Home

Resonnerende tekst ndla

Norsk - Skriv en resonnerende tekst om nasjonsbyggerne - NDLA

Skriv en resonnerende tekst på ca. 800 ord, med utgangspunkt i fagtekster og en eller flere litterære tekster i læringsstien De første nasjonsbyggerne. I teksten skal du gjøre rede for hva som kjennetegner «det norske prosjektet» de første tiåra på 1800-tallet, og hvorfor det var så viktig å finne en nasjonal identitet Velg tre av vedlegga og skriv en resonnerende tekst om modernismen, der du bruker eksempler fra tekstene for å vise hvordan de er uttrykk for sider ved den modernistiske tradisjonen mellom 1890 og 1950. Sigurd Trageton Nettstedet er utarbeidet av NDLA med åpen kildekode

Norsk - Slik skriver du et godt langsvar - NDLA

kunne skrive en resonnerende tekst med klar hensikt og god struktur og sammenheng; 1 av 6. Tolking av resonnerende oppgaver i norsk. Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA. I denne Prezien får man en innføring i hvordan skrive en resonnerende tekst. Presentasjonen er laget av Halvor Thengs En resonnerende tekst kan være en artikkel, en analyse eller en drøftingsoppgave. 1. Innledningen skal være kort; den bør være på mellom 5 og 8 linjer. Bruk ikke tid på å gruble over hva du skal innlede med. Ofte er det lettere å finne på en god innledning når du har skrevet ferdig det andre Hvis du skal skrive en resonnerende tekst for første gang, er det en god idé å lese denne delen først. I andre del av opriften finner du et eksempel på en resonnerende tekst til toppkarakter. Vi har dessuten laget grundige kommentarer til denne teksten, slik at du får en forklaring på hvordan de enkelte avsnittene er skrevet Her får du et eksempel på hvordan en resonnerende tekst til toppkarakter kan se ut. Eksemplet er skrevet på grunnlag av femtrinnsopriften vår. Under hvert avsnitt i oppgaven har vi skrevet kommenta (

KURS: Å skrive resonnerende tekster Resonnerende skriving Å resonnere er det samme som å tenke. I resonnerende tekster blir du bedt om å trekke fornuftige slutninger og følge en tankerekke på en logisk måte fram mot en konklusjon. Mange elever som starter på studiespesialisering Vg1, har skrevet resonnerende tekster p Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker Informerende og resonnerende tekst. Dette svaret fekk 4 på eksamen. Eleven viser norskfagleg kompetanse mellom anna ved å ha god struktur i båe tekstane, ved å bruke kjelder og fagkunnskap på ein relevant måte og gjennom vilja og evna til å stort sett svare på det oppgåva ber om. Teksten kunne hatt større språkleg presisjon

En resonnerende tekst med argumenter for og mot om det er bra eller dårlig at ungdommen skal ha jobb etter skolen. Bokmål. Pengespill ødelegger arbeidsmoralen i Norge. En drøfting av økonomiprofessor Arnljot Strømme Svendsen sin tekst om pengespillenes innvirkning på Ola Nordmann.. Resonnerende tekst på nett. En resonnerende tekst baserer seg hovedsakelig på saklig informasjon og en aktiv bruk av kilder. En god og informativ tekst kan med fordel benyttes på nettsider som tilhører bedrifter for å informere kunder og klienter om fakta som kan relateres til bedriftens virke

Norsk - Slik besvarer du ei drøftingsoppgave - NDLA

resonnerende tekst ndla. Resonnerende Tekst Eksamen. resonnerende tekst eksamen. Resonnerende Tekst Mal. resonnerende tekst mal. RUTCSaturdayUTCam48UTC05. more. Hvordan skrive en tekst. Resonnerende 1. resonnerende. img Moment1 tekstsamling by Cappelen Damm - issuu Vel tre av vedlegga og skriv ein resonnerande tekst om modernismen, der du bruker eksempel frå tekstane for å vise korleis dei er uttrykk for sider ved den modernistiske tradisjonen mellom 1890-1950. I kva grad meiner du desse tekstane framleis er aktuelle? Kommentar Oppgåva er todelt. I den første delen kan du velje kva du vil leggje vekt på Strukturen: Mal for resonnerende tekst. Oppbygningen avhenger selvfølgelig litt av selve oppgaveinstruksen. Det viktigste er alltid at du svarer på det som oppgaveformuleringen ber deg om. Allikevel er det noen faste deler som er gode å bygge oppgaven rundt: Innledningen skal introdusere emnet og tekstvedleggene på en måte som vekker. av Evy Nodland og Halvor Thengs, Nettskolen Rogaland

Hvordan skrive en resonnerende tekst? deling

 1. Utgangspunktet for undervisningsopplegget er temaet skolelunsj, og hvorvidt den bør være gratis eller ikke. I programfaget helse- og oppvekst får elevene nødvendig bakgrunnskunnskap om energi- og næringsinnhold i mat og om god folkehelse. I norsk lærer elevene om argumentasjon og hvordan man skriver en artikkel (resonnerende tekst)
 2. Oppgaven er en resonnerende tekst som omhandler norsk språk. Hvilke endringer som er i ferd med å skje og hva som påvirker det norske språket. Hjelp til opp..
 3. Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å skrive en resonnerende tekst om realistiske trekk i «Gjengangere» av Henrik Ibsen, «Mannfolk» av Arne Garborg og «Helvetesilden» av Karin Fossum. Dette gjør vi ved å vise en rekke ideer og eksempler på hva du kan komme inn på i oppgaven din
 4. Tolking av resonnerende oppgaver i norsk. Tolk ei resonnerende oppgave i norsk. Førskriving. Skrivefasen. Besvar ei eksamensoppgave. Slik besvarer du ei drøftingsoppgave. Tips til hvordan du skriver en resonnerende tekst og besvarer ei drøftingsoppgave..
 5. Nordmenn havner ofte i luksusfellen - eksempel på resonnerende tekst.doc Download Nordmenn havner ofte i luksusfellen - eksempel på resonnerende tekst.doc. Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen Eller logg inn
 6. alitet.

Tolk ei resonnerende oppgave i norsk. Førskriving. Skrivefasen. Besvar ei eksamensoppgave. Introduksjon. Etter å ha jobbet med denne læringsstien bør du. kunne skrive en resonnerende tekst med klar hensikt og god struktur og sammenheng; Neste: Tolking av resonnerende oppgaver i norsk. Hvordan skal en resonnerende tekst skrives? Da tenker jeg på oppsett, har sett det ligger ute på deres side allerede, men forstår ikke helt hvordan en skal gå frem i argumentasjonen i hovuddelen, hva som er viktig å få frem i hovuddelen Oppgave 4: Resonnerende tekst; Skriv et essay om koronakrisa. Du kan utforske en av problemstillingene over, eller du kan lage din egen. Det ferdige essayet bør ha en lengde på mellom 700 og 1000 ord, og inneholde flere kilder. Lag din egen overskrift. Et essay er en form for litterær sakprosa

Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det I dette tverrfaglige opplegget skal elevene arbeide i grupper (lære å samarbeide), og fordype seg i temaer rundt spesialkost. Produktene som skal vurderes er et skriftlig arbeide (resonnerende tekst) som skal presenteres for klassen (foredrag). Gruppene bør ikke ha flere enn fire medlemmer En resonnerende tekst kan jo være både analyser og drøftingsoppgaver. Noen ganger kan oppgaven være en blanding av analyse og drøfting; for eksempel kan du bli bedt om å analysere argumentasjonen i et vedlegg og til slutt reflektere eller drøfte Resonnerende tekst Resonnerende tekster I resonnerende tekster er det temaet som står i sentrum Noen ganger går oppgaven ut på å beskrive eller presentere en sak. Andre ganger går oppgaven ut på å drøfte eller forklare ulike sider ved en sak. I de alle fleste tilfellene ber oppgaven også om å gi uttrykk om din personlige oppfatning

Hvordan skrive en resonnerende tekst - Riksmålsforbunde

Sjekkliste for å skrive resonnerende tekster Start med det overordnede nivået i teksten din. Skriv slik at du er sikker på at mottakeren lett oppfatter innholdet. Ha alltid modelleseren din i tankene. • Har teksten en overskrift? • Svarer du på oppgaven? Les oppgaveteksten nøye, og sjekk at du har besvart alle delspørsmålen Skal skrive som tittelen forteller en resonnerende tekst. Temaet i artikkelen er å skrive om hva som er typisk norsk. Har tenkt litt på brudeferden i Hardanger, men ønsker heller en tekst eller et dikt. Har fra før av skrevet om det typisk norske med bruk av tekstene Ja, vi elsker dette landet, S..

Resonnerende tekst Oprift Studienett

 1. Temabaserte problemløsningsoppgaver - resonnerende oppgaver. Når elevene har funnet alle muligheter personene i køen kan stille seg opp på, kan de lage en tekst som passer til og beskriver kun en av alle mulighetene. Relaterte filer. Arbeidshefte til læreren (pdf) Oppgaveark til elevene (bokmål) (pdf
 2. Et essay er egentlig en sjanger midt i mellom.Noen lærebøker kaller det faksjon; en blanding av fakta og fiksjon. Til eksamen blir du bedt om å skrive enten en resonnerende eller en kreativ tekst, og essayet kan som nevnt tilhøre begge sjangre
 3. Et resonnement (fra fransk raisonnement) er en tankerekke som logisk fører til en slutning/konklusjon.Et resonnement er altså fornuftig og følgeriktig tenkning. Det er handlingen eller prosessen med å trekke konklusjoner fra fakta, bevis, osv
 4. Resonnerende tekst. En tråd i 'Generelt' startet av LittleMonkey*, 8 Sep 2012. Endre kallenavn | Kom i gang/Hjelp. LittleMonkey* Forelsket i forumet. Jeg holder på med en resonnerende tekst og lurer på hvor lang den bør være
 5. Skriv ein kreativ tekst med utgangspunkt i dei to dikta. Teksten skal vere på om lag 500 ord. «Når begynner en dag» frå Gjennom mørketida av Øyvind Berg, 2014. «Frysebokser» frå Svartere bunader av Cecilie Løveid, 2010. Kommentar
 6. En resonnerende tekst med argumenter for og mot om det er bra eller dårlig at ungdommen skal ha jobb etter skolen. Bokmål Resonnerende. School Shootings. Folk som skyter folk på skolen. Engelsk Resonnerende. Skulk og unnasluntring. Om skulk og unnasluntring..

eksempel på resonnerende tekst . Modelltekst i skriveramme s. 294. En modelltekst, for eksempel resonnerende tekst s. 300‒301 eller retorisk analyse av sammensatt tekst s. 308‒310 Å gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster. Å argumentere Å analysere argumenterende tekst. skriveramme. Argumenterende tekst: resonnerende Skriv en resonnerende tekst om nasjonsbyggerne De første nasjonsbyggerne En læringssti om nasjonsbygging og hva som preget debatten om «det norske», politisk og ideologisk, de første tiåra på 1800-tallet Resonnerende tekst om Norges deltagelse i internasjonale politiske spørsmål. Om ytringsfrihet og hvordan den burde brukes. Bokmål Skriv en resonnerende tekst på ca . 800 ord, med utgangspunkt i fagtekster og en eller flere litterære tekster i læringsstien De første nasjonsbyggerne skiller mellom sitat og egenprodusert tekst og oppgir kilder. har nokså god/god sammenbinding mellom setninger og avsnitt X. Informative, argumenterende og resonnerende tekster . 1. Karakter 2. Den aktuelle elevteksten. Karakter 3 - 4. Den aktuelle elevteksten. Karakter 5 - 6. Den aktuelle elevteksten. Kommentar. Informa. tive, argumen.

Eksempel på resonnerende tekst - Studienett

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre På leiting etter den norske folkesjela. Herder og folkeånden. Om 1814, grunnloven og fedrelandssangen NDLA (Nasjonal digital læringsarena, ndla.no) Fritt tilgjengelige digitale læringsressurser på både bokmål og nynorsk I denne PowerPoint-presentasjonen finner du lysbilder, lenker til NDLA-ressurser og forslag til arbeidsopplegg omkring temaene sammensatte tekster og retorikk. Ta det du har bruk. Her vil jeg presentere en måte du kan tenke på for å forstå forskjellen på en drøftende tekst og en argumenterende tekst. På skrivekurset får du mange flere tips og tanker om det å skrive ulike tekster på B2-nivå (og høyere). Her kan du lese om skrivekurset. Først må du vite dette: I en drøftend.

Hjelp til resonnerende tekst Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.int. Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Hjelp til resonnerende tekst. Av Skippern21, 30. mai 2011 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet Rein tekst med oppgåver - eksempel 1A. Les oppgåveinstruksen til kortsvaret og sjå på vurderingsskjemaet for «kortsvaret» Strek under delar av kortsvaret der formålet for bloggteksten blir formulert. Strek under delar av kortsvaret som viser korleis verkemiddel blir brukt i argumentasjonen Skriv: Resonnerende tekst Er yrkesfagenes status for lav? Les Kristine Madeleine Banggrens tekst «'Bare' elektriker» , publisert i Ringerikes Blad, 01.08.2014 og Ole Thorstensens «De manuelle», publisert i Morgenbladet, 22.08.2014 skrive kreative, informative og resonnerende tekster, i tillegg til punktene over skjema for retorisk analyse i læreboka side 291 eller oversikt over retorisk analyse på NDLA. Tekst og kontekst. Sjanger. Sender og motaker. Analyser teksten som en sammensatt tekst jeg skal skrive en resonnerende tekst, har ingenting med lekser å gjøre. CTRL-ALT-DELETE på deg. Upassende innlegg? Svar. Drømmeulv Innlegg: 18454. 09.10.05 23:13. Del. det er noe forbanna dritt. . resonnernede tekst altså. Eneste tekst formen jeg ikke behersker. Upassende innlegg? Svar

KURS: Å skrive resonnerende tekste

Resonnerende tekst... NYTT TEMA. donrosa Innlegg: 862. 09.10.05 15:16. Del. Hvordan skal en god resonnerende tekst utformes? Og hva bør den inneholde? Upassende innlegg? Svar. AltF4 Innlegg: 1435. 09.10.05 17:47. Del. Hva skjedde med konseptet gjøre leksene sine selv En resonnerende stil om mobbing. Karakter: 5-Sjanger Resonnerende Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre! Last opp stil. Disse 10 punktene bruker jeg å strukturere en analyse en episk tekst: Innledning: kort om foratter og verk 1/2 side; Kort om motivet (Dvs. kort handlingsreferat om hvem, hva og når som faktisk skjer konkret i teksten Resonnerende sjanger. Analyse av en sammensatt tekst. Forberedelse før skrivingen begynner Analyse av en sammensatt tekst Author: 25106401 Created Date: 10/16/2015 10:34:10 AM. Eksempeltekst reflekterende tekst. Tekstanalyse. Vis i tekste

Norsklærer tar utgangspunkt i tema som er gjennomgått i programfagene. Eleven skal skrive fagtekst i norsk og bli veiledet i språk og struktur. Gjennom arbeidet oppnår elevene økt forståelse av tekst og av egen tankeprosess. De skal videre lære hvordan de bygger et avsnitt, tematisk og strukturelt, og de skal lære bruk av kilder.Foto: Kerstin Mertens, Samfoto, NT En resonnerende tekst kan være en artikkel, en analyse eller en drøftingsoppgave. Bruk ikke tid på å gruble over hva du skal innlede med. Ofte er det lettere å finne på en god innledning når du har skrevet ferdig det andre. Derimot må alle opplysninger det hersker tvil om, belegges med kilde Tekst kan også være et skriftledd eller utdrag av Bibelen, som grunnlag for en preken (som i dagens tekst).. I språkvitenskapen defineres tekst som en helhetlig, sammenhengende, språklig ytring med en bestemt kommunikativ funksjon.En tekst gir uttrykk for en kommunikativ intensjon, som å informere om noe, å oppfordre til handling eller å uttrykke talerens følelser

Norsk - NDLA

Øvelse til eksamen fransk vg2, nivå 2, vår 2018 CONTRE LE HARCÈLEMENT Oppgave 1 I LENKE 1 står det 10 forskjellige instruksjoner der alle inneholder ulike verb. Bruk verbene og skriv tre til fem setninger om skolehverdagen din Ny læringssti av Åsa Abusland om drøftingsoppgaver. Kom gjerne med tilbakemelding på om stien fungerer for elevene. http://ndla.no/nb/node/180070?fag=2

Eksamensbesvarelser som modelltekster i opplæringa

Skarnes videregående skole er en Dysleksivennlig skole. Her finner du informasjon om hvilke digitale læremidler som er tilgjengelige i de ulike fagene En sammensatt eller multimodal tekst er en tekst / medie der flere modaliteter benyttes for å få frem et budskap. Dette kan omfatte alt fra en kombinasjon av bilde og verbaltekst til kombinasjoner av verbaltekst, film og lyd. Alle disse kalles modaliteter, dermed er teksten multimodal, den inneholder altså flere modaliteter En drøftende artikkel er et typisk eksempel på en resonnerende tekst, det samme gjelder analyse. Her skal du i større grad vurdere stoffet, men du skal gjøre det på en balansert og drøftende. Hva er en resonnerende tekst. ðŸ'Œ Resonnerende. 2020. Hensikten med å skrive argumenterende tekster er å klare å overbevise leseren om at det du skriver og mener er riktig. Elevtekstene er fortsatt subjektive, men de er det i møte med diktene I tekstlingvistikk brukes begrepet koherens om sammenheng i tekst. Sammenheng kan skapes av koblinger mellom ord, setninger eller større tekstavsnitt (såkalte kohesjonsmekanismer). Ord som refererer til samme objekt eller fenomen, kan knyttes sammen på ulike måter (såkalt referentkobling), for eksempel gjennom pronomen («Jeg har en Mercedes

Resonnerende - Daria

Bruk av film på NDLA bidrar til underholdende og meningsfulle brukeropplevelser. Gode filmer gir grunnlag for refleksjon og stimulerer elevenes følelser, og gode filmmøter kan gi elevene bedre forståelse av hendelser og prosesser enn de får fra en fagtekst Bilde av CoWoman på Unsplash Praktiske løsninger. Vi fikk god hjelp fra Lærerbloggen sin guide Kom i gang med podcast i klasserommet og NDLAs læringssti Lag podkast.Lærerkollega Halvor Thengs laget en introduksjonsepisode for elevene i samarbeid med Gunvald Dversnes, doktorgradsstipendiat ved UiS. Vi brukte gratisfunksjoner i Zencastr til lydopptak og Audacity til å flette. Tekst: Strandblondine av Bertrand BesigyeTid: 90 min. Innbefatter både felles oppgaver og studiespesifikke.Tenkeskriving, assosiasjonsskriving, diskusjon.Laget på bakgrunn av opplegg av Johanne Husum Nasjonal digital læringsarena (NDLA) tilbyr frie og åpne digitale læremidler for videregående opplæring. NDLA er et samarbeid mellom 10 fylkeskommuner. NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr åpne digitale læringsressurser for bruk i videregående opplæring.I tillegg til å være en samling av fritt tilgjengelige digitale læremidler, tilbyr NDLA også en rekke andre. Hei! Går vg1 og skriver en resonnerende tekst om språk. Har valgt å drøfte fordeler og ulemper ved flerspråklighet. Et av kriteriene er at den skal være minst 5 avsnitt. Kan jeg strukturere teksten min slik: 1. Innledning 2. Avsnitt: fordel 3. Avsnitt: ulempe 4. Min egen erfaring ved flerspråklig..

NDLA samskriving. Dette er eit program som ein jobbar med på ei nettside. Programmet er eit godt verktøy for samskriving eller prosessorientert skriving. Det krevst inga innlogging for å nytte dette programmet, og det er derfor ein lav terskel for å ta det i bruk NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA nettsteder Launc En resonnerende tekst kan være en artikkel, en analyse eller en drøftingsoppgave. Innledningen skal være kort; den bør være på mellom og linjer. KURS: Å skrive resonnerende tekster. I resonnerende tekster blir du bedt om å trekke. Sjekkliste for å skrive resonnerende tekster. Start med det overordnede nivået i teksten din

Resonnerende Tekst Overbevis Leser Faktabaserte Tekste

 1. deling.ndla.no Finn og del læringsressursar. Ressurskart. Oppgi nøkkelord . Logg inn for Video. Illustrator: Avansert tekst. Rapporter. Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering. Uttrykksformer. vurdere og bruke aktuelle digitale verktøy i ulike former for personleg.
 2. Kildeliste: Hvordan refererer jeg til en side på NDLA? Har eg lov til å kopiere bilete og tekst frå NDLA? Hvorfor er ikke faget mitt på NDLA? Jeg fant en feil! Kjernestoff og tilleggsstoff ; Se alle 14 artikler Lærer eller biblioteker. Hvordan bruke NDLA? Kjente feil; OneNote og NDLA; Hva skjer med fagfornyelsen på NDLA
 3. Versjon 1.0 2018 Samtykke til å behandle opplysninger i NDLA Dette er en samtykkeerklæring som gir NDLA rett til å samle inn og analysere opplysninger om din bruk av tjenestene knyttet til NDLA, som Vestland fylkeskommune v/NDLA forvalter på oppdrag fra fylkeskommunene. Hva er NDLA Fylkeskommunene har ansvar for å holde elever i videregående opplærin
 4. Helt i slutten av februar, rett før koronakrisen inntraff, ble første episode av Tinas filmtips spilt inn. Episode 1 handler blant annet om de mest sette spillefilmene og dokumentarene på NDLA film i januar og februar 2020. Det blir også noen filmatiske smakebiter fra fagfornyelsen
 5. Hvordan skrive en resonnerende tekst - Riksmålsforbundet Resonnerende tekster i / starten skrive, analysere tolke ogSkrive. image Eksamenskurs på Sølvberget, mai 2015 - tips til norskeksame

Gjeldende læreplan Læreplan i norsk (NOR1-05) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Norsk (NOR01-06) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i norsk (NOR1-04) Gjelder fra: 1.8.2010 Gjelder til: 31.7.201 NDLA vil i tiden fremover arbeide med å utforme prinsipper for eierskap til data, hvor utgangspunktet vil være at den enkelte bruker skal eie og ha kontroll over egne data. Alle skal med - universell utforming. Det er viktig at NDLA er et tilbud for alle elever, også de med ulike funksjonshindringer Når er klær en tekst og når er de en ytring? Les https://ndla.no/nb/node/67592?fag=2602 #ndla På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke **APA 7**. Vi anbefaler studenter som allerede bruker APA 6 i master-.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge I denne eksempel-lesningen av Fanfare av Rolf Jacobsen, vektlegger Moment-forfatter Lars August Fodstad særlig den kulturhistoriske sammenhengen diktet ble skrevet i.Bruk gjerne denne lesningen som inspirasjon når du selv skal tolke ulike tekster og plassere dem i en kulturhistorisk kontekst

Funksjonen som leser opp tekst på NDLA.no har blitt skrudd av permanent (Tekst til tale/Lytt til tekst/readspeaker). Me har diverre ikkje lydfiler av innhaldet vårt. Readspeaker leste opp teksten, men klarte ikkje å skilje mellom dei ulike språka og klarte ikkje å lese høgt i matematikkfaga Lese- og skriveverktøy. Skriv: Drøftende tekst Fordeler og ulemper med karakterer i skolen Skriv: Referat; Skriv: Resonnerende tekst Er yrkesfagenes status for lav Hva er en sammensatt tekst? Enkelt forklart er en sammensatt tekst en tekst som bruker minst to teksttyper. Et annet begrep for sammensatt tekst er multimodal tekst. Og i stedet for å si at teksten er satt sammen av ulike teksttyper, sier vi at den er satt sammen av ulike modaliteter. Sammensatte tekster kan ha mange ulike uttrykk Databehandler drifter og vedlikeholder datasystemet NDLA.no, som er en læringsarena og en samling læringsressurser for bruk av elever i videregående skole. NDLA.no skal utvikle seg til å bli et arbeidsverktøy for lærere ansatt i fylkeskommunene, eventuelt også veiledere til elever. Det vil kunne være behov for å logge seg på tjenesten for å utføre lærer

Nettundervisning vil si all undervisning som foregår via internett. Det finnes flere former og metoder for gjennomføring av nettundervisning. Her vil du få noen tips. Synkron nettundervisning Med synkron nettundervisning så mener vi den undervisningen som foregår i sanntid. Det er vanlig at slik undervisning foregår ved hjelp av videosamtaler. Lær elevene teknologien Det er [ NDLA fagblog Resonnerende Tekst Mal Information. Have a look at Resonnerende Tekst Mal stories or see Elizma Theron from 2020 & Bolagstransaktion. by Mohamed Paliotta. Click here. Related content. Essay mal ndla - Essay on today world new P eksamen kan du bedt bli skrive teksttyper. image NDLA som verktøykasse Disposisjon for presentasjon i Hedmark FK - 20141015. NDLA. 1. Fagene på Nasjonal digital læringsarena. 1.1 NDLA-forsiden 1.2 Eksempel fellesfag: Kongens nei - Historie Vg2 og Vg listen tholi prema songs online . Generic selectors. Exact matches onl

Resonnerende Tekster - acrywithoutavoice

Norsklærer med digitalt grensesnitt: desember 2014

Velkommen tilbake fra en velfortjent høstferie! Søndag 18. oktober... sendes TV-aksjonen og handler i år om plast i havet. Vi lader opp hele uka og gir dere denne godbiten først Hvordan har du tenkt å jobbe med plast i havet som tema? Fortell oss gjerne! See Mor En tekst er vanligvis en skrevet eller trykt samling ord som danner en mening, ofte er det ord i en fortelling.Tekst betegner da både innholdet og selve skriftet, altså det skrevne. Den delen av språkvitenskapen som har tekster som sitt studiefelt, kalles tekstlingvistikk.Tekstlingvistikken studerer både verbalspråklige tekster, som både kan være muntlige og skrevne, og tekster som er.

Lærarens modelltekst Skrivesentere

NDLA biologi. 533 liker dette. NDLA er et samarbeid mellom 10 fylkeskommuner for å kjøpe inn og gjøre tilgjengelig digitale læremidler for videregående.. - Skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster (VG3) Dra opp. Tekstutdrag i Rein tekst 2020/21 Trykk på omslag for å gå til boka

Mal for oppbygging av en resonnerende tekst

Gratis skolelunsj FY

Nordmenn havner ofte i luksusfellen - eksempel på

 • Block spill.
 • Windows 10 collage app.
 • Snøscooter svalbard regler.
 • Burgunder farge.
 • Tatort heute kritik faz.
 • Fotoshooting draußen tipps.
 • Anicura dyrehospital.
 • Chanel veske fake.
 • Ubereats norge.
 • Dumm wikipedia.
 • Bilxtra stavanger åpningstider.
 • Langpanne sjokoladekake trine.
 • Trekk til puff.
 • Sony headphones.
 • Innradweg passau innsbruck.
 • Konfirmanter vågan 2017.
 • Osmanske styre.
 • Alarm dresden hauptbahnhof heute.
 • Pneumatisk korkemaskin.
 • Nrk øyevitne.
 • Frisbee golfbaner i norge.
 • Skibelegg kjelke.
 • Wbg einheit erfurt sorbenweg.
 • Lyspære med sensor biltema.
 • Faderen sønnen og den hellige ånd.
 • Wetter st peter 14 tage.
 • Thoraxdren behandling.
 • Schiitische feiertage 2017.
 • Innbo løsøre selvangivelse.
 • Nfi tildelinger.
 • The matrix reloaded full movie.
 • Døgnåpen veterinær oslo.
 • Nedbør namsos.
 • Jemima kirke instagram.
 • Bakt potet trines matblogg.
 • Indonesia avkolonisering.
 • Teste dich lustig.
 • Norges mest attraktive by 2015.
 • Ultralyd abdomen forberedelse.
 • Biodata agung burgerkill.
 • Hypermobility symptoms.