjengelig materiale og følgelig er svært få trekirker fra middelalderen bevart. Derimot består over halvparten av middelalderens steinkirker. Om denne artikkelen Vi skal i en serie spesialartikler introdusere de gjenværende steinkirkene i landet. Denne artikkelen tjener som en [ Europas historie er historien til verdensdelen Europa, det vestlige ytterpunkt av den eurasiske landmassen. Når man snakker om Europas historie, må man skille mellom historien til begrepet Europa og historien i områdene som omfattes av begrepet. Europa som et rent geografisk begrep stammer fra antikkens grekere. Europa som et separat kulturelt område har sin opprinnelse i middelalderen Norge i bilder er ypperlig for den historieinteresserte som ønsker å se hvilke endringer som har blitt gjort de siste årene ved å bruke verktøyene «sammenligne bilder» eller «gjennomsiktig bilde». Disse valgmulighetene får du opp ved å klikke på ønsket sted i kartet. På samme måte kan du finne ut når et bilde er tatt, skrive ut eller sende en lenke til et område du vil vise fram Om 1400-tallet I Norges historie preges 1400-tallet fortsatt av pestkatastrofen i det 14. århundre.Den politiske makten lå i København, mens Trondheim fortsatt var et viktig religiøst maktsentrum. Jordbruket tok seg opp igjen etterhvert som befolkningen økte og ødegårder ble ryddet, men det skulle ta lenger tid før man nådde folketallet Norge hadde hatt før pesten

Doubts about the Origin of Norway

På 1200-tallet var Norge Europas største rike målt i flateinnhold. Grønlands innlemmelse i 1261 var tungen på vektskålen, men selv uten Grønland var Norges rekkevidde imponerende. Foruten dagens Norge hadde vi Båhuslen, Jemtland og Herjedalen, større deler av Nordkalotten (flytende grenser), Island,. På 1200-tallet var Norge delt i om lag 50 sysler, og sysselmannen krevde inn skatt og hadde politimyndighet. sjelegave, gave som folk gav til kirken. Hensikten var at prestene og munkene skulle be for deres sjels frelse. Mange gav deler av gårdene sine som sjelegave. Derfor ble kirken den største jordeieren i Norge i middelalderen Islands historie begynner på 800-tallet, da øya, som ligger i det nordlige Atlanterhavet, ble befolket, hovedsakelig fra Norge og fra De britiske øyer. Island var deretter en fristat frem til 1200-tallet, da landet ble underlagt den norske kongen. Etter reformasjonen i 1536 ble Island formelt en del av Danmark. I 1918 ble Island en uavhengig stat, men i personalunion med Danmark Norge-serien er en landsdekkende kartserie i målestokk 1:50 000, godt egnet for korte og lange turer. Den nye serien består av 195 kart trykket på et tynt plastfibermateriale som tåler vann og er vanskelig å rive i stykker. Hvert kart dekker et område på Det er gratis å laste ned historiske kart frå Kartverket. Ønsker du eit anna format enn det vi tilbyr gratis, eller er du på leit etter eit kart som vi ikkje har skanna ennå, så kan det tingast her

Norges historie - Wikipedi

 1. Nasjonalbibliotekets kartsenter inneholder verdens mest omfattende samling av trykte kart over Norge, Norden og nordområdene. De eldste av disse kartene er fra 1482, de nyeste fra slutten av 1800-tallet. Sammenstilt utgjør kartene både en historie om kunnskapen om Nordens geografi og en bred beretning om kartenes og selve geografiens utvikling
 2. På 1200-tallet begynte en lang periode med store endringer i talemålet i hele landet. Også dialektforskjellene ble mer markerte, og på 1500-tallet hadde talemålet i Norge fått omtrent den formen som vi finner i dialektene i dag. Det som har endret seg mest etter år 1500, er ordforrådet
 3. I Norge er perioden kildefattig, men forskerne antar dette mønsteret også gjelder Norge. Resultatet var en langvarig befolkningsnedgang. Trolig var det først i andre halvdel av 1400-tallet at folketallet begynte å stige igjen. Pesten fortsatte å komme tilbake helt fram til midten av 1600-tallet,.

Norgesveldet - Wikipedi

 1. På 1200-tallet var Norge Europas største rike målt i flateinnhold. Dette var også den norske storhetstiden. Fire fortellinger om Stiklestad. Slaget på Stiklestad er et vendepunkt i norsk historie. I kjølvannet av slaget ble Olav Haraldsson til Olav den hellige,.
 2. Norske kart fra 50-tallet viser alle herred som på den tiden eksisterte. Norge hadde 680 herredskommuner, 64 bykommuner og noen ladesteder på slutten av 1950-tallet
 3. Oslo gikk gjennom en økonomisk boom-periode på slutten av 1700-tallet, og ny rikdom og nye bygg reiste seg i det samme området som Barcode og Aker brygge ligger i dag. - Dette er en spesiell tid i norsk historie, og det var da markedsøkonomien i Norge virkelig vokste fram, sier historiker Ragnhild Hutchison til forskning.no

Statistisk sentralbyrå publiserer en rekke statistikker som kan knyttes til kart. I tillegg lages det både ferdige kart (for klipp og lim i dokumenter og presentasjoner), og kartdata som brukere selv kan ta inn i geografiske informasjonssystemer (GIS) for videre analyser Men resultatene viser også at begivenheter som den lille istiden (fra 1500-tallet til 1800-tallet) og varmeperioden i middelalderen (fra 900-tallet til 1200-tallet) ikke var globale begivenheter, men bare regionale svingninger i Europa

Kommunekart gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder for hele Norge Velkommen til Norges største campingguide. Skal du på Norgesferie med campingvogn, bobil eller telt, eller foretrekker du campinghytte? På Campingportalen finner du oversikt over alle norske campingplasser. Du finner også oversikt over forhandlere av campingvogner, bobiler og campingutstyr. GOD TUR 1300-tallet er preget av endring i klima og stagnasjon i befolkningsveksten. I årene 1315-1317 var det stor nød i hele Europa, også i Norge. Kalde og våte somre gjorde at kornet ikke modnet. Lagre av korn til dårlige tider fantes ikke, og folk døde av sult i stor skala

Det finnes ingen samtidige kart over den eldre byen øst for Bjørvika; for å få et overblikk over den må man bruke kart laget av arkeologer i nyere tid. Ofte omtales Wilses kart fra 1783 som det eldste Oslo-kartet, men det er bare det eldste trykte. Det finnes flere håndtegnede kart fra 1600-tallet og mange flere fra 1700-tallet betegnelse på alle de delene av Europa Norges konge styrte over på 1200-tallet. Foruten Fastlands-Norge lå Island, Grønland, Færøyene, Orknøyene, Suderøyene og Man under Norgesveldet Norge — Finn adresser, personer, bedrifter og veibeskrivelser på Gule Sider Kart. Du kan også se skråfoto, gatebilder og flyfoto, samt live trafikkmeldinger

Disse kartene viser gjerne flere land. Først på begynnelsen av 1600-tallet ble det, særlig i Nederland, trykt kart som bare omfattet Norge. På slutten av 1600-tallet og utover på 1700-tallet tok enkelte privatpersoner initiativ til en systematisk kartlegging av Norge Allerede på 1100-tallet ble det eksportert tørrfisk til England og etter hvert til de fleste land i Vest-Europa. Denne handelen med utlandet gikk via Trondheim og Bergen, men på 1200-tallet greide bergenske handelsmenn å få monopol på tørrfiskeksporten fra Norge Kart over Norge. Oppdag lokale bedrifter, søk etter venner og familie, se flyfoto og gatebilder og finn nærmeste kildesortering

Høymiddelalderen - Wikipedi

Folkehelseinstituttet har endret sin presentasjon av data om testaktivitet i Norge. Dette vil føre til et høyrere antall personer testet enn det som tidligere er presentert. Endringen ble implementert på denne siden 19.10.20. Nøkkeltall for Norge. Totalt antall i Norge fra og med februar 2020 (kumulative tall) Dette skyldes at det bare er alvorlig syke og personer i samfunnskritiske yrker med symptomer som testes i Norge nå. Globale tall oppdatert: 05.11 2020, nasjonale tall oppdateres fortløpende Kart over båttrafikk. Her finner du et kart hvor du kan følge båter i hele verden. For hele kartet og alle funksjonene, kan du besøke Marinetraffic.com. RÅDHUSKAIA. Oslo: Havn − Raadhuskaia. VERDENS ENDE. Verdens ende. NORDKAPP. Nordkapp. Samarbeidspartnere: Bilduden.no. Siste innlegg I Norge gjaldt det først og fremst den omfattende elektrifiseringen av nye industrier og husholdninger som fulgte med den storstilte fosseutbyggingen, særlig under «den nye arbeidsdagen» fra 1905. Ved overgangen til 1900-tallet ble vannkraftverk bygget ut i stor skala. Nore kraftverk i Numedal ble satt i drift i 1928 AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000. AR5 er et detaljert, nasjonalt heldekkende datasett og den beste kilden til informasjon om landets arealressurser. Datasettet deler inn landarealet etter arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold

Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3.Ettbindsutgaven.Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken Byene utvikles, men er fortsatt små. Begynnende innsig av utenlandske håndverkere og handelsmenn, trolig allerede på 1200-tallet.Dansketideninnledes i 1380, ved at Norge legges inn under Danmark.Svartedaudenrammer Norge med full tyngde i 1349, og utsletter rundt 30-35 prosent av befolkningen på opprinneligcirka 300 000 mennesker Mange hadde blitt leilendinger alt i tidlig middelalder, men det ser ut til at det var på 1100- og 1200-tallet at denne utviklinga var sterkest. Jordeiere kunne dermed leve av landskyld fra leilendinger. Et skille mellom Norge og resten av Europa er at leilendingene rettslig sett var frie

File:Byer middelalderen

Størstedelen av Norge var nediset under siste istid og det er tvilsomt om liv 'overvintret' Fra ca. 10 000 år siden har organismer vandret inn, fra mange kanter En særs viktig art i dagens norske vegetasjon, grana, vandret inn østfra Moen 1999, kaMoen 1999, kart 17 s. 35rt 17 s. 35 Mennesket har gjennom årtusener påvirket nature Bedre forhold i Norge enn i naboland Det finnes ikke så mange internasjonale sammenlikninger fra 1800-tallet, men Eilert Sundt (1817-1895) har gjort noen beregninger. Han fant at den gjennomsnittlige levealderen i Norge rundt 1855 var høyere enn i Sverige, Danmark og England VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling i de nordiske landene Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Informasjonen oppdateres fortløpende

Coronaviruset: Slik spres viruset i Norge og verden

Norgeskar

 1. Hans Flaatten ved Haukeland universitetssjukehus sier Høies nye tall stemmer mye mer med anslagene fra fagmiljøet. - Han går tilbake på tallet fra 1200 til 1400 plasser og ned til cirka 900. Det er jo en kraftig reduksjon og mer i tråd med det fagmiljøet har antydet, som var cirka 800, sier Flaatten
 2. Rosenkrantztårnet - Bymuseet i Bergen: Slottet på 1200 tallet - Se 536 reiseanmeldelser, 371 objektive bilder og gode tilbud på Bergen, Norge på Tripadvisor
 3. Navnet Augustin / Augustinus, var svært uvanlig i Norge på 1500-tallet. Etter en gjennomgang av NRJ og NLR, viser det seg at potensielle navnebærere av navnet i Norge ikke var mange.. I det gml Søndenfjeldske, er det to- 2- navnebærere, hvorav det på Østlandet kun finnes en Augustin, nemlig i Kaxerud i Ås i Akershus. Mulig er det en linje herfra til Bohuslen, der den neste Augustin.
 4. Varsom Iskar
Blodtørstige Telebønder - DigitaltMuseum

FINN kart - en ledende norsk karttjenest

Kontakt oss. Besøksadresse: Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Pb. 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 146. Sentralbord: 24 13 26 00 Send e-pos Rundt 1 av 3 jenter/kvinner i alderen 15 til 19 år som lever i dag har blitt utsatt for dette, mens tallet på midten av 80-tallet var 2 av 3. Kjønnslemlestelse er langsomt i ferd med å bli anerkjent som en krenkelse av jenters rettigheter, og flere lokalsamfunn erklærer nå offentlig at de vil slutte med praksisen

Lepra / spedalskhet - Arkivverket

Sem Kirke: En middelelderkirke fra 1200 tallet. - Se 4 reiseanmeldelser, objektive bilder og gode tilbud på Tønsberg, Norge på Tripadvisor Stiklestad Nasjonale Kultursenter: Følte meg velkommen til 1200-tallet - Se 49 reiseanmeldelser, 79 objektive bilder og gode tilbud på Verdal, Norge på Tripadvisor

Harstad ligger midt i Nord-Norge, strategisk plassert ved porten til Vesterålen og Lofoten. Harstad byr på en region med uforglemmelige naturopplevelser om sommer og vinter. E VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling i Sandnes fylke. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende

Book et hotell i Norge online. Hoteller fra budsjett til luksus. Gode priser. Ingen bookingkostnader. Les omtaler fra tidligere gjester Skogen i Norge vokser som aldri før. I løpet av de siste 90 årene er skogvolumet tredoblet. Årlig bruttotilvekst er mer enn dobbelt så høy i dag som på 1920-tallet. En følge av dette er at andelen hogstmoden skog, gammelskog og mengde dødt trevirke øker

Norge 1500-1800 - et samfunn i veks

 1. Gjør rede for næringsutvikling i Norge fra ca. 1500 til ca. 1800, og beskriv noen av virkningene den fikk for sosiale forhold i denne perioden. På 1500-tallet fantes det trolig bare 170.000 nordmenn, men den ble stadig mer og mer økende og på 1700-tallet var antallet mennesker kommet opp i 700.000
 2. Norge — Oslo - Trondheim - planlegg din reise på Gule Siders kart
 3. ister Erna Solberg (H) Tirsdag 11. august: Onsdag 12. august del 1: Onsdag 12. august del 2: Program Mandag 10. august: 09.00-10.00: Korona-digitaliseringen: Ny vekst og verdiskaping for Norge? Åpning v/stats
 4. Gamle Eidsfoss Kro: Middag - Se 39 reiseanmeldelser, 16 objektive bilder og gode tilbud på Eidsfoss, Norge på Tripadvisor
 5. Det er kun parter i Norge digitalt og forhandlere som får tilgang til nedlastingstjenesten. Autentisering av brukere i Norge i bilder skjer gjennom BAAT. Bruk din eksisterende BAAT brukerident og passord for å logge inn i Norge i bilder. Dersom du ønsker å registrere deg som bruker, kan du gjøre det her
 6. Kart kapittel 1 . Antikken. kart kapittel 2. Middelalderen. kart kapittel 3. Norsk middelalder. kart kapittel 4. Oppdagelser og kulturmøter. kart kapittel 5. Religion og styreformer i Europa. kart kapittel 6 . Norge i dansketiden. kart kapittel 8. Politikk og ideologier på 1800-tallet. kart kapittel 10. Kolonisering og nyimperialisme.
 7. Kartverket forvaltar alle riksgrensene, fylkes- og kommunegrensene og underliggjande kretsar. Sommaren 2020 starta arbeidet med å gå opp grensa mellom Noreg og Sverige, og arbeidet er venta å vere ferdig i 2024

Denne videoen handler om Kristina Håkonsdatter - Norge på 1200-tallet Norge er delt inn i åtte klimasoner, med tilhørende herdighetstall H1 til H8. I tillegg til disse kommer den barske fjellsonen «der ingen skulle tro at noko kunne gro», markert i hvitt på kartene Gamle norske kart : samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år. 12 : Sogn og Fjordane fylke. Kulturhistorisk vegbok, Sogn og Fjordane. 1 : Lærdal & Sogndal. Kulturhistorisk vegbok, Sogn og Fjordane. 2 : Aurland. Kystbygdene i Sogn og Fjordane : frå 1700-talet til vår tid. Norsk lokalhistorisk litteratur 1946-1970. 13 : Sogn og Fjordan Kvasir gir deg raskt en oversikt - en smartere måte å lete på

Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling i USA, Italia, Spania, Frankrike, Tyskland og resten av verden. Informasjonen oppdateres fortløpende

Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner Kilde Beskrivelse; 1: 1: Gunnerus.no: Spesialsamlinger ved NTNU Universitetsbiblioteket. Bilder, Brev, Flyfoto, Kart, Manuskripter: NTNU Universitetsbiblioteke Utstein Kloster, Rennesøy Bilde: Den eldste delen av anlegget er fra 1200 tallet - Se Tripadvisor-medlemmers 62 objektive bilder og videoer av Utstein Kloste Her er et kart over jernbanenettet i Norge. For navn på alle banestrekninger, se tabellen i jernbanen i tall. Publisert av: Njål Svingheim 17.10.2011. Del saken Del saken på Facebook Del saken på Twitter Del saken på LinkedIn Del saken på e-post. Skriv ut

Få oppdaterte veg- og trafikkmeldinger, vær- og føremeldinger og se trafikkflyt i sanntid. I kartet finnes også en ruteplanlegger Forventet levealder var i 2016 cirka 84 år for kvinner og 81 år for menn. Kapittelet tar for seg endringer over tid, forskjeller mellom utdanningsgrupper og kommuner og internasjonale forskjeller Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovudansvaret for å dekkje behovet for statistikk om det norske samfunnet Kart over Europa har et et innebygd søk for å hjelpe deg med å finne plasseringen som interesserer deg. Europa er en av de Syv Verdensdelene som er mer kulturelt og politisk enn geografisk skilt fra Asia, som leder til forskjellige syn når det kommer til faktiske grenser av Europa Her finner du ut hvor mange medlemmer det er i kristne, muslimske, buddhistiske og andre trossamfunn i Norge. Religion - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Stasjoner i tabellen angir steder med stopp for persontog. I jernbaneteknisk forstand er tallet på stasjoner langt høyere. Østfoldbanen østre linje er strekningen Rakkestad - Sarpsborg (23 km) er ikke tatt med som bane med regulær trafikk da det for tiden ikke er faste togruter på strekningen Ulven var praktisk talt utryddet på den skandinaviske halvøya i 1960-årene. Dagens bestand i Norge og Sverige er av finsk-russisk opprinnelse og etablerte seg i Sør-Skandinavia på begynnelsen av 1980-tallet. Gjennom hele 80-tallet var det bare en familiegruppe og aldri mer enn totalt 10 ulver i Skandinavia Historiske flyfoto i Finn-kart. Historiske flyfoto som Oslo anno 1937 kan nå sees på Finn. Hva med Holmenkollen på 30-tallet, Bjørvika før Operaen eller veien der du bor

Stavanger amt – Wikipedia

Norges befolkning - Store norske leksiko

Dette tallet omfattet fylkene på Vestlandet fra Vest-Agder til Møre og Romsdal, samt Nord-Norge. I 2006 ble muligheten til å benytte statlige tilskudd til skogreising gjeninnført, Arealet har i de etterfølgende årene økt noe, slik at gjennomsnittet for perioden 2010-2017 ligger på cirka 430 hektar Medisinhistorien handler om hvordan man har gått fram for å kurere eller forebygge sykdom og/eller bevare helsen, hvordan man har forstått kropp og sykdom, hvilke profesjoner som har vært involvert i slike praksiser og de institusjonene som har vært rammene for slike praksiser. Sett i et langt historisk perspektiv har kostholdsregulering vært blant de viktigste former for.

Tingvoll kirke – WikipediaHøyland (Vanse) – WikipediaFeriehus Steigen Sjøhus (Norge Engeløya) - Booking

Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge, og du kan også bidra med informasjon «Norge i tall» har tre søkbare hovedbolker: Demokrati og politikk, befolkning/demografi og økonomi og arbeidsliv. Under disse temaene er det flere variabler å søke på. Det digitale kommunekartet er i utgangspunktet utviklet som læringsressurs for skoleverket av KS Ung Etter hvert ble gaupene sjeldnere i flere fylker, og ved overgangen til 1900-tallet var det bare små bestander igjen i Telemark, Aust-Agder, Trøndelag og Sør-Helgeland. Rundt 1939 var gaupe kun å finne på Fosenhalvøya, i Namdalen og på Sør-Helgeland, men det var sannsynligvis fortsatt spredte forekomster av arten i Sør-Norge på dette tidspunktet Et annet sted under kirkegulvet fant arkeologene et hode med den eneste struthette som er funnet i Norge. Dette er en hette med lang stoffremse (struten) hengende ned bak. Det var et moteplagg på 1300-tallet. Denne hetta er tidlig, sannsynligvis fra slutten av 1200- tallet, anslår arkeologen. Visuell for Norge rykker til toppen til tross for lavere oljepriser, heter det i rapporten. - Norge investerer i framtiden - Norge har beskyttet seg mot en boom and bust-økonomi og investert i fremtiden framfor å bruke pengene. Dette krever høy grad av sosial tillit, et samlet mål, sjenerøsitet og et godt styresett

 • Fotostudio helga schulz heide.
 • Logiske nøtter.
 • Most populated cities in canada.
 • Oshkosh humvee.
 • Skifte toppakning toyota avensis.
 • Beste hauptdarstellerin gewinner & nominierte.
 • Betäubungscreme für septum.
 • Playstation 4 slim eller pro.
 • Dr. rethemeier detmold.
 • Draft 2009.
 • Brudevals musikk youtube.
 • Was will die afd.
 • Kjøpekontrakt brukt traktor.
 • Stadt warburg.
 • Høyverdig definisjon.
 • Leopard 3 tank concept.
 • Mit jungs herzen schreiben.
 • Tempur vaskeanvisning.
 • Badoo email adresse vergessen.
 • Kran g11.
 • Rendsburg weihnachtsmarkt 2017.
 • Sikhismen hovedkvarter.
 • Nagelform für breite nägel.
 • Fritzbox 6890 kaufen.
 • Oslo 31 august film.
 • Winnie pooh strampler c&a.
 • Impresjonisme wikipedia.
 • Karbohydrater kjemi 2.
 • Smakverket.
 • Kompostierbar definition.
 • Bitssett biltema.
 • Wetter at lungötz.
 • Så rosmarin.
 • Fritzbox 4040.
 • Lite juletre plantasjen.
 • Hypotesetest engelsk.
 • Hvordan oppstår lys.
 • Aurikler.
 • Roven grendehus adresse.
 • Letto frontlight.
 • Ogge yurt park.