Home

Skål på samisk

9. Tenk på det du har,ikke det du ønsker / Jurddas dan birra mii dus lea, ii ge dan maid don halidat. 10.Vær lykkelig der du er / Leage lihkolas doppe gos don leat. Linker. SAMISK - NORSK OVERSETTER SIDE (Universitetet i Tromsø) 7 ord og ordtrykk som funker best på samisk (NRK) Samiske ord og uttrykk (Isak Saba Guovdas jeg på nordsamisk. Vi har to oversettelser av jeg i bokmål-nordsamisk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Bredt utvalg · Gode priser · 60 butikke

I forvaltningsområdet for samisk språk gjelder følgende krav for offentlige virksomheter: Kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot hele eller deler av befolkningen i forvaltningsområdet, skal skje både på samisk og norsk «Samiske og kvenske stadnamn som blir nytta blant folk som bur fast på eller har næringsmessig tilknyting til staden, skal til vanleg brukast av det offentlege t.d. på kart, skilt, i register. Er forhandlingsspråket samisk, kan rettens leder bestemme at også rettsboken skal føres på samisk. Domstolen sørger for oversettelse til norsk. 6. Domstolen sørger for at rettsbøker som er skrevet på norsk, oversettes til samisk når en part krever det. Et slikt krav bryter ingen frist Kommunestyret i Vefsn vedtok forrige uke at både stedsnavn og institusjon skal bli skiltet på både norsk og samisk

Samisk - Norsk Ordbo

Samisk idrett. For Sametinget er det viktig at man har idrettsaktiviteter der samisk tilhørighet, samisk bakgrunn og samisk språk inngår på en grunnleggende og naturlig måte, og Sametinget er derfor opptatt at det legges til rette for idrettsaktiviteter både lokalt, regionalt og internasjonalt Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner. I arbeidet med samiske språk ønsker regjeringen å bidra til et.. Dette er særlig aktuelt når en nå skal i gang med fornying av hele læreplanverket. Det er også viktig at de samiske læreplanene utvikles i samarbeid med samiske miljøer, sier Hartveit. Det er videre en utfordring at det ikke finnes tilstrekkelige læremidler på samisk, mener hun På sikt er målet at han skal undervise på samisk. For i likhet med andre universiteter og høgskoler har Samisk Høgskole strenge språkkrav, forskjellen er at undervisnings- og arbeidsspråket samisk. Jeg tenker det vil bli bedre når jeg begynner å bruke det litt i undervisningen Elsa Kristina Laula Renberg (født 29. november 1877 i Storsele nær Vilhelmina i Västerbottens län, død 22. juli 1931 i Brønnøy i Nordland) var en svensk-norsk sørsamisk reineier, organisasjonsbygger, aktivist og politiker.For sin rolle under Samemøtet i 1917 regnes hun som en viktig foregangsperson i kampen for samenes rettigheter. Hun var også med på å stifte verdens første.

jeg på nordsamisk Bokmål-nordsamisk oversettelse DinOrdbo

 1. I samisk tradisjon har man to forskjellige typer av navn. Enten så er det av samisk opphav, eller en samisk variant av norske navn. De opprinnelige samiske navnene forsvant altså stort sett på 1700-tallet, og her er grunnen
 2. 14. oktober 2020 kl. 18:42 Skal prøve seg på megahit. Stjernekampdeltageren Vegard Bjørsmo skal synge Dua Lipas megahit Don´t Start Now under lørdagens sending hvor tema er listepop
 3. Umesamisk var det første samiske språket som omfattende ble tatt i bruk skriftlig. De første bøkene som ble skrevet på samisk på 1600-tallet, ble skrevet på umesamisk. Dette var religiøs litteratur som ABC-book på Lappesko Tungomål, som er en katekisme (publisert i 1619). Umesamisk fikk sin første grammatikk i 1738

Hun skal vie ektepar på samisk. Barbro Hætta kan snart vie gifteklare Harstad-samer, hvis ikke kommunestyret setter seg på bakbeina. Foto: Steinar Solaas Kjære leser, ønsker du tilgang til Ságat - Samisk avis AS arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk På Kvaløya i Tromsø finnes det en rik samisk historie, med sjøsamiske bygder og reindrift. Mye av historien er ikke synlig i dag, takket være samisk skikk med at det skal være minimale. I forbindelse med samisk språkuke foreslår regjeringen samiske og kvenske navn på Kongeriket Norge. Forslagene skal nå på høring

hei på nordsamisk Bokmål-nordsamisk oversettelse DinOrdbo

Den samiske befolkningen bor spredt i alle de land som har delt Sápmi mellom seg, både i og utenfor det tradisjonelle bosettingsområdet. Man anser vanligvis at de fleste samer bor i nordre Fennoskandia og i Nord-Europas større byer. Det blir imidlertid ikke gjort noen offisiell registrering av hvem som har samisk identitet eller bakgrunn, utenom i Russland, og derfor er det ingen som vet. STEINKJER: Formannskapet i Steinkjer vedtok torsdag å la administrasjonen utrede ulike alternativer og kostnadsnivåer på samisk skilting i Steinkjer, samt andre måter å fremme samisk kultur.. Saken startet som interpellasjon i forrige kommunestyremøte, fremmet av Håvard Krogstad-Wiborg, og førte til en heftig og opphetet debatt mellom Senterpartiet, Rødt, og Arbeiderpartiet

Regjeringen foreslår å vedta Norga / Norgga Gonagasriika (nordsamisk), Nöörje / Nöörjen Gånkarïjhke (sørsamisk) og Vuodna / Vuona Gånågisrijkka (lulesamisk) som offisielle navn på Norge og Kongeriket Norge.. I en pressemelding opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet også at Norja blir det offisielle kvenske navnet på Norge far på nordsamisk. Vi har én oversettelse av far i bokmål-nordsamisk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Nordsamisk. Er det samisk ordet Boade en god oversettelse for det norske ordet kom hit? Vær vennlig å logg inn for å øke troverdigheten til ditt bidrag På tross av stemplet som utrydningstruet, fortsetter de samiske språkene å klore seg fast. Det er håp. Det er en økende bevisthet blant samer om språk og språkvalg, og flere og flere velger å delta på kurs for å ta tilbake språket som generasjoner før dem mistet I denne andre økten i undervisningspakken «Matkultur» skal elevene lære å lage samenes festmat - Bidos. Denne samiske retten er valgt som et eksempel på matkultur og illustrerer godt hvordan utviklingen av en matkultur henger sammen med hvordan folk levde før og hvordan vi lever nå

Nordsamisk-bokmål ordbok DinOrdbo

Gjennom kurset skal studenten lære å bruke grunnleggende grammatikk i egen tekstproduksjon. Studenten skal kunne uttrykke seg på nordsamisk med et større ordforråd, og kunne skrive lengre tekster på samisk. Studenten skal også kunne forstå mer komplekse tekster skrevet for morsmålsbrukere. Semesteroppgave Samisk skal brukes i skolen. I møte med det offentlige har en rett til svar på samisk, og offentlige kunngjøringer, regler og skjemaer skal finnes både på samisk og på norsk. Formålet med disse og en rekke andre tiltak er å styrke det samiske språket i forvaltningsområdet For at den samiske befolkningen skal få en likeverdig helse- og sosialtjeneste, må tjenestene ha kunnskap om og kompetanse i samisk språk og kultur på alle nivå. Det er derfor et særlig behov for sykepleiere med samisk språk- og kulturkompetanse

Hei, jeg skriver særoppgave om samisk. Derfor tenkte jeg at det hadde vært en litt annerledes vri hvis jeg kunne skrevet overskriften på samisk. Og jeg har ikke funnet en samisk ordbok, selv om jeg syntes jeg har lett over alt. Jeg trenger å vite hva Samisk språkhistorie er på samisk. Hadde blitt veldig glad om noen kunne hjulpet meg Apper på samisk Vi har samlet her apper som er på samisk eller som har samisk innhold. Vi har ikke vurdert appene, så dere må prøve de ut selv. AÁBC Med denne appen kan du lære deg bokstavlydene i det nordsamiske skal skrive inn så mange besvarelser som mulig i løpet av 60 sekunder i enhver runde Skolen er åpen KUN for elever og ansatte på grunn av corona-situasjonen. Skolestart ved samisk videregående skole i Karasjok. For å begrense coronasmitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Det er laget en egen huskeliste for hvordan vi skal opptre, denne vil bli gjennomgått i alle klasser ved skolestart

NRK TVs anbefalte samisk-program. Ante er ti år og blir tvunget til å flytte fra familien for å gå på skole Skal vi satse på tradisjon eller på det moderne? Vi er glade for hver bok som utgis på samisk, og for hver nyskrevet tekst som kaster lys over samisk historie og kultur. Men vi er også opptatt av at samiske barneboklesere trenger et bredest mulig språkmiljø, og vi vil bruke energi på å skape og spre utypisk, populær litteratur på samisk skål på spansk. Vi har fire oversettelser av skål i bokmål-spansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur.» Opplæringsloven § 6 - 1 gir alle i grunnskolealder i samiske distrikt rett til opplæring i og på samisk Samisk identitetsutvikling har også vært påvirket av interne faktorer: Samebevegelsen (her forstått som den bølgen av samisk aktivisme som kom etter andre verdenskrig spesielt) og dens forståelse av deres kultur og samisk identitet var i stor grad basert på en ulikhetsoppfatning, der samer var noe unikt og annerledes enn nordmenn, samtidig som de var, og skulle være likestilte Det finnes i dag ikke noen statistikk på hvor mange familier eller enkeltpersoner som bruker samisk språk som dagligspråk, eller hvor mange som behersker de samiske språkene. Sametinget, Kunnskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet setter derfor i gang en kartlegging av bruk av samiske språk i 2011

Kanarin Einarsdotter

Fylkeskommunen skal arbeide med samisk innhold på kultur- og opplæringsområdet i nært samarbeid med Sametinget og samiske organisasjoner og miljøer i regionen. Tilskudd til språk og kulturfremmende prosjekter. Trøndelag fylkeskommune har forvaltningsansvar for samisk språk I januar er det klart for 25 studenter ved samisk sykepleierutdanning i Kautokeino. Assisterende instituttleder ved helse- og omsorgsfag, Linda Okstad, håper på samiskspråklige søkere også fra Sverige og Finland Barnesanger på samisk. Til Babysang eller Småbarnssang. Alder 0-2 Varighet. Laget av Tana, Polmak og Nesseby menigheter Oppdatert 24. oktober 2012 Beskrivelse. Tre ulike sanger som passer til bruk i babysang eller sammen med andre barn. Tekstene er på samisk og norsk. To.

Samisk kirkeråd skal fremme, verne og samordne samisk kirkeliv i Den norske kirke og ivareta urfolksspørsmål på vegne av Den norske kirke. Det er i år for første gang Samisk kirkelig valgmøte som nominerer kandidatene Kirkerådet skal velge til Samisk kirkeråd Hvis Oslo skal ha samisk navn, er jeg spent på om det blir nordsamisk, sørsamisk, pitesamisk eller lulesamisk. Samisk er nemlig ikke ett språk. Nordsamisk og sørsamisk er like forskjellig som norsk og tysk. Det er vel mer riktig å kalle samisk en språkgruppe enn ett språk SAMMEN FOR UTDANNING: Det har lenge vært jobbet med å få på plass en samisk sykepleierutdanning i Kautokeino. Oppstart vil være i 2021. Fra venstre prodekan for utdanning ved Helsefakultetet, Gunn Kristin Øberg, prosjektleder ved UiT Grete Mehus, kontorsjef ved Institutt for helse- og omsorgsfag, IHO Vibeke Guddingsmo, assisterende instituttleder ved IHO, Linda Okstad, rektor ved Samisk. Tilskuddet til samiske aviser og samisk språklige avissider skal legge til rette for demokratisk debatt, meningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet. 0 Tilføyd ved forskrift 13 juni 2008 nr. 584 (med virkning for behandling av søknader om tilskudd fom 2008, se endringsforskriften for overgangsregler. Er du kommune i samiske distrikt som gir opplæring i og på samisk, kan du sende søknad om tilskudd til fylkesmannen i eget fylke innen 15. november for inneværende skoleår. Du skal skrive ut et ferdig utfylt refusjonsskjema for samisk opplæring fra GSI og sende dette til fylkesmannen

Butikken

Leger som utdannes ved norske universiteter skal ha urfolksrettigheter og samisk kultur som en del av sin kompetanse. Det slås fast i en ny forskrift om legeutdanningen. Etter hvert som denne får virke, vil kompetansen på dette feltet øke i hele helsetjenesten på utstyr som elevene skal ha tilgang til på sin hjemmeskole. Denne finner dere på samme nettside og som vedlegg. samisk Skoleeiers ansvar: Opplæringslovens § 6-2 gir alle samiske barn rett til opplæring i samisk språk uansett hvor de bor. Samiske elever kan også ha rett til opplæring på samisk, som betyr at all opplæring foregår på

Håvard Krogstad-Wiborg (Rødt) fikk kraftfull støtte fra May Britt Lagesen (Ap) for samisk skilting i Steinkjer I samisk ser vi at mange ord er lånt fra nordisk. Formen disse ordene kan gi pekepinn om alder. Lånordene dorski 'torsk', sáidi 'sei' og rávdu 'røye' er i hvert fall fra urnordisk tid, altså for rundt 1500 år siden.Ordene stáinnir 'steinbit', sallit/sildi 'sild' og finddar/sánddat 'flyndre' er og lånt fra nordiske språk

- Jeg lærer samisk bra, men språket er litt vanskelig, sier han på samisk i klasserommet på Samisk høgskole, der han gjennomfører begynnerkurs sammen med 14 andre studenter. Norsk-etioperen skapte historie etter at han i fjor ble ansatt som førsteamanuensis i matematikk ved høgskolen, som den første med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn Snart skal de ut blant folk og fortelle flere av historiene sine. Marion Palmer peker på diskusjonen i det samiske samfunnet i dag, som handler om hvorvidt samer som ikke kan samisk skal kunne stå i det samiske valgmantallet, bli valgt til Sametinget eller være medlem av Samisk Forfatterforening. Der har hun selv vært medlem i mange år Ailo Kemi Gjerpe har tatt frem videokameraet og laget en serie korte og morsomme videoer der du kan lære enkle setninger på samisk Språk og kulturell bakgrunn har stor betydning ved behandling av demens. Derfor samler vi informasjon og verktøy på samiske språk på disse sidene. Aldring og helse arbeider, i samarbeid med andre ressursinstanser, med å utvikle og tilpasse informasjon og verktøy som retter seg mot personer som har samisk språk- og kulturbakgrunn

Träskål, sameslöjd, duodji, kåsa, hanteverk, sl

Eg kan seie hei på engelsk. Eg kan seie hei på fransk. Eg kan seie hei på spansk, og eg kan seie hei på swahili. Og sikkert ei rekke fleire språk om eg berre får tenkt meg om. Men eg kan ikkje seie hei på samisk. Dette er ein tanke som har plaga meg mykje [ Her går startskuddet for en historisk satsing på samiske helsetjenester. Helse Nord RHF, i tett samarbeid med Sametinget, er i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen

Skilt på flere språk - Nye skilt inntar Nord-Norg

Den neste måneden kan du se utstillingen 100 samiske portretter på Jacobsenbrygga i Mosjøen. Fotoutstillingen ble laget til Tråante, som var 100-årsjubileet for samefolkets første landsmøte i Trondheim. Det er fotograf og journalist Torgrim Halvari som har reist rundt i Norge, Sverige. Samisk som førstespråk er både et språkfag og et danningsfag. Samisk som førstespråk er sentralt for kommunikasjon, danning, kulturforståelse og identitetsutvikling. Opplæringen i samisk som førstespråk skal bygge på grunnleggende verdier i både det samiske og det norske samfunnet, som menneskeverd I 2003 ble 6. februar offisiell flaggdag i Norge. Derfor skal det flagges med det norske flagget ved alle offentlige bygg den dagen, og det er i tillegg valgfritt å flagge med det samiske flagget. Flagging på 6. februar er en hilsen til samene på nasjonaldagen og en erkjennelse av samisk identitet av samene selv

Kong Vinters Rige

Samelovens språkregler og forvaltningsområdet for samisk

Samisk kristendomshistorie - oversiktsartikkel 28.9.2020. Artikkelen Kristendomens historia på norsk och svensk sida av Sápmi - en översikt av Lovisa Mienna Sjöberg er nå publisert i Teologisk tidsskrift Innhald Framtidige innbyggarundersøkingar skal også vere på samisk. Difi sendte nyleg ut innbyggarundersøkinga til 40 000 nordmenn. Undersøkinga gjekk også til innbyggarar i kommunar med samisk som morsmål, men spørjeskjemaa var ikkje på samisk Tar barna med på reinslakting: - Barna skal få et innblikk i denne delen av samisk kultur Hvert år drar fire- og femåringene i samiske Álttá Siida barnehage til reingjerdet ved Áisaroaivi i Finnmark for å følge reinslaktingen på nært hold

Den harde kampen om samiske skilt - Sápm

På bakgrunn av de siste ukenes diskusjoner og meningsytringer i media og på sosiale medier vil Samisk kirkeråd understreke at kirken er åpen for alle. Det er viktig for Samisk kirkeråd at alle skal føle seg velkommen til kirken Vi ber om at kommuner utenfor de samiske kjerneområdene som har eller vet de får elever som skal ha samiskopplæring, sender en prognose på antall elever, grupper og timetall til Fylkesmannen i Troms og Finnmark Utgitt av Arbeidets Rett AS. Adresse: Kjerkgata 2 7374 RØROS Ansvarlig redaktør/daglig leder. Guri Jortveit Sentralbord: 72 40 64 00 Tips: 97 06 33 52 Send tips Nettansvarlig: Christian Søberg Personvernpolicy / Informasjonskapsler PFU. Samisk språkuke arrangeres i år for andre gang, og Høgskolen i Innlandet er med på markeringen. Denne uka vil vi at de samiske språkene skal høres og synes ved Høgskolen i Innlandet og vi inviterer både studenter og ansatte til arrangementer hele uka - Det er mye ugjort arbeid for den brede og åpne folkekirken. Det er viktig at flere tar del i. Derfor er jeg glad Kirkemøtet vil at jeg skal fortsette på dette arbeidet, sier Raaum. Dette blir hennes tredje periode som Kirkerådsleder. - I denne perioden vil mye handle om kirkelig organisering.

TV-serien Samenes tid, Samernas tid på svensk, er utviklet av svenske Utbildningsradion (UR) i samarbeid med både NRK, SVT og finske YLE og skal vises på SVT2. Serien skal gjennom tre deler fortelle om kolonisering, utnyttelse og skallemålinger, skriver UR på sin nettside Siden det ikke foreligger retningslinjer for bruken av Noreg eller Norway, har departementet vurdert at det er mest hensiktsmessig å heller ikke detaljregulere når og hvordan samiske og kvensk navn på Kongeriket Norge skal brukes. På denne måten sikres et fleksibelt rammeverk for bruken av nye offisielle nasjonsnavn Ságat - Samisk avis AS arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Ságat - Samisk avis AS har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering fra sagat.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 • Darkland stream.
 • Bakgrunnsstråling definisjon.
 • Ap politiker oslo.
 • Uk general election 2017.
 • Kobberrør til gass.
 • Vichy dermablend foundation.
 • The real ronaldo.
 • Tve emsdetten geschäftsstelle.
 • Origins hudpleie.
 • Skagen camping lofoten.
 • Vorwahl deutschland berlin.
 • Webkamera breidablikk.
 • Sehenswürdigkeiten pfalz ausflugsziele.
 • Kippermoen idrettshall.
 • Mi high norsk.
 • Hagefigurer og fontener.
 • Zell gerlos at.
 • Sykkelparkering med tak.
 • Magnor glassverk åpningstider.
 • Hof van souburgh alblasserdam.
 • Wieliczka krakow.
 • Plante cherrytomat.
 • Bürokauffrau stellenangebote nürnberg.
 • Fenugreek.
 • Kollisjon brumunddal.
 • Tørke stubbe.
 • Åhlens a6.
 • Feber vondt i ryggen.
 • Libresse multistyle.
 • Sandnes garn klassikere.
 • Norrøne ord i engelsk.
 • Hypokausten heizsystem.
 • What did neil armstrong say.
 • Bilder husum strand.
 • Werkstudent berlin.
 • Nyfødt kaster opp etter amming.
 • Skuret dvd.
 • Rolf scamander.
 • Midgardsormen priser.
 • 7zip command line switches.
 • Dawnguard level.