Home

Musikk dans og drama timefordeling

Om musikk, dans og drama Opplæringsløpet Inntakskrav Fag- og timefordeling Innhold i fagene Yrker og kompetanser Intervjuer Skoler og lærebedrifter Filmer og andre nettsteder Oversikt over utdanningsprogrammet i pd Her er oversikt over fag- og timefordeling på musikk, dans og drama. Timene er oppgitt i antall uketimer (45 minutters timer) Musikk, dans og drama. Studiekompetanse . Se Samordnaopptak.no for å finne ut hva som skal til for å få studiekompetanse. For full oversikt over utdanningsprogrammene og hva som tilbys hvor, se Utdanning.no eller vilbli.no. Fra skoleåret 2020-21 innføres det nye utdanningsprogram. (S Musikk, dans og drama. Dette er et utdanningsprogram for deg som har stor interesse for musikk, dans eller drama, og som ønsker å la et av disse fagene bli en del av din studiekompetanse

Musikk, dans og drama (Vg1) Lytting (Vg1) Musikk (Vg1) Instrument, kor og samspill 1 og 2 (Vg2, Vg3) Musikk i perspektiv 1 og 2 (Vg1, Vg2) Ergonomi og bevegelse 1 og 2 (Vg1, Vg2) Instruksjon og ledelse (Vg3) Musikkfordypning 1 (Vg2) Programfagene på Vg1 og Vg2 er «obligatoriske» både av hensyn til din faglige utvikling, men også av. Du som velger Musikk, dans og drama bør i utgangspunktet ha evner, anlegg, erfaring og ferdigheter i det programområdet du ønsker å fordype deg i. Gjennom våre spennende prosjekter får du trent din utholdenhet og samarbeidsevne. Siden utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse bør du i tillegg like å arbeide med teoretiske fag Vg1 Musikk, dans og drama med musikk . Tilbys ved 50 skoler. Se tilbud for Vg1 Se tilbud for Vg2 + Vg3 Utdanningsløp. Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3 Ved søknad til Vg1 velger du programområde: musikk eller dans. På Vg1 velger du også hvilket fremmedspråk og hvilken type matematikk du vil ha. I Vg2 og Vg3 har du færre timer i fellesfag og flere timer i programfag. Les mer om fag- og timefordeling for musikk, dans og drama på vilbli.n

Musikk (Fag- og timefordeling) Videregående opplæring

2.2.1 Særskilt for elever med opplæring i samisk eller finsk som andrespråk. Elever som har opplæring i samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk og ikke følger Kunnskapsløftet-Samisk (LK-06S), skal følge ordinær fag- og timefordeling etter tabell 1 Utdanningsprogrammet musikk, dans og drama egner seg for elever som driver med musikk, dans eller drama på fritiden, og som i tillegg er interessert i teoretiske fag. Avhengig av skolens tilbud kan elever velge fordypning innen dans, drama eller musikk. Alternativt kan de også velge programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram Denne quizen kan utvides ved at du ber elevene lage to spørsmål hver angående det de har lært, og stiller spørsmålene til klassen. Dersom dere har tid kan det være en idé å spørre elevene om de kjenner noen som går musikk, dans og drama, slik at dere kan invitere han eller henne til å komme til klassen og fortelle hvordan det er å gå dette utdanningsprogrammet

Tabell 1: Ordinær fag- og timefordeling i grunnskolen Fag 1. - 7. trinn 8. - 10. trinn Sum grunnskole KRL 427 157 584 Norsk 1296 398 1694 Matematikk 812 313 1125 Naturfag 328 256 584 Engelsk 328 227 555 Fremmedspråk/språklig fordypning 0 227 227 Samfunnsfag 385 256 641 Kunst og håndverk 477 150 627 Musikk 285 85 370 Mat og helse 114 85 19 Ved søknad til Vg1 velger du programområde: musikk, dans eller drama. På Vg1 velger du også hvilket fremmedspråk og hvilken type matematikk du vil ha. I Vg2 og Vg3 har du færre timer i fellesfag og flere timer i programfag. Les mer om fag- og timefordeling på vilbli.n

På musikk, dans og drama kan du også ta utvalgte programfag fra realfag. Vi tilbyr MDD med realfagsfordypning, som innebærer at du kan ta fagene Matematikk R1, Matematikk R2 og Fysikk 1. Disse fagene gjør deg kvalifisert for å komme inn på ingeniørstudier Musikk, dans og drama passer for deg som har en spesiell interesse for musikk, dans eller dramafag og samtidig vil oppnå generell studiekompetanse. Etter å ha fullført dette utdanningsprogrammet kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Dersom du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli danser, koregraf, sanger, musikkpedagog eller skuespiller For dans gjelder det å fremføre en dans, for musikk å fremføre et musikkstykke - og for drama å fremføre en gitt oppgave. Dette er noe vi anbefaler alle å gjøre, da vi har mulighet til å gi deg som søker ekstrapoeng. Vi håper du tar utfordringen, søker deg til oss og deltar på ferdighetsprøve, enten på dans, musikk eller drama Er du interessert i musikk, dans og drama, samtidig som du vil ha generell studiekompetanse? Da kan studieretning for musikk, dans og drama være et godt alternativ for deg. Etter første året må du velge drama, dans eller musikk. På Gol vgs. tilbys drama på VG2 og VG3. Vi har 15 elevplasser på hvert trinn, totalt 45 elevplasser.   Utdanningsprogram for musikk, dans og drama består av tre separate programområder: Musikk, dans og drama. Skien videregående skole tilbyr alle tre programområdene. I tillegg til musikk-, dans- og dramafag undervises det i fellesfag slik at elevene får generell studiekompetanse når de er ferdig med dette utdanningsprogrammet

Musikk, dans og drama. Bodø videregående skole tilbyr programområder for musikk og dans, og er kjent for et høyt faglig nivå gjennom 27 år. Samarbeid mellom musikkelever og danseelever på tvers av klassetrinnene gir et kreativt og godt miljø Musikk, dans og drama; Musikk, dans og drama er et allmenndannende programfag der den enkelte skal utvikle evne til å sanse, oppleve, lære og skape. Programfaget skal gi en grunnleggende innføring i musikk, dans og drama med hovedvekt på det utøvende og skapende Musikk,dans,drama 5t (Drama, dans og korsang) Valgfireprogramfag: Lytting 2t Musikk 5t (Hovedinstrument, biinstrumenter, samspill og musikkteori) Samletuketimetall 35t. Andre år. Vg2 Musikk. På Vg2 fortsetter musikkelevene med fellesfag og felles programfag dans; drama; musikk; Du lærer. Avhengig av dine fagvalg: musikkutøvelse, individuelt og i samspill; danseuttrykk, danseteknikker og koreografi; skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon; å videreutvikle dine kunstneriske ferdigheter; teoretiske fag; Du bør være. Avhengig av din fordypning: musikalsk og god til å synge eller spille et. Musikk, dans og drama (MDD) er et utdanningsprogram i videregående skole.Programmet er treårig (Vg1, Vg2 og Vg3).Programmet fører fram til generell studiekompetanse som trengs for å søke på høyskoler og universitet.Utdanningsprogrammet er delt i de tre programområdene musikk, dans og drama.De fleste skoler vil gjerne spesialisere seg på et eller flere av programområdene

Utdanningsprogrammet for musikk, dans, drama Programområde for MUSIKK Felles programfag Valgfrie programfag Fellesfag VG 1 Musikk (kor)/dans/drama 5 timer Musikk (hovedinstrument/samspill, 2 biinstrumenter, anvendt musikklære) 5 timer Lytting (musikkforståelse, musikkens elementer) 2 timer Fremmedspråk 4 timer Engelsk 5 timer Norsk 4 time Musikk, dans og drama er navnet på et felles programfag på vg1 samtidig som det er navnet på selve utdanningsprogrammet. Faget dreier seg om korsang og stemmebruk, dansens grunnelementer, drama- og teaterfaglige øvinger, teknikker og metoder, samt å utforske og å skape sceniske uttrykk Her finner du alt av informasjon om utdanning innen MUSIKK, DANS OG DRAMA (vgs-1).Studiet går under: Estetiske fag, kunst- og musikkfag.Det er 58 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 50 studiesteder. Det er registrert 6 relaterte studier, og det finnes 4 relaterte yrker til utdanningen MUSIKK, DANS OG DRAMA (vgs-1) Linjelærer Musikk, dans, drama, Los Angeles. Velkommen til Risøya! Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på. Epost: ellen.mordal@ Sal med scene, klasserom, rom med speil - for dans og koreografi. Utstyret er tilgjengelig for deg også på fritiden. Dette utstyret må du stille med selv. Du trenger lette og gode klær med. - Ved å kombinere dans, musikk og drama med meningsfull lek, kan man legge grunnlaget for en sunn motorisk, kognitiv og emosjonell utvikling, mener styrer og danselærer Unni. - Når barna har det gøy, er det utrolig hvor mye de lærer, og vi kan implementere fag som matte, fysikk, filosofi, språk og gym i hverdagen, sier hun

Det er i utgangspunktet ikke mulig å gå over fra vg2 Musikk, dans og drama til vg3 Studiespesialisering. Mange av fagene er de samme, men du skal også fordype deg innen ett felt på vg2 og vg3. PÅ MDD fordyper du deg innen musikk eller dans eller drama, på SSP innen realfag eller språk/økonomi Musikk, dans, drama ved Askim videregående skole - Vammaveien 100, 1813 Askim, Norway - Rated 5 based on 4 Reviews The students made a real Eurochoir in.. Programfag Musikk, Dans og Drama Vg1/Vg2/Vg3. Du må hente det på privatistskolen du har meldt deg til. Krav til valg av programfag og faglig fordypning finner du i gjeldende Rundskriv fra Udir om Fag og timefordeling i grunnopplæringen Kunnskapsløftet på www.udir.no Musikk-dans og Drama Vg 1 Felles programfag oppdatert januar 201 Musikk, dans, drama er det offisielle navnet på dette utdanningsprogrammet, som gjerne omtales som musikklinja. Studieprogrammet er tre-årig, der det første året er likt for alle. Fra andre året velger man mellom musikk (Sortland), dans (Bodø) eller drama (Mo i Rana)

Timeoversikt - Gol vidaregaende skul

Under finner du en beskrivelse av studieretningen for musikk, dans og drama. Utdanningsprogram for musikk, dans og drama består av tre separate programområder: Musikk, dans og drama. Fra høsten 2011 tilbyr Dahlske alle tre programområdene. I tillegg til musikk-, dans- og dramafag undervises det i fellesfag slik at elevene får studiekompetanse når de er ferdig med dette. Studieforberedende utdanningsprogram skal forberede deg til studier ved universitet og høyskoler i Norge og utlandet. Utdanningsprogrammet er bygget opp over tre år med Vg1, Vg2 og Vg3, der du allerede fra starten av velger om du vil legge hovedvekten på programområde for musikk, dans eller drama Noen gode grunner til å velge Musikk, dans og drama. Du får fordype deg i musikkfag og instrumentopplæring; Du kan velge å satse på å videreutdanne deg i musikk, eller bare ha musikk som hobby; Skolen har det største miljøet for musikk i videregående skole i Vestfold; Avdelingen ble startet i 1986 som en musikklinje. Dans og drama kom. Musikk, dans og drama. Er du interessert i musikk, dans og/eller drama, samtidig som du vil ha generell studiekompetanse? Steinar Løvli. Programområdet gir deg mulighet til å dyrke din interesse for musikk eller drama. Dette kan være en motiverende måte å få generell studiekompetanse på! Skolen tilbyr fordypning innen

Musikk, dans og drama - Udi

Musikk, dans og drama - Stavanger katedralskol

Fylkeskommunen foreslår kutt i tilbudet om musikk, dans og drama på de videregående skolene. Sånt blir det bråk av Videregående skole med musikk, dans og drama - med profesjonelle mentorer. På CREATE kan du velge mellom musikk, dans og drama. Vi introduserer vårt eget fag kulturentreprenørskap i tillegg til at vi jobber med vanlige fag slik at du får generell studiekompetanse Programfag Musikk Fag Tittel ISBN År Anvendt musikklære og lytting Musikkteori 978-82-417-1085-8 1999 Musikk Norsk sangbok 978-82-02-23441-6 2005 Musikk, dans, drama Scenetreff : musikk, dans, drama vg1 978-82-7522-311-9 2007 Musikk. Hovedinstrument laptop The secrets of dance music production 978-0-9564460-3-9 201 Musikk, dans og drama. Er du interessert i musikk, dans og/eller drama, samtidig som du vil ha generell studiekompetanse? Ann-Randi Røstum Programområdet gir deg mulighet til å dyrke din interesse for musikk eller drama. Dette kan være en motiverende måte å få generell studiekompetanse på Musikk, dans og drama. Hva gjør vi på musikklinja? Først og fremst får du opplæring på instrumentet ditt og lærer om samspill, grunnleggende musikkteori og komponering. Vi har en helt ny PClab der du lærer om det nyeste innen lydbehandling og musikkproduksjon på data. vi tilbyr undervisning på alle instrumenter,.

Musikk, dans og drama - Greåker videregående skol

 1. og takk for ditt spørsmål! Dette er trolig det samme som musikklinja i musikk, dans og drama. Enkelte skoler kan lage noen spesielle utdanningsprogram/linjer, men sannsynligvis er det snakk om vanlig Musikk, dans og drama
 2. Programfag Musikk, Dans og Drama Vg1/Vg2/Vg3. Programfag Musikk, Dans og Drama Vg1/Vg2/Vg3. Krav til valg av programfag og faglig fordypning finner du i gjeldende Rundskriv fra Udir om Fag og timefordeling i grunnopplæringen Kunnskapsløftet på www.udir.no Musikk-dans og Drama Vg 1 Felles programfag Fagnavn Fagkode Musikk, dans og drama MDD2001 Dans Vg2 /Vg3 Felles programfag Fagnavn.
 3. Læreplan i musikk, dans og drama - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama. Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd
 4. Musikk, dans og drama er et sentralt fag for å forme og forstå tverrkunstneriske uttrykk. Faget skal bidra til at elevene utvikler egne uttrykk gjennom å utforske, utøve og formidle scenekunst. Gjennom sceniske prosesser og produksjoner skal elevene få mulighet til å bygge engasjement for kunst, kultur og samfunn

Musikk, dans og drama - Kirkeparken videregående skol

Musikk, dans og drama på Vg1; Fordjupning i musikk på Vg2 og Vg3; Musikklina er eit tilbod til deg som vil kombinera hobbyen din med utdanning. Me har gode lærekrefter og topp utstyr for å gje ei best mogleg undervisning. Gjennom små og store konsertar og framsyningar får du god trening i å prestere framfor publikum Gjennom musikken som formidles og utøves i barnehagen, får barna erfaringer med en felles kulturarv. Fra rammeplanen: «Personalet skal motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksforme

Etter Vg1 Musikk, dans og drama (med hovedområde musikk) kan du velge Vg2 musikk og Vg3 musikk på Kongsberg videregående skole. For å velge Vg2 og Vg3 dans eller drama, må du søke f.eks. St Hallvard VGS eller Ringerike VGS. Fag du møter. I Vg1 får du individuell undervisning på ditt selvvalgte hovedinstrument 1 skoletime i uka Musikk, dans, drama har både teoretiske og utøvande fag, stimulerer heile menneske og utviklar fantasi og kreativitet. Programmet fremmar disiplin, samarbeidsevne og ansvarsføling både for enkeltpersonens og fellesskapets utvikling. Programfaga førebur for høgare utdanning innan musikk og dans. Skulen tilbyr fordjupning innan: dans. Musikk, dans og drama. Ranveig Gule <Ranveig SPAMFILTER @vigodrift.no (Fjern SPAMFILTER fra adressen) > For utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama er det eksamensveiledninger i følgende fag (trykk på faget for å åpne filen): DAN2001 Grunntrening 1. DAN2002 Grunntrening 2 HEGGEN VIDEREGÅENDE SKOLE - MUSIKK, DANS OG DRAMA. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.766 studier Skoler 2.899 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip Fana musikk og drama er for tredje år på rad aktivt med i planleggingen og gjennomføringen av Bergendal kulturfest, en kulturfest for folk i alle aldre: Familiekonsert, barneshow, eventyrspill, intimkonsert i løen, musikkstund for de minste, fortellersilo for barn og sist men ikke minst konsert med lokale musikere

Musikk, dans og drama. Foreldregenerasjonen får musikalen «Back to the 80's» midt i fleisen . Fabrikkeierne. I det daglige driver han butikk på Løkkemyra - ellers styrer Terje Facebook-siden for en av verdens største artister. Klare med Grease: Ta med lommetørkle Musikk, Dans Og Drama - mekaniske fag, håndverk, fagopplæring, media, opus, restaurant- og matfag, byggfag, drama, helsefag, skole, dans og drama, formgivingsfag. Ei ordning for billett i regi av musikk, dans og drama på Fagerlia Vg drama, utdanningsprogram for idrettsfag og studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for formgivningsfag. Denne høringen fra KD må ses i sammenheng med Utdanningsdirektoratets (Udir) brev av 05.10.11 høring om forslag til endring i fag- og timefordeling i engelsk og norsk for elever på yrkesfaglig Musikk, dans og drama på Fagerlia. 861 likes. Slik har vi det på musikk, dans og dramalinjene på Fagerlia videregående skol

Vg1 Musikk, dans og drama med musikk utdanning

Musikk, dans og drama er et programfag i utdanningsprogram for musikk, dans og drama. Hovedområdet musikk omfatter korsang som arena for musikalske opplevelser, kommunikasjon og samhandling. Musikkens grunnelementer og utvikling av ferdigheter i sang og stemmebruk gjennom møte med et bredt repertoar er sentralt. Hovedområdet dans omfatter dansens grunnelementer, ulike bevegelsesprinsipper. Laget av fagpersoner som arbeider med musikk, dans og drama versjon 1 - 2017 MUSIKK, DANS OG DRAMA ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG . 1 MUSIKK, DANS OG DRAMA ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG GENERELL DEL Arbeidsheftet for faget utdanningsvalg skal være til hjelp for å sikre at elevene har et felle

Musikk, dans og drama. Program for musikk. Inntaksprøve til musikk. Fagtilbud. Informasjon om fagvalg skoleåret 2020/21. Musikk fagvalgsinformasjon skoleåret 2020/21. Om fagtilbudet. Fagblokken. Ungdomsbedrifter på Foss. Spesielle tilbud. Forsert løp. Utvekslingsår - England, VG2. Ettermiddagsundervisning fransk III. Musikk, dans og drama. Årets UKM: Oase av lokalt talent og kreativitet . BILDESERIE. Se bilder fra UKM-mønstringen i kulturhuset lørdag. Musikalsk festforestilling for små og store . BILDESERIE. Frydenlund skole avsluttet skoleåret med en forrykende festkonsert. Her forventer de fullt hus

På musikk, dans og drama kan du velge mellom fordypning i musikk eller fordypning i dans og drive med det du liker aller best samtidig som du får generell studiekompetanse etter 3 år. Søk. Mens musikk, dans og drama krever toppkarakterer, raser kravet om å komme inn på oljestudier. Det kreves opp mot 48 poeng for å komme inn på musikk, dans og drama I de fleste tilfellene handlet musikkterapien om musikk, sang og bevegelse, som klapping og dans. Les også: Musikk kan være mer effektiv mot angst enn nåværende medisiner; Trenger ikke spesialutdanning. Lege og nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja har også forsket på bruk av musikk i demensomsorgen Organisering og innhold. Faglærerutdanning i musikk, dans og drama er en treårig utdanning (180 studiepoeng). Utdanningen omfatter en obligatorisk del på 160 studiepoeng og en valgbar del på 30 studiepoeng. Utdanningens obligatoriske del består a Kjøp 'Scenetreff, musikk, dans og drama vg1' av Heidi M. Haraldsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978827522312

2.2 Ordinær fag- og timefordeling - Udi

Musikk, dans, drama. Musikk. Musikk - ferdighetsprøve. Talentprogram musikk - improvED. Talentprogram musikk - samarbeid Barratt Due. Dans. Hør hva elever fra ulike programområder sier - og se elever på Dans og Musikk i aksjon. Nytt fra Osloskolen Strengere smitteverntiltak på videregående 6.11.202 Utdanningsprogram for musikk, dans og drama har 15 elevplassar på Vg1, og 15 elevplassar på Vg2 og 15 på Vg3. Programområde er sett saman av både teorietiske og praktiske fag. På Voss gymnas tilbyr vi Vg1 grunnkurs i Musikk, dans og drama, og Vg2, Vg3 Fordjuping i musikk Musikk, dans og drama (MDD 2001) Lytting (MDD 3002) Musikk (MDD 3004) Musikk i perspektiv (MUS 2005, MUS 2007) Ergonomi og bevegelse (MUS 2001, MUS 2002) Instrument, kor, samspill (MUS 2003, MUS 2004) Instruksjon og ledelse (MUS 2009

Musikk, dans og drama - Store norske leksiko

Musikk, dans og drama Vg1 Språk: Norsk (Bokmål) ISBN: 9788275223126 Emne: dans Dewey: 700.71 Materialtype: Bøker Kilde for metadata: NO-TrBIB. Beskrivelse. Scenetreff: Musikk, dans og drama er et aktivt læremiddel som dekker kompetansemålene i læreplanen for programfaget Musikk, dans og drama Vg1 i henhold til Kunnskapsløftet. Her vektlegges en utøvende og skapende profil hvor kvalitetene i det enkelte kunstfag synliggjøres og mulighetene for tverrfaglighet kan realiseres Design og håndverk YF Formgivingsfag SF Musikk, dans, drama SF Restaurant- og matfag YF Service og samferdsel YF Blomsterdekoratør Andre bøker design og form Fagskole Maritime Bygg og anlegg TIP Kjemi og prosess Elektro Allmennfag LØ Hos oss har vi Vg1 musikk, dans og drama, og vi tilbyr dramafag som programfag i Vg2 og Vg3. Dette gir deg mulighet til å øve opp talent innen drama og teaterfaget, til å snakke foran en forsamling, bli mer kreativ og til å mestre konfliktsituasjoner og uventa utfordringer. Du blir god til å arbeide i team, og du blir en bedre menneskekjenner Det er helt riktig som du sier at du fordyper deg i enten musikk, dans eller drama, alt etter hvilken linje du søker deg inn på. På VG1 har du likevel et eget dramafag, og et eget dansefag. I tillegg må du ha pianotimer i VG1 og VG2, sangtimer i VG1, og besifring i VG2 (der du lærer å spille akkorder på et instrument, f.eks. gitar eller piano)

Musikk, dans og drama utdanning

medieproduksjon og informasjonsteknologi regnes som informasjonsteknologi og medieproduksjon * Elever som i studieåret 2020-2021 tar Vg1 musikk, dans og drama (programområde dans), har rett til utstyrsstipend etter sats 1 Presentasjonsfilm frå Karrieredagane 2020 om studieretninga Musikk, Dans og Drama (MDD) ved Volda vidaregåande skule

Ida: Jeg skal gå videre med dans, mest sannsynlig ha hovedvekt på jazzdans. Hvordan er miljøet på Musikk,dans, drama? Ingunn: Miljøet på musikk, dans og drama er helt fantastisk. Musikklinja har et storprosjekt hvert år som også bidrar til å skape et bedre fellesskap på tvers av kullene Høring Musikk, dans og drama. Les høringsdokumentene . Høring lukket. 25. februar 2020. Vi mottok 40 svar per 25. februar 2020. Les svarene. Høringoppsummering. Når høringen lukkes vil Utdanningsdirektoratet utarbeide en oppsummering for videre behandling.. Musikk Dans Drama - mekaniske fag, håndverk, fagopplæring, media, opus, restaurant- og matfag, byggfag, drama, helsefag, skole, dans og drama, formgivingsfag - Finn.

Musikk, dans og drama - Ski videregående skol

Produsert for Haugaland Vekst. Create . Make social videos in an instant: use custom templates to tell the right story for your business Det meste av opplæringen foregår på Atlanten videregående skole. Vi samarbeider med Kristiansund kulturskole, Operaen i Kristiansund og dansestudioene i byen, og sammen med disse tilbyr vi et bredt tilbud til musikk- og danseinteresserte elever. Hverdagen til elevene på musikk,dans og drama er aktiv, kreativ og til tider arbeidskrevende Musikk, dans og drama inviterer til årets storsatsing: Arbeidstittel! på Lillestrøm kulturhus. Publisert: 05.02.2020 / Sist endret: 12.02.2020 180 elever skal gjennom bevegelser, tekst og lyd, gi deg en opplevelse du aldri vil glemme. Kanskje også en som vil få deg til å tenke

Musikk, dans og drama - Vågen videregående skol

Musikk, dans og drama gir generell studiekompetanse, og du kan søke på de aller fleste universitet og høgskoler God opplæring i hovedinstrument Kreativt og sammensveiset miljø med fokus på kulturaktivitete Vi på musikk, dans og drama ble delt inn i to grupper, av læreren vår, Svenn Erik. Gruppe 1 valgte dans og drama og gruppe 2 valgte musikk trommer og dans. Vi var bare 10 stykker til sammen i hele gruppa, men det var veldig gøy Musikk, dans og drama er kreative, morsomme og lystbetonte arbeidsmetoder som innbyr til kreative prosesser. Forskning viser at: · Vi stimulerer sansene i kreativitet og forsterker mentale prosesser · Det stimulerer hukommelsen · Man blir mer kreativ i problemløsingen, se ting på forskjellige måte Opptaksprøve musikk, dans og drama - Musikk Alle primærsøkere blir innkalt til frivillig opptaksprøve. 7 eller 15 poeng kan deles ut til inntil 50% av antallet plasser etter følgende kriterier: -7 poeng - Eleven viser talent og er kommet godt i gang med sin utvikling både når det gjelder musikalsk uttrykk og instrumentbeherskelse

Posts about musikk, dans og drama written by eandreas300 Vg1 Musikk, dans og drama med musikk . Tilbys ved 50 skoler. Se tilbud for Vg1 Se tilbud for Vg2 + Vg3 Utdanningsløp. Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men. Det er hardest konkurranse om plassene på Vg1 musikk, dans og drama og Vg1 idrettsfag ved noen skoler. Det er små endringer i inntakskravet til Vg1 studiespesialisering sammenlignet med fjoråret. Men det er litt vanskeligere å få plass på Vg1 idrettsfag i år Udir 20051019 - Lex Norsk Samfunnsinformasjon . READ. Fag- og timefordeling. Utdanningsprogram for studiespesialiserin

 • Lotto gewonnen prüfen.
 • Mjøstårnet høyde.
 • Bergen skolemuseum.
 • Trøste og bære drita full før drøbaksundet.
 • Sandbilder vorlagen kostenlos.
 • Oppgaver geometri 8. trinn.
 • Grand hotell flekkefjord jubileum.
 • Vitensenteret alder.
 • Schleswig holstein reiseziele.
 • Xxl lagunen åpningstider påske.
 • Ford ausstattung herausfinden.
 • Hd 4k 8k.
 • Turner syndrom blogg.
 • Kolhydrater finns i.
 • Yamaha mt 125 exhaust sound.
 • Siamesisk.
 • Skifte registerreim citroen c4.
 • Tatovering kreftfremkallende.
 • Wassertemperatur australien april.
 • Fantastisk sjokolademousse.
 • Jack russel züchter berlin.
 • Mat levert hjem oslo.
 • When in rome deutsch stream.
 • Steinspranget barnehage.
 • Staples alnabru oslo.
 • Wii pal iso.
 • Ikea bild new york.
 • Dittrichring 18 20, 04109 leipzig.
 • Psoriasis kronisk.
 • Ishockey på tv.
 • Strikkeoppskrift såpebobleshorts.
 • Tie knot trinity.
 • Elk stack getting started.
 • Hvordan bestemme kjønn på baby.
 • Hva er en skole.
 • Oljens betydning for norsk økonomi.
 • Vestas nakskov.
 • Schweizerbauer ch meistgelesen.
 • Perissa santorini perissa black sand beach.
 • Kennenlerntermin synonym.
 • Førerkortklasser koder.