Home

Sykepleier gjøvik snitt

Sykepleie - bachelorprogram - 3-årig - Gjøvik, Trondheim

Søk opptak - Sykepleie - Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Søkere som ønsker å utdanne seg til sykepleier ved Universitetet i Tromsø, må ha 58,1 konkurransepoeng for å komme inn. Det betyr at det er her det er vanskeligst å komme inn. Ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo må man ha 53,6 konkurransepoeng for å komme inn, og ved NTNU i Trondheim kreves det minimum 53,2 konkurransepoeng for å komme inn på sykepleierstudiet En sykepleier tjener i snitt lønn på ca kr 537.000 i året. Dette er den gjennomsnittlige årslønnen på tvers av alle sykepleiere i Norge per i dag. Lønnen som den enkelte sykepleier vil ha avhenger imidlertid av mange ulike faktorer, som vi vil komme tilbake til litt senere

Som sykepleier vil du alltid møte faglige utfordringer og hele tiden utvikle deg teoretisk og personlig, uavhengig av hvilken sektor i helsetjenesten du velger å arbeide med. Sykepleierens funksjoner er innenfor et bredt felt, så som forebyggende og helsefremmende, behandlende - lindrende - rehabiliterende funksjoner, fagutviklende - undervisende funksjoner samt administrative funksjoner Som utdannet sykepleier har man mange muligheter for spesialisering og videreutdanning. Helsesøsterutdanning og jordmorutdanning er begge videreutdanninger for sykepleiere. I tillegg finnes det en rekke spesialiseringer innenfor ulike fagområder, som for eksempel kreftsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og psykiatrisk sykepleie Som sykepleier vil du være tett på mennesker i livets viktigste øyeblikk. Sykepleiere er der når nyfødte møter verden, når mennesker er hardt skadd og kritisk syke, når noen blir friske og når mennesker er på slutten av sine liv. Du vil tenke og handle fort, være faglig dyktig og ha en svært innholdsrik og meningsfull jobb I tillegg må du ha norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års yrkespraksis (omregnet til 100 % stilling) som sykepleier. Masterpåbygning i Gjøvik: I Søknadsweb velger du opptaksalternativet som heter «9137 Masterpåbygning i klinisk sykepleie - avansert klinisk sykepleie, Gjøvik (Master)»

SYKEPLEIER, DELTID (Bachelor) i Gjøvik Studier, skoler og studiemuligheter. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SYKEPLEIER, DELTID (Bachelor). Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger. Videreutdanningene stiller krav til fullført grunnutdanning, autorisasjon som sykepleier og praksis med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning Fullført utdanning gir 180 studiepoeng. Du vil kun ha ett emne om gangen, og hvert emne avsluttes før neste emne starter. Alle emnene utgjør til sammen en helhet og bygger på hverandre, derfor er rekkefølgen viktig. I studieforløpet skal du gjennomføre 30 studiepoeng per semester. Etter seks semester er du ferdigutdannet sykepleier Sykepleieren og samfunnet Sykepleieren deltar aktivt i den offentlige debatt og bidrar til at faglige og etiske vurderinger legges til grunn for sosial- og helsepolitiske beslutninger. 6.1 Sykepleieren engasjerer seg i den sosiale og helsepolitiske utvikling både lokalt, nasjonalt og internasjonalt Om sykepleier Denne nettsiden er ikke lenger i bruk. Bachelor i sykepleie får ny studieplan fra studieåret 2020/2021, og oppdatert informasjon om det nye studieprogrammet finner du her

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SYKEPLEIER, DELTID (Bachelor).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 3 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 3 studiesteder. Det er registrert 40 relaterte studier, og det finnes 7 relaterte yrker til utdanningen SYKEPLEIER, DELTID (Bachelor) Opptakstallene for hovedopptaket for høyere utdanning er klare. - Vi trenger flere gode sykepleier, og yrket blir stadig mer populært. De siste to årene har 22 prosent flere søkere hatt sykepleierutdanning som sitt førstevalg, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da tallene ble lagt fram onsdag

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SYKEPLEIER (Bachelor).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 156 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 43 studiesteder. Det er registrert 40 relaterte studier, og det finnes 10 relaterte yrker til utdanningen SYKEPLEIER (Bachelor) Jeg har nå 4.5 i snitt slik jeg har regnet det ut nå, men planlegger å bli sykepleier. Gjøvik, etc. Den sykepleierutdanningen som gjelder NTNU i Trondheim er denne. Der var snittet for å komme inn i fjor 49,3 med førstegangsvitnemål og 54,0 med ordinært vitnemål

Høgskolen i Gjøvik - Bachelor i sykeplei

Og karakterene mine tilsier at jeg fint kan ta etterutdannelse nå basert på minstekrav om C-snitt Jeg har aldri vært noen 6´er elev på vgs, dette er noen år siden og jeg synes ikke at karakterene fra vgs skal avgjøre om du gjør det bra på høgskolen eller ikke (= Og det å være en god sykepleier dreier seg om så mye annet enn karakterene på papiret ogs Som sykepleier arbeider du med forebygging, omsorg, pleie, behandling og rehabilitering, i tett samarbeid med andre yrkesgrupper. Du kan arbeide på sykehus, i sykehjem, i hjemmebaserte tjenester, i forebyggende helsearbeid, innenfor psykisk helse, bedriftshelsetjeneste, i ambulansetjeneste og i internasjonale hjelpeorganisasjoner Alt om Sykepleier og relaterte studier, skoler og utdanninger som leder til jobb som Sykepleier Valg av skole, studie og yrke Studier 3.770 studier Skoler 2.896 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip Søk etter Sykepleier stilling-jobber i Gjøvik. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 15.400+ jobbtilbud i Norge og utlandet Spesialsykepleier innen psykisk helse er sykepleiere med spesialisering innen psykisk helsearbeid. Som spesialsykepleier har du en viktig rolle i blant annet å hjelpe og veilede mennesker til å ha det bra og mestre utfordringer de møter på

Karaktersnittet for å komme inn på sykepleie stige

Sjekk hvilken sykepleier­utdanning som er vanskeligst å

Takk for spørsmålet ditt! Spennende at du vil bli sykepleier. Du kan lese om å bli sykepleier på denne siden på utdanning.no. . Her står oversikten over de ulike sykepleierutdanningene, og snittet du trengte for å komme inn sist inntak.. For å finne ut hvordan du regner ut poengsummen din, kan du lese denne artikkelen. Der ligger det også en karakterkalkulator du kan bruke Som sykepleier møter du friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner. Det kan være en person som har vært utsatt for en ulykke og trenger akutt hjelp, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsen, en person som sliter psykisk eller har fått et rusproblem, en pasient som skal opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger pleie og omsorg Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Nasjonalforeningen for folkehelsen grunnla sykepleierutdanning i Oslo i 1928 (dengang nasjonalforeningen mot tuberkulosen). Nasjonalforeningens sykepleierskole flyttet til Gjøvik i 1970. Utdannede sykepleiere bar det dobbelte røde korset (Lothringerkorset). Sykepleierutdanningen ble skilt fra sykehusdriften i 1962. 1 UiA er blant studiestedene i landet som utdanner flest sykepleiere, og har meget godt fag- og studentmiljø på begge campus. Studentene får tilgang på det aller fremste av undervisningsteknologi i helse-Norge. Bachelorprogrammet i sykepleie tilbys både i Grimstad og Kristiansand

Norsk Sykepleierforbund jobber for dine rettigheter og anerkjennelse som sykepleier. Vi er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer Pasienter som skal vurderes for kirurgi må henvises til Gjøvik, uavhengig av bosted. Henvisning for pasienter i Oppland sendes til: Sykehuset Innlandet Gjøvik Kirurgisk avdeling Seksjon for sykelig overvekt Kyrre Grepps gate 11 2819 Gjøvik. Kontaktperson: Janne Dahlby Rostad Koordinerende sykepleier Telefon: 61 15 78 86. Ekspedisjo Alle ledige Sykepleier jobb i Gjøvik. Finn arbeid og stillinger på Careerjet.no jobb-søkemotor for Norge Sykepleier 100% fast st. hjemmetjenesten Nordbyen Nordbyen omsorgssenter ligger øverst i Gjøvik med nydelig utsikt over byen og Mjøsa. Omsorgsenteret består av tre virksomheter: sykehjem, bokollektiv for demente og ambulerende hjemmetjeneste

Sykepleier lønn: Hva tjener en sykepleier i 2019

 1. Gjøvik Specsavers - Sykepleier/øyesykepleier. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 2. Gjøvik har 26 341 skatteytere.Av disse betaler 3 756 (14,3 %) ingen skatt.Snittinntekten er 301 014 kr
 3. Velkommen til Gjøvik offisielle hjemmeside. Her finner du informasjon om våre tjenester og vår organisasjon
 4. Drømmer du om å bli sykepleier? Vi har over 100 års erfaring med utdanning av sykepleiere! Nord universitet har som mål å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste og reflekterte sykepleiere

Vi har spurt sykepleieren, læreren, bonden, bussjåføren, industriarbeideren, De såkalt «ansatte innen omsetning og drift av fast eiendom» tjener i snitt 559.100 kroner brutto, Industriarbeideren fra Hunton i Gjøvik tjener 440.000 i året. Han har mye på hjertet om lønn Om Gjøvik vgs. Gjøvik videregående skole har ca.1180 elever og 220 ansatte. I tillegg har skolen ansvaret for opplæring ved Vestoppland fengsel, avdeling Gjøvik. Gjøvik videregående skole er Opplands nest største skole med et stort utvalg programområder. Skolen er sentralt plassert i Gjøvik i et flott skoleanlegg Det er ledig hel fast stilling for kardiologisk sykepleier fra 1. januar ved sykehuset i Gjøvik Norsk Sykepleierforbund- SI Gjøvik, Gjøvik, Norway. 335 liker dette. Dette er siden for NSF´s medlemmer ved SI Gjøvik/prehospitale tjenester. Vi håper så mange av våre medlemmer som mulig ønsker å.. Alle ledige Sykepleier jobb i Gjøvik kommune. Finn arbeid og stillinger på Careerjet.no jobb-søkemotor for Norge

Sykepleier 1 har et funksjonstillegg på for tiden kr. 30000 pr. år. Stillingen har todelt turnus med arbeid hver 3. helg. Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale. Pensjonsordning i KLP. Unntatt offentlighet må begrunnes Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova ; 11 GJØVIK: Sykepleier 57 % og 56 % fast st. hjemmetjenesten Nordbyen Gjøvik kommune: Beskrivelse av arbeidsstedet: Nordbyen omsorgssenter ligger 'øverst i Gjøvik' med nydelig utsikt over byen og Mjøsa. Omsorgsenteret består av tre virksomheter: sykehjem, bokollektiv for demente og ambulerende hjemmetjeneste. Store deler av senteret er nytt og moderne med egen kaf.. Karakterkravene for å bli sykepleier varierer fra år til år og etter hvor i Norge du vil studere. Du kan lese mer sykepleier utdanningen og snittet her Generelt sett er det vanskeligere å komme inn i de større byene, men hvis man er villig til å flytte til et mindre sted, er det gode muligheter for å studere sykepleie.. For å bli helsesøster må du først gå tre år på sykepleier

Gjøvik kommune - Sykepleier faste stillinger 50% - 80% ved Gjøvik Interkommunale Legevakt. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Gjøvik kommune - Sykepleier. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Frisklivssentralen er en del av kommunens fysio- og ergoterapitjeneste, som veileder og gir oppfølging innenfor fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på våre aktiviteter. Tilbudet er for deg mellom 18-65 år Gjøvik kommune trenger sommervikarer i alle avdelinger i Tilrettelagte tjenester, Hjemmetjenester, Sykehjem og Forpleining. Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, fagarbeidere, elever og studenter innen helse og sosialfag. Andre med relevant erfaring fra omsorgstjenesten kan også søke

Ta bachelor i sykepleie - US

I 2019 må alle som vil inn på sykepleierstudiet ha minst tre i norsk og matte fra videregående for å komme inn. Regjeringens endringer kan føre til tomme studieplasser flere steder i landet Gjøvik kommune - Tilkallingsvikar - Sykepleier (Ref.nr: 193). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Sykepleier Fast jobb i Gjøvik Alle Nye Filtrer 25 ledige stillinger innen 25 km. Opprette e-post varsel Alle Nye Unicare Steffensrud søker sykepleier i 80% fast stilling - ledig fra 04.01.21 Lagre. Vi foretar intervju fortlopende. Bøverbru, Innlandet Org. nr. Per i dag bør du nok satse på å ha rundt 5,7 i snitt fra videregående, i tillegg til fagene matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og Kjemi 2. For å bli sykepleier trenger du generell studiekompetanse

Karriere, arbeidsliv og utdanning; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik Hei, bare lurte på hva som kreves for å bli sykepleier og hva en sykepleier gjør og kan du/dere fortelle litt om yrket? account_circle. SVAR. Besvart 04.11.2013 11:50:21. Spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid Besøksadresse Gjøvik kommune Kauffeldts plass 2815 Gjøvik. Postadresse Gjøvik kommune Postboks 630 2810 Gjøvik 20 kvinner og 3 menn har søkt vikariat som sykepleier ved øre-/nese-/halsavdelingen

Sykepleie utdanning

Denne rapporten handler om nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleier-utdanningen som ble gjennomført 18. desember 2017, som er den tredje og siste eksamenen i pilotprosjektet for sykepleierutdanningen. Den første nasjonale deleksamenen i anatomi, fysiologi o GJØVIK: Sykepleier 50 % fast st. Åslundmarka bo- og servicesenter Gjøvik kommune: Beskrivelse av arbeidsstedet: Arbeidsstedet er lokalisert til Åslundmarka bo- og servicesenter. Det er ett stort omsorgssenter med tilsammen 70 leiligheter, fordelt på 2 hjemmetjenesteavdelinger og en avdeling for tilrettelagte tjenester Flere vil bli sykepleier, færre vil bli ingeniør. Høy stryk blant studenter på sykepleie. MAGASINET FOR JOBB & UTDANNING 2016 by Yrkesmagasinet - issuu. Rekordmange vil inn på samme studium som Somaya og Daniel. Legespesialistene tjente mindre i snitt. Presentasjon Av Stillingen Dagkirurgisk avdeling ivaretar pasienter til kirurgi innen ortopedi, gastro, gyn og øre-nese-hals kirurgi. I tillegg observeres pasienter i forbindelse med medisinske undersøkelser som gastro/coloscopi/ERCP m/sedasjon, ulike undersøkelser radiologisk som krever observasjon, smertepasienter i sedasjon og andre medisinske undersøkelser eksempelvis pacemaker. Gjøvik kommune, Gjøvik Sykepleier 100% fast st. hjemmetjenesten Nordbyen Nordbyen omsorgssenter ligger øverst i Gjøvik med nydelig utsikt over byen og Mjøsa. Omsorgsenteret består av tre virksomheter: sykehjem, bokollektiv for demente og ambulerende hjemmetjeneste

Sykepleie - OsloMe

 1. Få oppdateringer via e-post for nye Sykepleier-jobber i Gjøvik kommune. Lukk. Ved å opprette dette stillingsvarselet godtar du LinkedIns brukeravtale og personvernerklæring. Du kan si opp abonnement på disse e-postene når som helst. Logg på for å opprette flere. Opprett stillingsvarsel
 2. Logg på for å lagre Sykepleier 100% fast st. hjemmetjenesten Nordbyen - Gjøvik i Gjøvik Kommune. Få oppdateringer via e-post for nye Sykepleier-jobber i Gjøvik kommune. Lukk. Ved å opprette dette stillingsvarselet godtar du LinkedIns brukeravtale og personvernerklæring
 3. Autorisasjon som sykepleier. Gjerne med erfaring relatert til eldreomsorg og demensomsorg, men ikke ett krav. Evne til omstilling, nytenkning og fleksibilitet vektlegges. Gode dokumentasjonsferdigheter kreves. Gjøvik kommune helse og omsorg, benytter IKT-programmene Gerica, GAT og EQS
 4. Østre Toten kommune skal ansette lærer ved Vilberg skole og sykepleier natt i omsorgstjenesten

12 ledige jobber som Sykepleier er tilgjengelig i Gjøvik kommune på Indeed.com. Sykepleier, Vernepleier, Vikar og mer Innlandet Hudklinikk er en kosmetisk klinikk i flotte, nye lokaler sentralt på Gjøvik. Lokalet ligger på gateplan i Origo-bygget, vis-a-vis CC Gjøvik, og med gode, gratis parkeringsmuligheter rett i nærheten. Vi har et bredt behandlingstilbud med det meste innen hud-, fot- og kroppsbehandlinger 13 ledige jobber som Ledige Stillinger Sykepleier er tilgjengelig i Gjøvik på Indeed.com. Sykepleier, Sosionom, Anestesisykepleier og mer

Vi søker en entusiastisk, vennlig og hjelpsom sykepleier/butikkmedarbeider til butikken vår i Gjøvik. Vi ser etter en butikmedarbeider i en 80-100% stilling Nærmeste busstopp ligger i Ludvig Skattums gate og Johan Sverdrups gate, rett ved sykehuset.Sykehuset ligger omtrent én kilometer (10-15 minutter normal gange) fra Gjøvik stasjon (tog) og Gjøvik skysstasjon (buss).. Informasjon om rutetider. Innlandstrafikk; V Fram til og med 2014 utarbeidet Norsk Sykepleierforbund statistikkhefter med informasjon om hvilke næringer sykepleiere er ansatt i, lønn, arbeidstid, aldersfordeling, sykefravær, utdanning m.m. 2014-heftet inneholder tall t.o.m. 2013 osv

Desentralisert sykepleier Gjøvik Sign in to follow this . Followers 0. Desentralisert sykepleier Gjøvik. By kristinepu, February 13, 2014 in Sykepleiestudenter. Reply to this topic; Start new topic; Recommended Posts. kristinepu 0 kristinepu 0 Newbie; Members; 0 1 post. Fullt medhold for saksøkte sykepleiere. Fredrikstad tingrett avviste enstemmig søksmålet mot de fire sykepleierne. - Det er gledelig at retten har tatt NSFs påstand til følge og avvist hele saken, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen. 15.09.20 - Støtte til de saksøkte sykepleierne Cinderella holder til i Gjøvik sentrum og har et stort utvalg av moteriktige klær til motebevisste kvinner i str 42-60. Vi har fokus på klær av høy kvalitet, god service og et godt utvalg av klassiske klær med moderne snitt og farger 31 ledige jobber som Ledige Stillinger Sykepleier er tilgjengelig i Gjøvik kommune på Indeed.com. Sykepleier, Tilkallingsvikarer, Behandler og mer GJØVIK: Sykepleier 1 100 % fast st. Haugtun oms.senter hjemmetjenesten Gjøvik kommune: Beskrivelse av arbeidsstedet: Arbeidsstedet er lokalisert til Haugtun omsorgssenter. Avdelingen er en døgnbemannet omsorgsbolig, Dette er en boligform hvor de som flytter inn skal bo livet ut og ivaretas med tjenester fra hjemmetjenesten

Søk opptak master i klinisk sykepleie - NTN

SYKEPLEIER, DELTID (Bachelor) i Gjøvik - Skoler Studier

Iversen Data AS © Utviklet av Norges Bowlingforbund, for Norges Bedriftsidrettsforbun Sykepleier (tidligere sykepleierske, sykesøster eller bare søster) er en beskyttet yrkestittel som benyttes av personer med høyere utdanning i sykepleie.Sykepleiere jobber i alle deler av helsetjenesten, blant annet i sykehus, ambulansetjenesten, psykisk helsevern, sykehjem, helsestasjoner, hjemmesykepleien, offshore, undervisning, forskning, saniteten i militæret, og ulike administrative. GJØVIK: Sykepleier 1 natt 63% fast - Haugtun sykehjem 2ab Gjøvik kommune: Beskrivelse av arbeidsstedet: Haugtun Omsorgssenter inneholder, heldøgns bemannede omsorgsboliger og baser for hjemmetjenester, tilrettelagte tjenester og fysio-/ergoterapitjenesten, samt sykehjem. Slik sykehjemmet er organisert i dag, er 4 virksomheter fordelt på: 2ab og 2cd me.. Sykepleier Fast jobb i Gjøvik kommune Alle Nye Filtrer 18 ledige stillinger innen 25 km. Opprette e-post varsel Alle Nye Sykepleier 1 natt 63% fast - Haugtun sykehjem 2ab Lagre. Gjøvik kommune. Gjøvik, Innlandet Haugtun Omsorgssenter inneholder, heldøgns bemannede. GJØVIK: Sykepleier 1 natt 62,5 % fast st. Biri oms.senter hjemmetjenesten Gjøvik kommune: Beskrivelse av arbeidsstedet Hjemmetjenesten Biri er en av kommunens 10 hjemmetjenesteavdelinger og er tilknyttet Biri omsorgssenter. Biri ligger sentralt mellom mjøsbyene. Avdelingen har for tiden kontor i trivelige midlertidige lokaler

Videreutdanning for sykepleiere utdanning

 1. Sykepleiere bare litt bedre enn studenter. Av en mulig poengsum på 14 fikk sykepleierne i snitt 7,5 i legemiddelhåndtering. Det sto ikke så bra til med kunnskapene om farmakologi eller legemiddelregning heller, med snitt på henholdsvis 10,3 og 11,2. Det er velkjent at sykepleierstudenter sliter med å regne ut riktig dose medisiner
 2. Gjøvik har 25 814 skatteytere.Av disse betaler 3 693 (14,3 %) ingen skatt.Snittinntekten er 287 626 kr
 3. Sykepleier 1 har et funksjonstillegg på for tiden kr. 30000 pr. år. Stillingen har todelt turnus med arbeid hver 3. helg. Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale. Pensjonsordning i KLP. Unntatt offentlighet må begrunnes. Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11
 4. Ring oss på 61 18 95 00 Du kan ringe sentralbordet i Gjøvik kommune mandag til fredag klokken 08:00-15:30. Finn en ansatt Du kan finne telefonnummeret til en ansatt i Gjøvik kommune ved å søke på navn, avdeling eller tittel. Vakttelefoner Trenger du akutt hjelp? Her finner du oversikt over døgnåpne vakttjenester for vann, brann, barnevern, lege, politi og tannlege
 5. Utgitt av AS Oppland Arbeiderblad Postadresse: Boks 24, 2801 Gjøvik Besøksadresse: Sommerrovegen 1, 2816 Gjøvik Ansvarlig redaktør og daglig leder: Erik H. Sønstelie Nyhetsredaktør (konst.): Erik Børresen Debattredaktør: Stina Håkensbakken Roland Tips oss Annonser Telefon: 61 18 93 00.
 6. Alle ledige Sykepleier Natt jobb i Innlandet. Finn arbeid og stillinger på Careerjet.no jobb-søkemotor for Norge
 7. Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4277659294 Presentasjon av stillingen: Avdeling Akuttmedisin består av akuttmottak, anestesiavdeling og intensivavdeling. Hovedmål for akuttmottaket Gjøvik

Bachelor i sykepleie - Lovisenberg Diakonale Høgskol

Bedriftshelsetjenesten: 40 60 20 50 Alle våre arrangemente Ønsker du en forbedring av huden uten kirurgi, eller noe som kan gi deg en friskere og mer opplagt look, er det god hjelp å få hos våre erfarne kosmetiske sykepleiere Divisjon Gjøvik-Lillehammer er to allsidige akuttsykehus med ca 2260 ansatte. Gjøvik sykehus består av avdelinger innenfor akuttmedisin, gyn/føde/barsel, Ved avdelingen er det ledig følgende stilling for sykepleier: 61,8 % vikariat på natt fra 01.12.2020, eller etter avtale. Kvalifikasjoner. Norsk autorisasjon som sykepleier Smittede, innlagte og døde, status på sykehus i Norge, hovedtall for Europa og verden VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling i Gjøvik fylke. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende

Yrkesetiske retningslinjer - NS

 1. Én sykepleier har ofte ansvar for over 500 hjemmeboende brukere og fire omsorgsboliger, forteller ansatte i hjemmetjenesten i Vestre Toten
 2. MS-sykepleierne Randi Cesilie Haugstad, Anne Britt Rundhovde Skår og Hildegunn Gjerald ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS, besvarer spørsmål om MS. Informasjonstelefonen for MS 55 97 51 23 (telefontid tirsdag-torsdag kl. 08.30 - 14.30) eller mail ms-sykepleier@helse-bergen.no. Telefonen er bemannet mandag til fredag kl. 9-12 og kl. 13-14
 3. Published 01 Oct 2019 10:56:00 - Deadline: Unknown GJØVIK KOMMUNE BOLIGER RÅDYRVEGEN 2827 HUNNDALEN Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring
 4. Bedriftshelsetjenesten: 40 60 20 50 Våre ansatte Alle våre arrangemente
 5. Gjøvik kommune Hjemmetjenester - Sykepleier 80 % fast st. Åslundmarka oms.senter hjemmetjeneste
 6. depresjon, sykehjem, sykepleier- og pasientrollen på et sykehjem. Jeg kartla hvilke søkeord jeg trengte. Videre søkte jeg i litteraturen, både tilgjengelig litteratur fra pensum, biblioteket på Høgskolen i Lillehammer og på Gjøvik samt fra søkemotorer på nettet: Kunnskapsegget fra sykehuset innlandet nettsider og fra bibliotekets.

sykepleie - bachelorprogram - 3-årig - Trondheim - NTN

 1. st ett års relevant yrkespraksis. Det gis tilleggspoeng til mannlige søkere og særlig relevant yrkespraksis. Se programplanen for mer informasjon. Poenggrense ved siste opptak. 6,59. Slik søker du. Politiattest. Du må legge fram politiattest når du har fått opptak (student.oslomet.no)
 2. Gjøvik kommune Hjemmetjenester - Sykepleier 57 % og 56 % fast st. hjemmetjenesten Nordbyen Sykepleier 57 % og 56 % fast Nordbyen omsorgssenter ligger øverst i Gjøvik med nydelig utsikt over byen og Mjøsa. Omsorgsenteret består av tre virksomheter: sykehjem, bokollektiv for demente og ambulerende hjemmetjeneste
 3. En sykepleier tjente i gjennomsnitt 575.000 kroner i 2019. Tall fra Skatteetaten og Norges Bank viser at befolkningen over 45 år i snitt har under to ganger brutto lønn i gjeld
 4. imum 3 i norsk, matte og engelsk for å komme inn på studiet. — Vi har store utfordringer også når det gjelder rekruttering av sykepleiere. Mye fordi mange av studentene ved sykepleieutdanningen faller fra underveis, fordi studiet er for krevende for dem, sier leder Erna.
 5. Sykepleierindeksen måler hvor stor andel en singel sykepleier har råd til å kjøpe. Påstanden er enkel: Dersom sykepleieren kan kjøpe en stor andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er det dyrt. Vi har utarbeidet indeksen for noen utvalgte byer i Norge over tid
 • Takykardi behandling.
 • Wie viele pokemon gibt es 2018.
 • Preposisjoner norsk oppgaver.
 • Ultralyd vev.
 • Romerikes blad nyheter.
 • Honda atv 2017 norge.
 • Pulssenteret ålesund.
 • Cielo sirkus shopping.
 • Slette hotmail konto 2016.
 • Billige golfklubber i norge.
 • Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.
 • Usedom bike hotel bewertung.
 • Bygge hytte i mur.
 • Serviceloven sosu.
 • Invisalign graz.
 • Kompetanseutvikling i barnehagen.
 • Cups meaning tarot.
 • Ellen ten damme la bicyclette.
 • Lyrikk 1900 tallet.
 • Hvit julekaktus.
 • Personlig barnebok med navn.
 • Havana bar mainz.
 • Witz vom olli.
 • Sig pistol.
 • Stillingsbeskrivelse barnehagelærer.
 • Alkohol i kroppen.
 • Alberts berlin reinickendorf.
 • Herzinsuffizienz husten.
 • Motorlampe bmw.
 • Create java list.
 • New classics sko.
 • Tilberedning frosne edamamebønner.
 • Knuddels fotos empfangen.
 • Svenningsen møbler drammen.
 • Follikulitis kopfhaut hausmittel.
 • Epididymitt ina.
 • Restaurants heiligabend geöffnet.
 • Etterheving boller.
 • Göra hundgodis.
 • Norsk rumensk oversetter.
 • Who owns iceland.