Home

Vurderingsskjema fremmedspråk

Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01) - Udi

Eksamensoppgaver, forberedelsesdeler, eksamensveiledninger, eksempeloppgaver, eksamensrapporter, vurderingsskjema og sensorveiledninger for de tre siste årene. Finn læreplan. Finn fagkode. Skriftlig eksamen. Forberede og ta eksamen. Her har vi samlet informasjon du trenger for å forberede elevene dine til eksamen Kompetanse Norge . Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger Her kan du finne oversikt over sjangerkjennetegn + vurderingsskjemaer for 6. og 7. trinn. Først kommer imidlertid informasjon, tips og råd: Endelig, etter at jeg har jobbet 13 år som kontaktlærer og alltid har hatt norsk i egen klasse, så føler jeg at jeg har funnet formen på skriving i ulike sjangre på 6. og 7. trinn

Læreplan i fremmedspråk - programfag i utdanningsprogram

 1. Tidligere eksamensoppgaver i fremmedspråk. På Utdanningsdirektoratets nettsider kan du finne tidligere eksamensoppgaver, forberedelsedeler, eksamensveiledninger, eksempeloppgaver, vurderte eksamenssvar, eksamensrapporter, vurderingsskjema og sensorveiledninger
 2. Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Formål Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0-18 år
 3. Det er utviklet kjennetegn på måloppnåelse i noen fag. Kjennetegnene under gjelder læreplaner for kunnskapsløftet 2006. Se også kjennetegn på måloppnåelse for nye læreplaner (Kunnskapsløftet 2020)
 4. VURDERINGSKRITERIER I FREMMEDSPRÅK : Skole/Når: Skarpengland skole 2010 Presentasjon/Aktivitet: Teller 20 % Innhold: teller 80% ( I forbindelse med muntlig eksamen.

Logg inn eller avbryt. Biblioteket ditt må ha biblioteknummer og autorisasjonskode fra BaseBibliotek for å låne. Kontakt oss om du har spørsmål. Ønsker du å låne bøker privat, må du ta kontakt ditt nærmeste bibliotek for å gjøre en bestilling Vurderingsskjema for muntlig framføring. Skjemaet kan brukes av lærer og elever i fellesskap. Elever føler seg ofte usikre når de skal opptre foran de andre i klassen/gruppen. Tanken på å bli vurdert av andre elever er skremmende

Eksamensveiledning fremmedspråk 2014 Side 7 av 10 Låg Kompetanse 1 2 3-4 5-6 Tekstforståelse Karakter Mykje god Svært god Kandidatnummer:_____ Nokså god God Vurderingsskjema - fremmedspråk Ordforråd og rettskriving Språk Struktur og grammatikk Tekstbinding, flyt og sammenheng Tilpasning til kommunikasjonssituasjon Relevans Innhold Kunnskap Refleksjon Språklæring Kommentarer til. Vurderingskriterier og vurderingsskjema for muntlig framføring. Læreplanen legger stor vekt på muntlige aktiviteter, en systematisk oppøving av muntlige ferdigheter og på vurdering. Eleven skal kunne vurdere sin egen og andres framføring Kjennetegn på måloppnåelse. Vurderingsskjema Klart definerte kjennetegn på måloppnåelse vil gjøre vurderingen av elevenes kompetanse lettere. Tabellen nedenfor er et forslag til slike kjennetegn utarbeidet av eksamensnemnda i Historie og filosofi. Selv om de i utgangspunktet er laget for et annet fag, kan de etter vårt syn være anvendelig Når vi er bevisst hvilke strategier som brukes for å lære fremmedspråk, og hvilke strategier som hjelper oss til å forstå og å bli forstått, blir tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter enklere og mer meningsfylt Det er også viktig å sette egne mål for læringen, finne ut hvordan disse kan nås og vurdere egen språkbruk

Vurderingsdokumenter og skjemaer i praksis vurderingsskjema/praksisrapport NB! Vurderingsskjema fylles ut av praksislærer/hovedkontakt etter endt periode Søk på dette nettstedet. Hovedsiden. Ramme Kjøp 'Vurdering av skriving' av Trude Kringstad fra Fagbokforlaget. Artiklene i denne antologien omhandler læringsfremmende vurdering av skriving og tar utgangspunkt i at god vurderingspraksis er god undervisningspraksis

 1. NOR1211-NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212-NOR1232 Norsk sidemål NOR1218-NOR1231 Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk Sentralt gitt skriftlig eksame
 2. Vurderingsskjema til eksamen 2015, norsk Vg3. Side 1 er felles for alle, side 2-4 er for ulike langsvarsoppgave
 3. Fremmedspråk; Elevpermisjon og fraværsrutiner; Vurderingsskjema for praktisk prøve i mat og helse. Skrevet av jkarls 15.04.2010. VURDERINGSSKJEMA . Fag/Arbeid: Mat og helse Elev:_____ VURDERINGSKRITERIER (tegn på måloppnåelse) GRAD AV MÅLOPPNÅELSE. KOMMENTAR . OVER.

Likevel er det ikke slik at en perfekt framført muntlig presentasjon For en tid tilbake la jeg ut vurderingsskjema vi bruker i vurdering av norsk muntlig ved. Kjennetegn på måloppnåelse - udir VURDERINGSKRITERIER: MUNTLIG EKSAMEN - FREMMEDSPRÅK nivå II KRITERIER FOR LYTTING (basert på elevsvar på norsk) Kar Vurderingsskjema med kriterier for måloppnåelse. Vurderingsskjema med kriterier for måloppnåelse har sju kategorier som er relevante for kreative tekster. Ikke alle kategoriene er like relevante for alle oppgaver. Sånn beskrives en besvarelse som har fått karakteren 5 eller 6 i matrisen: har hensiktsmessig struktur og god sammenhen Skjema til 2 kap.docx : Skjema til muntlig framføring etter 1 kap.doc Lenke til Utdanningsdirektoratets side med informasjon om FREMMEDSPRÅK FOR PRIVATISTER Tidligere eksamensoppgaver i fremmedspråk På Utdanningsdirektoratets nettsider kan du finne tidligere eksamensoppgaver, forberedelsedeler, eksamensveiledninger, eksempeloppgaver, vurderte eksamenssvar, eksamensrapporter, vurderingsskjema og sensorveiledninger

Mange av Tema Morsmåls lesere har elever som er meldt opp i eksamen i fremmedspråk for privatister. Regjeringen har bestemt at eksamener i videregående skole og på 10. trinn i grunnskolen avlyses, men eksamen for privatister vil gå som normalt våren 2020 Vurderingsskjema Vurdering av arbeidsprosessen Punktersomdreiersegomarbeidsprosessenknyttes blantannettilulikelæringsstrategier. Lytting Ja Nei Er du opptatt av hva.

Udir: Det er opp til lærerne å lage vurderingsskjemae

Under middels. 1-2. Middels. 3-4. Over middels. 5-6. Stemmebruk. Du snakker for lavt eller unaturlig høyt. Du varierer stemmebruken lite. Du holder et balansert volum, men varierer ikke så mye Fremmedspråk og engelsk - Drama from Fremmedspråksenteret on Vimeo.. Lærer: Filomena C. M. Lund. Skole: Hartvig Nissens skole, Oslo. Lengde: 16.55. Last ned infoark (pdf). I dette undervisningsopplegget får vi se hvordan dramateknikker kan brukes for å motivere og aktivisere elevene til å kommunisere på målspråket Kurs for ungdomsskolelærere i faget fremmedspråk - Utdanningsetaten i Oslo. 1. dag: 6.2.09 2. dag: 26.3.09 . Skolering til muntlig eksamen, 2.dag Vurderingsskjema med kjennetegn på måloppnåelse i fremmedspråk (skriftlig) 1. Faktaark som sammenligner lærerlønn mellom land Lærerrom 1. Skrive ß (eszett/doppelt-s) på data 1. Hvordan beregne stillingsprosent for undervisningsfag Lønn og arbeidsvilkår 1

Vurderingskriterier fremmedspråk nivå 1 - matrisen over

BoligABC Undervisningsopplegg som belyser spørsmål om planlegging av egen bolig og det å bo gjennom ulike praktiske øvinger. Dekker kompetansemål i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg Bjørnsletta Muntlig prøve i fremmedspråk vår 2009 . Kjennetegn på måloppnåelse: 1 2 3 4 7. Karakter Lytte Presentasjon (snakke om) Samhandling (samtale o Muntlig prøve i fremmedspråk vår 2009 Kjennetegn på måloppnåelse: Karakter Lytte Presentasjon (snakke om) Samhandling (samtale om tema og spontansamtale) 6-5 Viser god forståelse av innholdet og gir flere detaljer. Presenterer temaet på en strukturert og mottakeorientert måte

Vennesla ungdomsskole : Vurderingskriterier i fag

 1. Her viser vi noen eksempler på hvordan oppgaver på norsk muntlig eksamen kan se ut. Disse eksamensoppgavene passer til eksamensformen hvor eleven trekker et emne og en eksamensoppgave 48 timer før sel (
 2. ger og avgrensninger i tid og sted, men de
 3. gsmåtene til skriving i disse fagene
 4. VURDERINGSKRITERIER: MUNTLIG EKSAMEN - FREMMEDSPRÅK nivå II KRITERIER FOR LYTTING (basert på elevsvar på norsk) Kar. Kriterier 6 Viser meget god forståelse av innholdet 5 Viser god forståelse av innholde
 5. Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Sentrale arbeidsområder er utøvels
 6. G r e t e S e v j e: F r e m m e d s p r å k e r g ø y! O v e r s i k t e r, s t r a t e g i e r o g o p p g a v e r F r a n s k © 2 0 0 P e d l e x N o r s k S k.
 7. Eksamensoppgaver, forberedelsesdeler, eksamensveiledninger, eksempeloppgaver, vurderte eksamenssvar, eksamensrapporter, vurderingsskjema og sensorveiledninger for de.

Eksamen - Udi

1. I denne perioden har vi jobbet med ulike tekster, hvilken tekst har du likt best? Begrunn svaret. 2. Vi har jobba med tekstene på ulike måter (skriveramme, samskriving, lesestopp, les og diskuterer, analyse muntlig og skriftlig, mm) Hvilken metode har du likt best Aschehougs nye norskverk for ungdomstrinnet legger til rette for spennende og variert undervisning for både lærer og elev. Med moderne design, ryddig oppbygning og gjennomgående arbeid med grunnleggende ferdigheter, er Fabel 8-10 et viktig og inspirerende verktøy i norskfaget.. Læreverket utmerker seg ved en alt-i-ett-bok på hvert trinn, slik at elevene unngår å måtte forholde seg til.

Forside - Kompetanse Norg

 1. Fremmedspråk . Salaby . Annet . Norsk som andrespråk . Gå til vurderingsskjema. Element webinar. Om du ikke fikk med deg Element-webinaret live den 3. juni, kan du se det i sin helhet her. Dette er Element . Element vekker interesse og bygger naturfaglig kunnskap hos elevene
 2. Langnes Skole - Tromsø kommune. Egenvurdering og forberedelse til utviklingssamtale. Egenvurdering og forberedelse til utviklingssamtale
 3. Vurderingskriterier og vurderingsskjema I tillegg velger 77 prosent av elevene i ungdomsskolen et nytt fremmedspråk i 8. klasse (spansk, tysk, fransk o.a.
 4. - 2. fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) s. 18 - Mat & Helse s. 19 Vurderingskriterier for Språklig fordypning i norsk og engelsk var ikke klare da dette heftet ble trykket i januar 2010. Disse vil bli utarbeidet senere og tatt med i versjonen som legges ut på skolens hjemmeside
 5. Nivå 1 i fremmedspråk på ungdomstrinnet og i vgs - samme nivå? Sonja Skjær F 21 og ILS. Tromsø 24.sept 2010 III congreso de ANP
 6. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Bodø, Norway. 6.9K likes. Ressurssenter for barnehage og skole i deres arbeid med estetiske fag og kunstfag. Ressursbase med praktiske eksempler..

Sjangerkjennetegn og vurderingsskjemaer - Norskoppgave

05.11.2020 Arena Trøndelag 2020. 28.-29. oktober møttes ledere fra kommuner og fylke på Arena Trøndelag. Her kan du se opptak, bilder og presentasjoner fremmedspråk vil deskriptive, digitale fortellinger kunne brukes i ulike typer presentasjonsoppgaver. Typiske tema i begynneropplæringa er for eksempel familien min, rommet mitt, huset mitt, min beste venn, min hobby, skolen min eller byen min. Elevenes ordforråd i fremmedspråk er begrenset, så det er avgjørende at klassen p Fag: Matematikk Trinn: Grunnskole 1-4 Læreplan: Kunnskapsløftet Komponenter: Grunnbok, arbeidsbok, lærerveiledning, fagnettsted, konkretiseringsmateriell og d-bok (digital bok) Om Matte overalt I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrende. Et stort og mangfoldig oppgaveutvalg treffer elevene og gode og praktiske lærerveiledninger gjør det lett å lage spennende og. Fremmedspråk . Salaby . Annet . Norsk som andrespråk . Smart Tavle . FORSIDE Maximum Matematikk 8-10. Matematikk 8-10 . Maximum er praktisk, utforskende og problemløsende matematikk. Elevene undrer seg, er Gå til vurderingsskjema. Maximum Smart Øvin

Tema Morsmål - Eksamen i fremmedspråk våren 202

Norsk for yrkesfag 1 elevnettsted er tett knyttet til læreboka og hvert kapittel inneholder minst én fagoppgave og tre rettskrivingsoppgaver.I tillegg har hvert kapittel kapitlet i korttekst som dra-tekst-oppgaver og tester som sjekker om elevene har skjønt innholdet Fosen videregående skole, Kontaktinformasjon, Opplæringstilbud. Vilbli.no har lansert første versjon av nytt søk! Trykk her for å prøve ut det nye søket. Den gamle søkefunksjonen vil være tilgjengelig i perioden vi ferdigstiller det nye søket Fremmedspråk. Gruppearbeid skal presenteres. 2 - 3 medelever skal overhøre og vurdere presentasjonen og har samme vurderingsskjema som faglærer bruker. Resten av klassen er ikke til stede i klasserommet

Kjennetegn på måloppnåelse (Kunnskapsløftet 2006

Gå til vurderingsskjema . Relevans består av følgende analoge og digitale ressurser: Relevans 8, Basisbok; Relevans 9, Basisbok (kommer 2021) Relevans 10, Basisbok (kommer 2022) Relevans Skolestudio, Gyldendals nye digitale læringsmiljø. Skolestudio vil også inneholde lærerveiledning til hele verke Besøk oss. Fylkets hus Trondheim Erling Skakkesgt. 14 7013 Trondheim. Åpningstider. Mandag-fredag 08.00-15.3 Når du skal bruke et digitalt skjema, gjør du følgende: Klikk på lenken til det skjemaet du ønsker å benytte. Logg på der det kreves/ønskes eller gå videre til skjema uten lagring. Opprett en bruker for deg eller din organisasjon på Min side. Både fornavn- og etternavnfeltet må benyttes Før du avlegger førerprøven. Praktisk førerprøve kan avlegges når kandidaten tilfredsstiller kravene til alder, vandel, obligatorisk opplæring, helse og syn som er fastsatt for den aktuelle førerkortklassen.Du må også ha bestått den teoretiske prøven før du kan kjøre opp. Husk å ta med legitimasjon!. Mørkekjøring: Kurs i kjøring i mørket må gjennomføres før praktisk. G r e t e S e v j e: F r e m m e d s p r å k e r g ø y! O v e r s i k t e r, s t r a t e g i e r o g o p p g a v e r S p a n s k © 2 0 0 P e d l e x N o r s k S k.

Vurderingsskjema Klart definerte kjennetegn på måloppnåelse vil gjøre vurderingen av elevenes kompetanse lettere . Samfunnsfag - NDL . Her kan du finne oversikt over sjangerkjennetegn + vurderingsskjemaer for 6. og 7. trinn. Først kommer imidlertid informasjon, tips og råd: Endelig, etter at jeg Engelsk eksamen vg2 2010 oppgaver Internasjonal engelsk vår 2010 eksamen Oppgave 1 + 2 . Manuscript for speech: Internasjonal engelsk vår 2010 eksamen Oppgave 1 + 2 Løsningen er på ingen måte den eneste løsning, men er en mulighet for deg i at se, hvordan en god løsning ser ut og en hjelp til at få deg videre i arbeidet med de forskjellige oppgave Langnes Skole - Tromsø kommune. Nå er det fisk som står på programmet på mat og helse. Her finner dere hjemmeoppgaven og vurderingskriteriene Vurderingskriterier i Resepsjonsfage

Fremmedspråk er nye fag for elevene på 8. trinn. Dét, kombinert med fulle klasser (opp til 29 elever) gjør at det er svært krevende dersom hver enkelt elev skal følges opp tilfredsstillende. Telemarksforskning gjennomførte i 2002 en undersøkelse «Status for 2. fremmedspråk i norsk ungdomsskole» Grupper: Del klassen inn i grupper på 3 elever Tid: 2 X 45 minutter Denne øvelsen har som mål å forberede elevene på sjangeren muntlig eksamen. Her er fokuset lagt på skjønnlitteratur og litteraturhistorie først og fremst - men det er selvsagt mulig å dreie fokuset i øvelsen over på andre norskfaglige emner også. Tekstutvalge Skolen utarbeider vurderingsskjema til bruk ved prøven. MUNTLIG EKSAMEN KAN GJENNOMFØRES I Norsk Matematikk Religion, livssyn, etikk Naturfag Engelsk Samfunnsfag 2. fremmedspråk Fordypning engelsk Fordypning norsk Ikke de praktisk-estetiske fagene:. Tirsdag var det kokkekamp på 6.trinn. Her ble det servert deilige retter og det var vanskelig å velge en vinner til slutt. Hamburger med båtpoteter og sjokolade milkshake til desser Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

Nøkkelen til en god karakter på eksamen i tysk , er å bruke forberedelsestiden riktig. Spesielt i fremmedspråk som tysk der du kan komme opp i både forberedelsesdeler, eksamensveiledninger, eksempeloppgaver, vurderte eksamenssvar, eksamensrapporter, vurderingsskjema og . Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir sensurert. \u0001Nedenfor finner du skjemaer og vedlegg som gjelder fylket ditt

Opplegget dekker flere ulike kompetansemål i læreplanen for fremmedspråk nivå 2. Her er kompetansemåla brutt ned til konkrete arbeidsmål for eleven. 3.1 Arbeid med traileren. Vurderingsskjema tysk II - muntlig vurdering: Å holde en samtale om en film Tilleggsstoff. Tilleggsstoff. Kildemateriale Vincent vil ha(v. Kort beskrivelse Opplegget Gazebo Life har et todelt fokus: Opplegget skal gi elevene et språklig fundament for å kunne beskrive enkle byggeprosesser og å kunne bruke dette i en digital presentasjon (muntlig kompetanse) Kontaktlærer skal også fylle ut et vurderingsskjema om eleven. Dette finner du her . Her finner du info om IBC og om søknadsprosessen . Lever eller send søknad og vurderingsskjema til: Bjørnholt skole, v/ IBC-koordinator, Slimeveien 15, 1275 Oslo. Eller send på e-post til bjornholtgs@ude.oslo.kommune.no. Merk e-posten søknad IBC Vurderingsskjema framføring om buddhismen.odt : Buddhismen læringsmål.odt : GT og NT-1.odp : Sammenlikning jødedom og islam : Oppgave og kjennetegn på måloppnåelse: Kjennetegn på måloppnåelse RLE- Å undre seg, å tro, å tenke_2.od

Lagård ungdomsskole i Eigersund kommune . Periodeplan Hinduismen høsten 2016 : Dette skal vi igjennom uke 34-39. Målark og vurderingskriterier Kreativ kompetanse i vurderingsskjema . Eva Lutnæs, professor ved OsloMet og praktiserende kunst- og håndverkslærer, skriver i denne artikkelen om sammenhengene mellom utvikling av kreativ kompetanse og begreper i vurderingsskjema. Artikkelen baserer seg på en undersøkelse Lutnæs gjorde blant norske kunst- og håndverkslærere våren 2015 Verkstedet fungerer for både datamaskin, nettbrett og mobil.. Pris pr lisens er kr. 39,- inkl. mva. For å få tilgang til Verkstedet, eller dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med oss på digitalt@fagbokforlaget.no. Markedskonsulent: lena.borge@fagbokforlaget.no Redaktør: cathrine.falck@fagbokforlaget.n Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter 31.10.2020 Endringer i regelverk for drosjeløyver fra 1. november. 1. november 2020 trer et nytt drosjeregelverk i kraft. Det nye regelverket er tilpasset folks forventninger om et lett tilgjengelig og effektivt drosjetilbud, og endringene skal sørge for at drosjemarkedet fungerer bedre enn i dag Jeg tok A2-B1 prøve i lytte, lese, skriftlig framstilling i den 3. juni 2015. Skriftlig framstilling A2-B1 besto av: Oppgave 1 - be..

 • Jaguar e type serie 2.
 • Clash of the titans full movie.
 • Ritmovida preise.
 • Buss hansnes tromsø.
 • Blomställning lagerhaus.
 • Elk stack getting started.
 • Libresse multistyle.
 • Yagi antenne dab.
 • Blum hengsler justering.
 • Grand hotell flekkefjord jubileum.
 • 3d ultralyd st olavs.
 • Messing kroker.
 • Funny saying.
 • Mekanisk klokke.
 • Decoupage utstyr.
 • Valp vil ikke gå.
 • Enkoprese adhd.
 • Amy farrah fowler kostüm.
 • Auf was stehen löwe frauen.
 • Utdanningspermisjon deltid.
 • Nsp rule the world.
 • Jobbörse forst lausitz.
 • Ursula karven yoga für dich und überall.
 • Knaus royale 780 instruksjonsbok.
 • Wanderverein osnabrück.
 • Häufigste gründe krankschreibung.
 • Immobilien mallorca marcel remus.
 • Fische schablonen ausdrucken.
 • Affiliate sub.
 • Chihuahua berlin tierheim.
 • Tage am strand stream movie2k.
 • Futhark runer.
 • Staples alnabru oslo.
 • Alice im wunderland bilder zeichentrick.
 • Tekst to barcode.
 • Metabolon trail.
 • Meny masters.
 • Www hobbykunst net.
 • Gozo reisemål.
 • Leie bilstol kristiansand.
 • Wohnung koblenz metternich.