Home

Haplogruppe j

Haplogroup J-M304, also known as J, [Phylogenetics 1] is a human Y-chromosome DNA haplogroup.It is believed to have evolved in Western Asia. The clade spread from there during the Neolithic, primarily into North Africa, the Horn of Africa, Socotra, the Caucasus, Europe, West Asia, Central Asia, South Asia, and Southeast Asia.. Haplogroup J-M304 is divided into two main subclades (branches), J. Haplogroup J is a human mitochondrial DNA (mtDNA) haplogroup.The clade derives from the haplogroup JT, which also gave rise to haplogroup T.In his book The Seven Daughters of Eve, Bryan Sykes named the originator of this mtDNA haplogroup Jasmine.Within the field of medical genetics, certain polymorphisms specific to haplogroup J have been associated with Leber's hereditary optic neuropathy mt-haplogruppe J oppsto i Midt-Østen noe før eller samtidig med jordbruket, og spredte seg over hele Europa med denne nye teknologien. Den stammer fra modergruppe JT som delte seg i J og T for mellom 14-32 000 år siden. Fire femtedeler av alle J tilhører undergruppe J1 som fins over hele Europa, mens J2 er vanligst i området Spania-Sardinia-Hellas. J1b1 er nesten bare funnet i Skottland. Y-haplogruppe J oppsto for rundt 30 000 år siden i Sørvest-Asia, og er mest vanlig i Midt-Østen. Den er i slekt med Y-haplogruppe I, siden begge disse stammer fra makrohaplogruppe IJ. I Europa er er J2a-gruppene mest vanlig og fins spesielt i de østlige deler av Middelhavsområdet. I Norge J er en sjelden gruppe i Norge, men fins blant kanskje 1 % av norske menn. Det er ikke kjent når J.

Haplogruppe J. Haplogruppen J anslås å være omkring 45.000 år gammel, og oppsto trolig i Vest-Asia (Midtøsten). Det er estimert at J2 først utgikk fra J* rundt 37 000 år siden, fulgt av J1 rundt 33 000 år siden. Mellom LGM (istidens største utbredelse) ca. 26 500 til 19 000 år siden og inntil enden av siste istid for ca. 12 000 år siden, forgrenet J-linjene seg i syv hovedgrupper. Distribution of mtDNA haplogroup J in Europe, North Africa and the Middle East. Origins & History. The mutation defining haplogroup J is thought to have taken place some 45,000 years ago, probably in West Asia. It is estimated that J2 split first from J* around 37,000 years ago, followed by J1 some 33,000 years ago In human genetics, Haplogroup J-M172 or J2 [Phylogenetics 1] is a Y-chromosome haplogroup which is a subclade (branch) of haplogroup J-M304. [Phylogenetics 2] Haplogroup J-M172 is common in modern populations in Western Asia, Central Asia, South Asia, Europe and North Africa.It is thought that J-M172 may have originated between the Caucasus Mountains, Mesopotamia and the Levant

Haplogruppe R1a1 er også blitt knyttet til den såkalte Kurgan-kulturen. [12] og Ahrensburgkulturen som er antatt å ha spredd denne haplogruppen opprinnelig. [13] Ornella Semino et al. foreslo i 2000 en spredning etter istiden nordover fra Svartehavet, etterfulgt av en forsterket ekspansjon av Kurgankulturen inn i Europa, og omtrent på samme tid også østover Haplogruppe fra «ἁπλο-» (gresk haplo-: enkel eller enkelt (i motsetningen til dobbelt)) + «gruppe», er innenfor forskningen av molekylærevolusjon en gruppe av tilsvarende haplotyper som deler en felles stamfar med en enkel nukleotid polymorfisk (SNP) mutasjon.Ettersom en haplogruppe består av tilsvarende haplotyper er dette hva som gjør det mulig å forutsi en haplogruppe fra. History and description of Haplogroup J1 (Y-chromosomal DNA) and its subclades. Haplogroup J1 is the dominant Arabic and Cohanim paternal lineage. It originated around the Caucasus and expanded during the Neolithic towards East Africa Y-haplogrupper Det fins tre store hovedgrupper i Norge, som omfatter nærmere 90 % av alle norske menn. NB: prosenter for haplogruppene er basert på flere forskjellige undersøkelser og er estimerte, til dels svært grovt. Vi trenger mange flere nordmenn til å teste for å vite mer. Man kan lese mer om de forskjellige Y-haplogruppene på sidene lenket under, som omfatter det vi vet om når. Haplogroup J-M304, også kjent som J, er en human Y-kromosom DNA-haplogruppe. Det antas å ha utviklet seg i Vest-Asia. Kleden spredte seg derfra under det neolitiske, først og fremst til Nord-Afrika, Afrikas Horn, Socotra, Kaukasus, Sør-Europa, Vest-Asia, Sentral-Asia, Sør-Asia og Sørøst-Asia

Origins. Since the discovery of haplogroup J-P209 it has generally been recognized that it shows signs of having originated in or near West Asia. The frequency and diversity of both its major branches, J-M267 and J-M172, in that region makes them candidates as genetic markers of the spread of farming technology during the Neolithic, which is proposed to have had a major impact upon human. John Curtin (1885-1945), the 14th Prime Minister of Australia from 1941 to 1945, was identified as a member of haplogroup J2a1-F3133 by the Curtin Clan Y-DNA Project. The Curtin family belongs to the deep clade Y14698 (aka FGC9962), downstream of Z7706 and Y14699 Haplogroup I (M170) is a Y-chromosome DNA haplogroup. It is a subgroup of haplogroup IJ, which itself is a derivative of the haplogroup IJK.Subclades I1 and I2 can be found in most present-day European populations, with peaks in some Northern European and Southeastern European countries.. Haplogroup I appears to have arisen in Europe, so far being found in Palaeolithic sites throughout Europe.

Media in category Haplogroup J (mtDNA) The following 10 files are in this category, out of 10 total. Frequency maps based on HVS-I data for haplogroups J.png 516 × 511; 37 KB. Geographic maps of the mtDNA haplogroup frequencies in Iberian Peninsula.PNG 3,107 × 4,500; 4.82 MB A significant percentage of Jews belong to J, but Jews make up only a small percentage of the European J. The Cohen Modal Haplotype consists of six specific marker values, seen in both J1 and J2, but most often in J1. J2a1 is found in an archaeological rest in Hungary from the Bronze Age mt-haplogruppe H er den vanligste i Europa, om omfatter omtrent halvparten av befolkningen. H er en av dattergruppene til mt-haplogruppe HV som også har dattergruppen V. H og dens svært mange undergrupper ser ut til å ha vunnet terreng i Europa i nyere tid, i takt med jordbrukets utbredelse. H er altså svært vanlig, men inneholder svært mange undergrupper. Noen av disse igjen er sjeldne.

Haplogroup J (Y-DNA) - Wikipedi

 1. erende i Øst-Europa bl a i Polen og vestlige Russland. Østlige grener av R1a inkluderer arabere, Ashkenazim-jøder, afghanere og indere. I Norge Rundt 25 % av alle norske.
 2. Hver haplogruppe stammer fra og forblir en del av en foregående enkelt haplogruppe (eller paragruppe). Som sådan kan enhver beslektet gruppe haplogrupper være nøyaktig modellert som et nestet hierarki , der hvert sett (haplogruppe) også er en delmengde av et enkelt bredere sett (i motsetning til, det vil si to-modeller, som menneskelige slektstrær)
 3. John Tyler (1790-1862), the 10th President and 10th Vice President of the United States was identified as a member of haplogroup I2-L801 > Z170 > CTS1977 > Y4946 > Y5282 > CTS1858 > CTS10148 based on the results from the TYLER Family DNA Project (descendent of Henry Tyler)
 4. e

Haplogroup J (mtDNA) - Wikipedi

Haplogruppe G, sammen med E og J, er trolig rester fra tidlige jordbrukere og kvegdrivere som kom til Norge før R1a og R1b. Frekvensen av haplogruppen N1c er 2,4 % på landsbasis, men oppnår 15,3 % i Troms, 3,1 % i Hedmark og mellom 0,4 og 3 % i andre fylker i oversikten The clade is believed to have originated around 9,800 years ago in the Near East and spread all over Europe via Iberia. Haplogroup V is a relatively rare mtDNA haplogroup, occurring in around 4% of native Europeans Die Haplogruppe J ist in der Humangenetik eine Haplogruppe der Mitochondrien . For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Haplogruppe J (mtDNA) . Hom Haplogruppe J wird auf ein Alter von etwa 45.000 Jahren geschätzt und stammt von der Haplogruppe JT ab, die auch zu Haplogruppe T führte. In seinem populären Buch Die sieben Töchter Evas gibt Bryan Sykes der Urmutter dieser mtDNA-Haplogruppe den Namen Jasmine. Sie lebte im Westen Asiens, wahrscheinlich auf dem Kaukasus oder in Nahost

J mt-haplogruppe - Norway DNA Norgesprosjekte

15 Prozent der Deutschen gehören zur indoeuropäischen Haplogruppe R1a, die Wikinger und Slawen umfasst. Diese Gruppe ist vor 30 000 Jahren in Nordasien entstanden und heute vor allem in England und Osteuropa verbreitet. 10 Prozent der Deutschen hat jüdische Wurzeln. Sie gehören zur Haplogruppe J, der etwa 40 Prozent aller Juden angehören Haplogruppe J ist in der Humangenetik eine Haplogruppe des Y-Chromosoms. Sie wird durch den genetischen Marker 12f2.1 sowie durch die ähnlichen Marker M304 und P209 unterschieden. (de) Haplogroup J-M304 is a Y-chromosome DNA haplogroup. It is believed to have evolved in Western Asia

Media in category Haplogroup J of Y-DNA The following 29 files are in this category, out of 29 total. 2000px-Distribution Haplogroup J2 Y-DNA.jpg 1,989 × 1,091; 123 K Haplogruppe J ist in der Humangenetik eine Haplogruppe des Y-Chromosoms.Sie wird durch den genetischen Marker 12f2.1 sowie durch den ähnlichen Marker M304 unterschieden. Ursprung. Von Haplogruppe J wird angenommen dass sie vor 31.700 Jahren (plus oder minus 12.800 Jahre) im Nahen Osten (Semino et al. 2004) entstand.Sie ist am engsten mit Haplogruppe I verwandt, da I und J Nachkommen von. J mt HAPLOGRUPPE: Norway DNA. Dette kartet viser utbredelsen av kvinner som tilhører haplogruppe (slektsgruppe) J. Det er lett å se at det er flest langs kysten sør for Trondheim og ellers i Skottland, Wales, Danmark og østover der de opprinnelig har kommet fra 7 Beziehungen: Aaron des Y-Chromosoms, Haplogruppe, Haplogruppe E (Y-DNA), Haplogruppe F (Y-DNA), Haplogruppe J, Haplogruppen (Y-DNA) in zentral- und nordasiatischen Populationen, Lemba (Volk). Aaron des Y-Chromosoms. Der Aaron des Y-Chromosoms ist der angenommene früheste Vorfahre der Kohanim, einer patrilinearen Priesterkaste innerhalb des Judentums und Untergruppe der Leviten His son Carruthers, James 1835-1916 This branch believed to descend from Carruthers, John 5th Abt 1494-1580 of Holmains an ancestor of Carruthers, Francis 3rd 1575-1679 of Dormont; How to Participate. Geni Wiki Projects Page. To participate in this project, join or follow the project, then add your oldest known ancestor who belonged to this.

J Y-haplogruppe - Norway DNA Norgesprosjekte

Ursprung. Haplogruppe JT wird aus der Makro-Haplogruppe abstammen R.Es ist die Stamm Clade den mitochondrialen Haplogruppen J und T.. JT (überwiegend J) wurde unter den alten gefunden Etrusker.Die Haplogruppe wird auch unter gefunden worden Iberomaurusian aus der Datierung Proben Epipaleolithic am Taforalt prähistorische Stätte. Eine alte Person getragen einen Haplotyp, der mit korreliert. Haplogruppe J wird auf ein Alter von etwa 45.000 Jahren geschätzt und stammt von der Haplogruppe JT ab, die auch zu Haplogruppe T führte. In seinem populären Buch Die sieben Töchter Evas gibt Bryan Sykes der Urmutter dieser mtDNA-Haplogruppe den Namen Jasmine BT er en underclade av haplogruppe A1b (P108) og søsken fra haplogruppen A1b1 (L419 / PF712). Makrohaplogruppe BT har blitt funnet i bestander på hvert kontinent siden forhistorisk tid. Det er den avkommende kleden til farlige haplogrupper B og CT (alle medlemmer av haplogruppe B eller CT er medlemmer av BT, men ikke alle medlemmer av BT er nødvendigvis medlemmer av B eller CT)

Which Projects? - Norway DNA Norgesprosjektet

Haplogruppe - SVEIN ARNOLFS SLEKTSSIDE

Andere Männer, die angeblich Mitglieder der Haplogruppe G sind, sind: der deutsch-amerikanische Pionier und Soldat Phillip Hamman, der US-Politiker Linn Banks, der Physiker John G. Cramer, die amerikanischen Schauspieler James Franciscus und Jake Gyllenhaal, der ehemalige amerikanische Basketballprofi Larry Bird und der amerikanische Geschäftsmann Najeeb Halaby und US-Anwalt und. 8 Beziehungen: Bryan Sykes, Die sieben Töchter Evas, Haplogruppe, Haplogruppe J, Haplogruppe R (mtDNA), Haplogruppe R1b (Y-DNA), Linearbandkeramische Kultur, Starčevo-Kultur. Bryan Sykes. Bryan Sykes (* 9. September 1947) ist ein britischer Professor für Humangenetik an der Universität Oxford. Neu!!: Haplogruppe J (mtDNA) und Bryan Sykes · Mehr sehen Haplogroup I1 (Y-DNA) is the original paternal lineage of Nordic Europe. In human genetics, Haplogroup I-M253 is a Y chromosome haplogroup which occurs at greatest frequency in Fenno-Scandia. The mutations identified with Haplogroup I-M253 (Y-DNA) are M253, M307, P30, and P40. These are known as single nucleotide polymorphisms (SNPs). It is a subclade of Haplogroup I. Before a reclassification.

In human genetics, Haplogroup G (M201) is a Y-chromosome haplogroup. It is a branch of Haplogroup F (M89), and is theorized to have originated, according to the latest thinking, in the Near East or Southern Asia, likely in the region that is now northern India, Pakistan, and Afghanistan. The haplogroup began to spread with the Neolithic Agricultural Revolution, perhaps with the appearance of. Haplogruppe I-M253, auch bekannt als I1, ist ein Y - Chromosom haplogroup.Die genetischen Markern bestätigt die Identifizierung I-M253 sind die SNPs M253, M307.2 / P203.2, M450 / S109, P30, P40, L64, L75, L80, L81, L118, L121 / S62, L123, L124 / S64, L125 / S65, L157.1, L186 und L187. Es ist ein primärer Zweig der Haplogruppe I-M170 (I *).. Die Haplogruppe erreicht seine Spitzenfrequenzen in. Von Haplogruppe J wird angenommen, dass sie vor 31.700 Jahren (plus oder minus 12.800 Jahre) im Nahen Osten (Semino et al. 2004) entstand.Sie ist am engsten mit Haplogruppe I verwandt, da I und J Nachkommen von Haplogruppe IJ (S2, S22) sind. Zusammen mit den Haplogruppen G, werden H und K, sowie IJ der Reihe nach von Haplogruppe F abgeleitet. Die Subgruppen J1 und J2, die inzwischen die. Haplogroup R1, eller R-M173, er en Y-kromosom DNA-haplogruppe.En primær subclade av Haplogroup R (R-M207), den er definert av SNP M173. Den andre primære subclade av Haplogroup R er Haplogroup R2 (R-M479).. Hanner som bærer R-M173 i moderne befolkninger ser ut til å omfatte to subclades: R1a og R1b, som hovedsakelig finnes i befolkninger som er hjemmehørende i Eurasia (unntatt Øst-og.

Haplogroup J (mtDNA) - Eupedi

Haplogroup J-M172 - Wikipedi

Die Haplogruppe U ist in der Humangenetik eine Haplogruppe der Mitochondrien ().. Sie repräsentiert eine Gruppe von Menschen, die von einer Frau der Haplogruppe R (mtDNA) aus einem Zweig des geographischen Stammbaumes abstammen. Diese Frau lebte vor etwa 55.000 Jahren. Ihre Nachkommen brachten verschiedene Subgruppen hervor, von denen einige heute in sehr unterschiedlichen geografischen. Haplogroup M er en human mitokondrie DNA (mtDNA) haplogruppe.En enorm haplogruppe som spenner over alle kontinenter, makro-haplogruppen M, som søsken makro-haplogruppen N, er en etterkommer av haplogruppen L3.. Alle mtDNA haplogrupper anses innfødte utenfor Afrika er etterkommere av enten haplogruppe M eller sine søsken haplogruppe N. Haplogroup M er relativt ung, ha en yngre siste felles. Haplogroup J-M304, auch bekannt als J, ist ein menschlicher Y-Chromosom - DNA haplogroup. Es wird angenommen , in entwickelt haben , Westasien . Die Clade verbreitete sich von dort während der neolithischen , vor allem in Nordafrika , dem Horn von Afrika , Socotra , dem Kaukasus , Südeuropa , Westasien , Zentralasien , Südasien und Südostasien nachrichten. reiseportal. gesundhei Haplogruppe J2a - Tabelle. Subclad Linie Name Informationen über Vorfahren Ursprungsland; J-PF4610 (J2a1) J-M67: Albert Gill geboren 1863 : Wroclaw: J-PF4610 (J2a1) J-L560: Emil Zimmermann, 1864 - 1953: Zabrze: J-PF4610 (J2a1) J-556, J-Y19681: Alexander Sperling b. als 1740: Olszany: J-PF4610 (J2a1

Opphavet til befolkningen i Norge - Wikipedi

Haplogruppe R1b. Haplogruppen R1b er den mest hyppige i Vest-Europa, deler av Sentral-Eurasia, f. eks. i den russiske republikken Bashkortostan (ligger mellom Volga og Uralfjellene) og i deler av Sentral-Afrika sør for Sahara, som i Chad og Kamerun. R1b finnes også med lavere frekvens i Øst-Europa, Vest-Asia, Sentral-Asia og deler av Sør-Asia og Nord-Afrika Sometimes we've been doing genetic genealogy for so long we forget what it's like to be new. I'm reminded, sometimes humorously, by some of the questions I receive. When I do DNA Reports for clients, each person receives a form to complete with a few questions designed to give them the opportunity to tell me wha Am J Hum Genet, 78:564-574. Coble MD, Just RS, O'Callaghan JE, Letmanyl IH, Peterson CT, Irwin JA, Parsons TJ (2004) Single nucleotide polymorphisms over the entire mtDNA genome that increase the power of forensic testing in Caucasians. Int J Legal Med, 118:137-146

Haplogruppe - Wikipedi

The new Genographic Project's Geno 2.0 test contains over 12,000 SNP's on the Y Chromosome. A good level of participation from J-L24/L25 or M530 as L24 is referred in published papers, has resulted in new branches and twigs for this subclade of J2 which peaks in frequency in Eastern Iran (Yazd, 17%+ J-M530) Haplogroups U5A, W, J2, U, X and J were each identified in a single individual] No published Y-dna for ancient Crete/Minoan . Look-up mtDNA Haplogroup H at Wiki: In human mitochondrial genetics, Haplogroup H is a human mitochondrial DNA (mtDNA) haplogroup that likely originated in Southwest Asia 20,000-25,000 YBP If you have tested U106 positive, please JOIN us! EXCEPTION: If you have tested U198+ (aka S29) you must join the R U198 Project, rather than the R U106 Project. The best approach, and the best value, is to order Big Y-700, which, in addition to discovering your current clade and private variants on your own line of descent, also includes all of the original 111 STRs, and hundreds more Haplogroup J-M304, also known as J, [Phylogenetics 1] is a human Y-chromosome DNA haplogroup.It is believed to have evolved in Western Asia.The clade spread from there during the Neolithic, primarily into North Africa, the Horn of Africa, Socotra, the Caucasus, Europe, West Asia, Central Asia, South Asia, and Southeast Asia

Adding Names to your Account - Norway DNA Norgesprosjektet

Haplogroup J1 (Y-DNA) - Eupedi

Den mitokondriale farmakogenomikken til haplogruppe T: MTND2 * LHON4917G og antiretroviral terapi-assosiert perifer neuropat Other clades we included were pre-HV (R0 in Torroni et al. 2006), HV, pre-V-V (HV0 in Torroni et al. 2006), J, T, K, U*, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, I, X, and W. Data for Arabia were taken from Kivisild et al. (2003b), for Armenians from Tambets et al. (2000), for Georgians and for Turks from Quintana-Murci et al. (2004) and Tambets et al. (2000), for Syrians from Richards et al. (2000), for. This page was last edited on 20 June 2020, at 05:30. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply In der Humangenetik ist Haplogruppe W eine Haplogruppe der Mitochondrien.Haplogruppe W erscheint in Europa, West-und Südasien .Ihr Vorfahr ist Haplogruppe N. Es wurden überall Minderheiten dieses Stammes gefunden, mit der höchsten Konzentration in Nordpakistan.Ein unbenannter N * Stamm fand sich unter australischen Aborigines.. Quelle

Y-DNA Haplogrupper - Norway DNA Norgesprosjekte

This page was last edited on 20 June 2020, at 02:56. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube John Petros, MD, førsteamanuensis i urologi ved Emory, ledet studien med kolleger fra Emory og Mercer University School of Medicine. Statistikken fra studien viser at 20 millioner mennesker i USA faller inn i kategorien haplogruppe U og er derfor en økt risiko for prostatakreft eller nyre

Die Haplogruppe C ist in der Humangenetik eine Haplogruppe der Mitochondrien.. Von Haplogruppe C sind Forscher der Ansicht, dass sie irgendwo zwischen dem Kaspischen Meer und dem Baikalsee vor etwa 60.000 Jahren entstand. Sie ist ein Nachkomme der Haplogruppe M. Haplogruppe C ist in Nordostasien (einschließlich Sibirien) vertreten und ist auch eine von fünf Haplogruppen der Indianer, wovon. Haplogruppe H ist in der Humangenetik eine Haplogruppe des Y-Chromosoms.Diese Haplogruppe wird in großer Zahl in Indien und in Sri Lanka vorgefunden. Außerhalb des indischen Subkontinents ist sie sehr selten. Jedoch ist Haplogruppe H die Hauptgruppe der Roma, vorwiegend in der Subgruppe H-M82, und kommt zu ~16,5 % in den Khmer Kambodschas vor Haplogruppe T is a human mitochondrial DNA (mtDNA) haplogruppe. Det er antatt at den oppstod omtrent for 25100 år sidan i Midt_Østen. Mal:TOC limit. Innhold. som er felles for T og mtDNA haplogroup J. The T maternal clade is thought to have emanated from the Near East Mal:Harv. Distribution R1a (Y-DNA) er en spesifikk sekvens av nukleotider i det mannlige Y-kromosom og en Y-kromosom haplogruppe som er identifisert av den genetiske markøren M17. R1a oppstod som en enkelt mutasjon i en spesifikk persons arvestoff. Denne personen er å betrakte som opphavet til alle individer som siden har båret R1a, og nedstammer fra haplogruppe R1

Haplogroup J (Y-DNA) - Haplogroup J (Y-DNA) - qwe

Haplogruppe frankreich Haplogruppe H (mtDNA) - Eupedi . Haplogruppe H (mtDNA). Autor: Maciamo Hay. Haplogruppe H ist die am weitesten verbreitete und vielfältigste Abstammungsgruppe in Europa, im Nahen Osten und im Kaukasusgebiet ; Die Haplogruppe J ist weitgehend gleichmäßig über ganz Europa verteilt Haplogruppe V ist in der Humangenetik eine Haplogruppe der Mitochondrien.Forscher nehmen an, dass Haplogruppe V vor etwa 12.000 Jahre entstand, möglicherweise auf der Iberischen Halbinsel. Sie ist mit besonders hohen Konzentrationen in den Niederlanden und dem nördlichen Skandinavien vertreten Die Haplogruppe I ist in der Humangenetik eine Haplogruppe der Mitochondrien ().. Haplogruppe I ist in ganz Europa und auch im Nahen Osten verbreitet. Es wird davon ausgegangen, dass sie irgendwo in Eurasien vor etwa 30.000 Jahre entstand und eine der ersten Haplogruppen auf dem Weg nach Europa war.. Vorfahr dieser Haplogruppe war Haplogruppe N (mtDNA).. Die Haplogruppe E ist in der Humangenetik eine Haplogruppe der Mitochondrien ().Es handelt sich um eine Subgruppe von M. Haplogruppe E verteilt sich auf das südliche Asien.Bisher wurde sie auf der malaiischen Halbinsel und in der Bevölkerung der Sabah von Borneo gefunden. Ebenso wurde die Haplogruppe an den Küsten Papua Neuguineas gefunden, sowie auf Taiwan, den Philippinen und auf einigen. Y-haplogroup L is common (at frequencies around 15%) in India (in particular the South) and in Pakistan. It appears at low frequencies (2-4%) also in the Northern part of the Middle East (Iran, Turkey, Armenia, Kurdistan, Lebanon, but much less among Arabs) and perhaps in Central Asia (Tajikistan and Uzbekistan, though these regions have not been well tested)

Haplogruppe R ist in der Humangenetik eine Haplogruppe der Mitochondrien ().. Sie ist ein Nachfahre der Makro-Haplogruppe N. Zu ihren Nachkommen zählen die Haplogruppen B, UK (und damit U und K), F, HV (und damit HV, H und V), und die Vorfahren von J und T Discover your DNA story and unlock the secrets of your ancestry and genealogy with our DNA kits for ancestry and the world's most comprehensive DNA database

Haplogruppe J (Y-DNA) Haplogruppe J ist in der Humangenetik eine Haplogruppe des Y-Chromosoms. Neu!!: Haplogruppe und Haplogruppe J (Y-DNA) · Mehr sehen » Haplogruppe K (mtDNA) Die Haplogruppe K ist in der Humangenetik eine Haplogruppe der Mitochondrien. Neu!!: Haplogruppe und Haplogruppe K (mtDNA) · Mehr sehen » Haplogruppe K (Y-DNA Haplogruppe J Haplogruppe H Haplogruppe T Haplogruppe M Diese Haplogruppe Haplogruppe A Haplogruppe Q Haplogruppe F Haplogruppe E Haplogruppe K Haplogruppe I Ortographie Orthographisch ähnliche Wörter Betonung Betonung.

Haplogroup J-M267 - WikipediaThe frequency of Y-DNA haplogroup P312/S116 along with itsmtDNA - Norway DNA NorgesprosjektetDNA-Genealogie mtDNA T
 • Princess aiko.
 • Nkk registrering av valper.
 • Substantiver liste.
 • Nutzhanf blüte.
 • Rapp cup.
 • Parken innsbruck kostenlos.
 • Betreten der baustelle verboten zum ausdrucken.
 • Naturlig fall i håret.
 • Inferno langdon.
 • Sandvang nesodden.
 • Willkommen im leben amazon prime.
 • Hohenschwangau slott.
 • Kryptorkisme hund.
 • Reimatec stavanger test.
 • Hallingdølen abonnement.
 • Strawberry fields movie.
 • Dab dance.
 • Admiral p far.
 • Aktive vulkaner i verden.
 • Priority pass danske bank.
 • Mobalpa bergen.
 • Sarah gadon age.
 • Usa bruttonasjonalprodukt.
 • 80s online radio.
 • Marit slagsvold familie.
 • Linnering 1 hamburg.
 • Barbiturat entzug.
 • Jobbe i australia blogg.
 • Teleskop marke.
 • Poleringsmaskin biltema.
 • Pata negra pest.
 • Drehscheibe essen telefonnummer.
 • Ikea montageservice erfahrungen kosten.
 • Jada pinkett smith matrix.
 • D vitamin överdosering symptom.
 • Ropz.
 • Körperfettwaage werte muskelmasse.
 • 7pass app.
 • Rhinocéros ionesco résumé.
 • Drehscheibe essen telefonnummer.
 • Bilder kaffeepause.