Home

Tek17 2

§ 16-2. Krav til sikkerhetskontrollør for utføring av periodisk sikkerhetskontroll § 16-3. Vilkår for å få godkjenning som sikkerhetskontrollør for heis for personer med yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat § 16-4. Midlertidig utøvelse av sikkerhetskontroll § 16-5. Språkkrav § 16-6 INNHOLD TEK17. Søk. Om veiledningen til TEK17 Kapittel 1 Felles bestemmelser § 1-1. Formål § 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte § 11-12 Figur 2: Lavt monterte ledelinjer er egnet i rom med røyk. (4) For byggverk i risikoklasse 5 og 6,. Byggteknisk forskrift (TEK17) Kapittel 1. Felles bestemmelser § 1-1 Formål § 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak §1-3 Definisjoner. Kapittel 2. Dokumentasjon § 7-1 Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo § 7-3 Sikkerhet mot skred § 7-4 Sikkerhet mot skred TEK17 § 12-12 fastslår at felles avfallssystem for boligbygning med krav om tilgjengelig boenhet og for byggverk med krav om universell utforming, skal være lett tilgjengelig, ha trinnfri atkomst og ha innkasthøyde på maksimum 1,2 meter 13.11.2017. Utgangspunktet er at boliger i blokkbebyggelse er definert til risikoklasse 4. Dette utløser krav om brannalarmanlegg. Indirekte betyr det at 1-etasjes bolig skal ha brannalarmkategori 1, og 2-etasjer eller flere skal ha brannalarmkategori 2 (heldekkende)

Byggteknisk forskrift (TEK17) - Direktoratet for byggkvalite

Moderne funkis! Se Ancona med fem soverom, flat tomt

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning - Dib

 1. g og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi
 2. imum 5 m 2 BRA
 3. Kapittel 1 Felles bestemmelser: Kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav : Kapittel 3 Dokumentasjon av produkter - Ingen direkte referanser. Informasjon om bruk av standarder er gitt i kapittel 3 i veiledning til TEK17. Kapittel 4 Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) - Ingen referanser
 4. TEK 17. Fra og med den 1 juli 2017 gjelder nye forskrifter for nye boliger og renovering av eksisterende. Her er kravene til tidlig deteksjon og varsling skjerpet og medfører at det stilles krav til deteksjonsprinsipp og nettspenning
 5. TEK17 §12-3 (2) Veiledning: Dersom en bare trenger å gå én etasje på inntil 3,3 meter opp eller ned for å komme fra inngangspartiet i bygningen til inngangsdøren i boenheten, gjelder ikke krav om heis
 6. Denne anvisningen gir oversikt over brannkrav i byggteknisk forskrift (TEK17). Anvisningen beskriver branntekniske forhold man må ta hensyn til tidlig i prosjekteringsfasen og hvor i Byggforskserien man finner forslag til løsninger. For å lese mer må du kjøpe tilgang
 7. imum 3 m 2 BRA. 1)Boenheten skal ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat

TEK 17 Anbefalte løsninger til de nye energikravene i Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi Mai 2018 Erstatter April 2017. 2 Energikrav Generelt Den nye versjonen av Teknisk forskrift til plan- og byg-ningsloven (TEK17) ble publisert 1 juni 2017. Energikra Tilfredsstillende tilgang til dagslys defineres i denne sammenheng som krav til gjennomsnittlig dagslysfaktor i rommet på minimum 2 prosent. Tidligere kunne en ha tilfredsstillende tilgang på dagslys i bolig om rommets dagslysflate utgjorde 10 prosent av bruksarealet, men dette gjelder ikke i TEK17 Virksomheter må plasseres i risikoklasser i samsvar med tabell 1 med unntak som gitt i nr. 2 og 3. 2. Virksomhet som ikke er angitt i tabell 1, og virksomhet der bruken eller utformingen tilsier a

Byggteknisk forskrift (TEK10) (8) For bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en boenhet gjelder krav i forskriften med unntak av § 12-2, § 12-5 annet ledd, § 12-9, § 12-10 første ledd annet punktum bokstav a og b, § 13-5 annet og tredje ledd, § 13-13 og § 14-2 til § 14-5. Bestemmelsen omfatter bare bruksendring av rom som har tak, vegg eller gulv direkte mot. Forsiden - regjeringen.n TEK17 Kapittel 2 -Dokumentasjon for oppfyllelse av krav -Oppfyllelse av krav gitt i TEK •§2-1. Dokumentasjon for oppfyllelse av krav. Generelt •§2-2. Dokumentasjon for oppfyllelse av funksjonskrav. Underlag for detaljprosjektering •§2-3. Dokumentasjon for oppfyllelse av ytelser. Produksjonsunderlag •§2-4. Dokumentasjon av. TEK17 25.10.2017 13 1 2 3 Dagens regelverk - typer krav og ytelser 1. Preaksepterte ytelser (målbare) som kan oversettes direkte til digital regel 2. Preaksepterte ytelser (kvalitative) som kan omgjøres til målbare, og så oversettes til digital regel 3. Kvalitative funksjonskrav og ytelser som må tolkes og vurderes av fagperso TEK17 ble tatt i bruk fra 1. juli i år. Det medfører enkelte endringer for oss som jobber i rørbransjen også. Vi har sett nærmere på hva som er nytt i den nye byggforskriften, og oppsummerer her de viktigste punktene som gjelder vann i bygg

Byggteknisk forskrift (TEK17) - Byggeregle

 1. st 25 mm på alle sider - også mot døråpning
 2. 3 350 2 4m2 er fort vekk 200k ved salg, det tar skikkelig lang tid før man har spart inn det på strømregningen. Samtidig koster det ganske mye å ikke ha et hus som er godkjent etter tek
 3. § 6-2 Departementet besvarer henvendelse om byggteknisk forskrift (TEK17) § 6-1 Etasjeantall og definisjon av tilleggsdel versus hoveddel Lov/forskrift: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) § 11-13 tredje ledd - Departementets tolking av Tek17 § 11-13 tredje ledd - Utgang fra branncelle - Tilleggsuttalels
 4. § 6-2 Departementet besvarer henvendelse om byggteknisk forskrift (TEK17) § 6-1 Etasjeantall og definisjon av tilleggsdel versus hovedde
 5. imum 5 m 2 BRA
 6. imumsarealet for bod redusert fra 5 m² til 2,5 m². Kravene i byggteknisk forskrift er
 7. TEK17 FRI ÅPNING I DØR. I følge byggeforskriften TEK 17 skal døråpningens frie bredde i en utvendig dør nå utgjøre 860 mm. Ref. §12-13, (2) og § 11-13, preaksepterte ytelser til syvende ledd. Fri bredde vurderes ift. hvor mye den gitte dør kan åpnes, se egne illustrasjoner under

Tek17 - Enklere Regelverk Og Redusert Byggekostnad

Boligblokk 4 Hovedregel TEK-17: • I leiligheter og fellesareal skal det benyttes EN-54 godkjent materiell. • Alarm utløst i leilighet varsler kun leilighet i 2 minutter. Deretter overføres alarmen til alle arealer. • Alarm utløst i fellesareal eller manuellmelder skal varsle alle arealer uten forsinkelse Krav om innvendig bod fjernes. Etter TEK17 skal boenheten ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat, jf. § 12-10 første ledd. Kravet til sportsbod reduseres til 2,5 m2 BRA for boenheter inntil 50 m2 BRA, jf. § 12-10 annet ledd. For boenheter større enn 50 m2 BRA videreføres kravet om sportsbod på minimum 5 m2 BRA

Denne anvisningen forklarer bestemmelsene i byggteknisk forskrift (TEK17) om minimum luftmengder i ventilasjonsanlegg, både i boenheter og i arbeids- og publikumsbygninger. Kravene gjelder tilluft og avtrekksluft og skal sikre tilfredsstillende luftkvalitet ved at ventilasjonen er tilpasset rommenes utforming, forutsatte bruk og forurensnings- og fuktbelastning U≤ 0,15 W/m 2 K (Gulv på grunn 180 mm) (Bjelkelag mot kryperom 250 mm) Vinduer/ dører/ glass: U≤ 0,8 W/m 2 K : U≤ 1,6 W/m 2 K : U≤0,8 W/m 2 K : U≤ 1,2 W/m 2 K ; 1) Varmemotstanden i grunnen og kryperommet er inkludert i utregning av isolasjonstykkelsene. Krav gjelder også ved søknadspliktig rehabilitering. Hytter < 70m 2 er. Noby220iR2 brannalarmpakke - TEK17 FG - EN54-2, EN54-4 (S-211/13) Varenr: Noby220iR2-PK2. El.nr.: 6255702. Beskrivelse Teknisk info Tilbehør Alternativer LINKER. Beskrivelse. Pakkeløsning med Noby220iR2 . Brannalarmsentral for bolig og rekkehus, her satt sammen i en pakke

Brannvarsling i boliger ut fra krav i TEK17 NORALAR

 1. TEK 17. Utdrag fra de nye kravene - §15-5 (4) Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler. Preaksepterte ytelser 1. Lekkasjer fra innebygde sisterner eller lignende må synliggjøres. I andre rom enn våtrom må lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet. 2
 2. TEK 17 § 2-2, avslutter Hermansen. Måler fra topp gulv. På spørsmål om 25 mm oppkant skal måles fra topp flis eller topp membran, svarer senioringeniør Hermansen svarer på vegne av dibk. Han viser til veiledningsteksten om preaksepterte løsninger, punkt 1 b
 3. TEK 17 - Fakta. TEK17 skal berede grunnen for neste generasjons Byggteknisk forskrift. Den er ett skritt i retning av digital samhandling og automatisk regelsjekk. Forskriften skal ut på en 3 måneders bred høring hvor mange instanser blir hørt
 4. TEK17 Bygg. Like this: Like Loading... Følg oss på Facebook. Følg oss på Facebook %d bloggers like this:.
 5. TEK17- fri åpningsbredde. U-verdi Sirdal profil glass 2-fløyet: 0,67. Gilje Basic. Gilje Basic ytterdører leveres tilfredsstiller krav til isolering i eldre hus, og passer godt ved renovering og utskifting av inngangsparti. Leveres med U-verdi ned til 0,83

- Nei, selvsagt ikke. Det er viktig å huske at TEK17 er en minimumsstandard man må følge. Derfor har vi også produkter som dekker alle behov og boligtyper, sier Häggman. Andre endringer i TEK17: For leiligheter under 50 kvadrameter blir størrelsen sportsbod halvert fra 5 til 2,5 kvadratmeter Krav til trapp TEK 17. Soltun02. Fersking . 2 0. Hei Holder på å tegne en skisse til enebolig og da dukker det opp et spørsmål med tanke på bredde på trapp til andre etasje. Setter TEK17 krav.

Unntak fra tekniske krav (TEK17) - eksisterende bygg

Vi har derfor ikke oppdatert eksempelsamlingen for TEK17. Revisjonsgruppen har hatt slik sammensetting: Ketil Moe, Arkitektbedriftene Jens Morten Søreide, Byggmesterforbundet Per Christian Nordal, Huseiernes Landsforbund Per Arne Horne, Oslo kommune Elling Bollestad, Ringsaker kommun Tidligere i år kom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) med lovkommentar der bestemmelsene i plandelen av plan- og bygningsloven gjennomgås. Den er i all hovedsak basert på tekster hentet fra lovforarbeidene (særlig lovproposisjonene). Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gjort mindre endringer og presiseringer i veiledningen til TEK17 for blant annet planløsning, våtrom. byggesaksbestemmelsene plan og bygningsloven (pbl) § 20-1 g). SAK10 § 2-2 presiserer når det oppstår søknadsplikt. Boenheten må ha alle hovedfunksjoner for bolig, egen inngang og være fysisk adskilt fra hovedboenheten. Boenheten må oppfylle alle relevante krav i TEK17. Utleie av deler av bolig er i se

Prato fra Moderne-serien med fire soverom og walk-in

TEK17 § 17-2 bestemmer at for søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019, kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK17 eller TEK10. Det vil altså ikke være mulig å kombinere forskriftene. Fristen er knyttet opp mot innsending av søknad, og ikke kommunens vedtak TEK17 krever at lydforhold skal være tilfredsstillende for personer som oppholder seg i bygningen. Krav til lydforhold gjelder ut fra forutsatt bruk, og kan oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i NS 8175:2012. Denne standarden gir grenseverdier for lydegenskaper for rom i ulike bygningskategorier og bruksområder

Byggteknisk forskrift (TEK 17) Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Forskriftene blir kontinuerlig revidert. Siden mer enn 40% av Europas energiforbruk brukes i bygninger, er det hele tiden stor fokus på å redusere dette Hei. Grunnen er at det ikke er estetisk fint med stålrør pga vindu og plassering. Vi skulle ha vbv men droppet det pga pris, og glemte litt av vedovn. Samt at ved tek 17 så vil ovnen bli brukt veldig sjelden. Varmepumpe takler hele huset. Samt noen varmekabler i gang. Og ja investering på ca 50' er drøyt når det ikke brukes Vi hjelper deg med råd og veiledning om hvordan skrive en søknad om fravik fra tekniske forskrifter for eksisterende byggverk. Dette må du huske på å redegjøre om for en slik søknad om fravik fra TEK17 Pris: 455,-. heftet, 2017. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Innføring i byggereglene TEK17 av Anders Kirkhus (ISBN 9788253615486) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri

TEK-17 - Byggeregle

TEK17 TEK17 Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger. Påmeldingssystem av Pindena AS. TEK17 stiller videre krav til konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet i garasjer. Større personbiler kan ha lengde på 5,7 m og bredde på 2,0 m. Høyden kan være 1,85-1,95 m, noe man må ta hensyn til ved dimensjonering av høyden på garasjeporter Stikkord: byggeteknikk, kuldebro, kuldebroverdier, passivhusstandard, TEK 17, TEK17 2 kommentarer. Hvordan får du godt nok isolerte og tette tak? 28. desember 2018. Type takløsning avgjør hvor mye isolasjon du trenger for å få ønsket U-verdi. God.

§ 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo - Direktoratet for ..

TEK17: Nå stilles det krav til fall mot sluk. Fagrådet for våtrom er positive til den nye forskriften, TEK 17. - Ordlyden i TEK17 er mer presise og enklere å forstå. Det er foretatt en opprydding og tydeliggjøring i flere av kapitlene som berører våtrommet, sier daglig leder i Fagrådet for våtrom, Cato Karlse Tek17 12 2. Innledning til kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav § 2-1.Dokumentasjon for oppfyllelse av krav. Generelt § 2-2 d) § 12-1 første ledd, § 12-4 første ledd, § 12-5, § 12-6 første til fjerde ledd, § 12-7 første ledd, § 12-13 første ledd og annet ledd bokstav a og d

U-verdi eller varmegjennomgangskoeffisient er et mål som brukes i bygningsindustrien for å angi en bygningsdels varmeisolerende evne. Før 1986 ble k-verdi brukt i stedet for U-verdi. Det var kun endring av betegnelsen fra k-verdi (liten k) til U-verdi (stor U). Betegnelsen i W/(m²K) forble uendret 2;35 blir ikke noe problem. Alt over 220 tror jeg er OK. Ditt problem er at du søker bruksendring. Da må du følge tek17 (nesten). Blir ikke krav til balansert ventilasjon etc, men blir nok krav til lysinnslipp etc. Størrelse også

TEK17

§ 14-2. Krav til energieffektivitet - Direktoratet for ..

2.1 Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning Hovedformålet med byggteknisk forskrift er å bidra til byggverk av god kvalitet. Kravene til dagslys er begrunnet med helse og trivsel. Dagslyskravene er gitt i TEK17 § 13-7 med henvisning til rom for varig opphold som er beskrevet i § 1-3 Med tiltaksmetoden for boliger er kravet til U-verdi henhold til TEK17 ≤ 0,80 [W/m²K]. Utgangspunktet for beregnet rammekrav er det samme. Dette betyr i praksis at du trenger vinduer med trelags glass, eventuelt med isolert karm. Minstekravet til vinduer og dører er 1,2 W/m²K

I § 17-2 er det overgangsbestemmelser som innebærer at ved søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019, kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK 17 eller bestemmelsene i TEK 10 Avstander til nabogrense, vei, bane, sjø og vassdrag Side 2 av 3 Kvalitetsgruppa Byggesak 7.9.2020 Som mindre tiltak (jfr. TEK17 § 6-4) regnes bygning hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2 og andre mindre tiltak som ikke kan måles etter Norsk Standard NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger 2 Relevante føringer 7 2.1 Konvensjoner, lovverk og forskrifter 7 2.2 Byggteknisk forskrift (TEK17) 9 2.3 Statens vegvesens vegnormaler og veiledninger 11 2.4 Norsk Standard og anvisninger fra SINTEF 13 2.5 Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg etter TEK17 13 3 Oversikt over krav og anbefalinger i tabell 1 TEK17-standard på den nye trappen Romhøyden må være minimum 2 meter Dør og/eller rømningsvindu med direkte rømning ut til sikkert sted i minst annethvert rom. Dersom rom for varig opphold har vindu som tilfredsstiller krav til rømning er lys- og rømningskrav ansett som ivaretat

Rekkverk i syrefast stål, glassrekkverk

Video: Veileder - TEK17-krav til hytter - Boligprodusenten

Langsua - Jøra Bygg AS

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk

dispensere fra TEK 17 §§ 12-7 Romhøyde, 13-2 Ventilasjon, 14-2 og 14-3 Energi, jf. pbl. § 19-2. Det vises til at hensynene bak regelen om romhøyde er å sikre tilstrekkelig plass til utstyr og innredning som er tilpasset rommets forventede bruk og at romhøyden har stor betydning for hvordan innemiljøet oppleves, jf. TEK 17 § 12-7 I TEK 10 §12.4.2 For hovedtrapp som betjener mer enn en boligenhet, står det at fri bredde skal være minimum 1.1 meter. I forslag til TEK17 er fri bredde endret til trinnbredde på 1. I 2008 flyttet beboerne inn i 171 leiligheter på Hasle i Oslo. I år må fall, fliser og avrenning på 73 terrasser og balkonger rehabiliteres - 6,55 m ved parkeringsbredde 2,30 m - 6,10 m ved parkeringsbredde 2,40 m - 5,60 m ved parkeringsbredde 2,50 m. Fysiske hindringer knyttet til parkeringsplassen. De angitte bredder forutsetter at det er en fri åpning på 0,5 m mellom bilene for å komme seg inn og ut av en parkert bil

Mye nytt i TEK17 - Byggmestere

For tekniske krav henviser TEK17 til klasse C i standarden NS 8175:2012. En revidert utgave av standarden for lydklasser ble utgitt juli 2019. NS 8175 angir grenseverdier for de fleste bygningene den byggtekniske forskriften gjelder for. Standarden inneholder fire lydklasser (A, B, C og D). Klasse C i 2012 utgaven er knyttet til TEK17 VKE ønsker forenklinger og reduserte kostnader, men flere av forslagene i TEK17 slik den foreligger vil gi det motsatte resultat, sier daglig leder Aud Børset Dellrud i VKE. 1 2 Side 2 av 2 - Advertisement - SG Kommunikasjon AS Sandesundveien 2 N-1724 Sarpsborg Telefon +47 480 68 28 Hei Inge! Eg nemnde aldri TEK17 heller, så orsak for om du misforstod, eg burde gjerne vore klårare i pennen. Om du ser på trådstartar sin kommentar Begrunnelsen til BP var at det måtte ekstra isolering til, bedre isolerte vinduer, tettere bygg osv., så var det dette eg prøvde å svare på. Det er det BP skal fram til, men det har blitt forveksla med TEK17 minimum 2,0 m. Ventilasjon (TEK17 § 13-2) Boenhet skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum 1,2 m3 pr. time pr. m2 gulvareal når rommene eller boenheten er i bruk. Soverom skal tilføres minimum 26 m3 friskluft pr. time pr. sengeplass når rommet eller boenheten er i bruk. Rom som ikke er beregnet for vari I forbindelse med TEK17 har Hoelsbrekken vært engasjert av Arkitektbedriftene i Norge for å ivareta deres interesser i prosessen med TEK17. *Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning

Nordseterlia Lillehammer - Tremaxbranndør, sikkerhetsdør, spesialdør og trykkdør - Norfo

Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med

TEK10 eller TEK 17. TEK17 har stort sett samme struktur som TEK10, men det er foretatt en opprydding og tydeliggjøring i flere av kapitlene. 2 NKF - interesseorganisasjon, kunnskaps- og samfunnsutvikler siden 1907. Definisjoner i ny TEK17 § 1-3 De viktigste definisjonene er nå samlet i n kapittel 11 i TEK, men foreslåtte ordlyd i TEK17 § 2-2.4 kan være til hinder for en kontrollerklæring som kanskje skal signeres før entreprenør er valgt. Siste setning er en vesentlig presisering, og gir etterlengtet hjemmel for avvik som avdekkes i uavhengig kontroll, jfr SAK10 § 14-7 tredje ledd bokstav b). COWIs foreslåtte endring TEK17 § 12-3. (2) Krav om heis Kilde: Direktoratet for byggkvalitet Boenheter i bygning med krav om heis skal ha alle hovedfunksjoner på boenhetens inngangsplan -og må være tilgjengelige ihht TEK Brann 2, IFP - TEK17. Systemet egner seg for alle typer bygg og dekker kravene iht TEK10 / TEK17 og heldekkende brannvarslingsanlegg. Enkel betjening; 2 sløyfer med maks 32 detekorer per sløyfe. Maks tilkoplet 23 sirener som er integrert i detektor. Moderne design og teknologi på sentral. Integrert sirene i detektorene som styres fra sentral

Kvien - Jøra Bygg AS

Brann 3, IMC-ME - TEK17. Systemet egner seg for alle typer boliger og dekker kravene iht TEK10 og TEK17. Meget Enkel betjening. 2 sløyfer med maks 10 detekorer per sløyfe. Maks tilkoplet 20 sirener som er integrert i detektor. Integrert sirene i detektorene som styres fra sentral Brannvarsling bolig TEK-17. For bygg som er byggeanmeldt etter 01.01.17 har det kommet ny forskift for brannvarsling i boliger, generelt kjent som TEK-17. På denne siden vil du finne et sammendrag og enkle oversikter for produkter du bør velge iht den nye forskriften når det gjelder brannvarsling. All informasjon brukes på eget ansvar Byggteknisk forskrift (TEK) angir funksjonskrav til lydforhold i bygninger. For tekniske krav henviser TEK17 til klasse C i standarden NS 8175:2012. En ny utgave av denne standarden er nå utgitt M-Tek17 Stålmoduler. Sanitær-modul M-TEK10 15. Sanitær-modul M-TEK10 14. 2-Soverom M-TEK10 13. Inngangsmodul M-TEK10 12.2. Skift/vask M-TEK10 2.1. Skift/vask M-TEK10 2.2. Enmansrigg M-TEK10 1.3. Enmansrigg M-TEK10 1.2. Enmansrigg M-TEK10 1. Få et tilbud. Modulbygg. Modulbaserte bygg; Rigg og brakke. Løsninger for bygg og anlegg. TEK17 §5-9 og § 6-2. • Sokkelhøyden er høyden på overkant ferdig grunnmur, som er lik underkant av første bjelkelag. Henvisninger: • Teknisk forskrift TEK17 §§ 5.9 og 6.2 • Grad av utnytting H-2300 • Bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2017-203

 • Hvordan lage forplan til hest.
 • Verbe être au passé simple.
 • Ww2 ethiopia.
 • Bermuda triangle snl.
 • Lægge timer og minutter sammen i excel.
 • Nellys kebab house fredrikstad meny.
 • Spensttrening basketball.
 • Tv fox antenne.
 • Enova støtte luft til luft varmepumpe.
 • Lanthanide homöopathie kaufen.
 • Nøkkelmerking.
 • Chanel butikk oslo.
 • Som man ropar i skogen får man svar.
 • Campino søgne meny.
 • Fremover personalia.
 • Wanderverein osnabrück.
 • Yachtworld.
 • Single bilder kostenlos.
 • Schweizerbauer ch meistgelesen.
 • How do you know that you are a psychopath.
 • Kim jong un verdensrekorder.
 • Illustrator konturenstile.
 • Heklet påskeduk oppskrift.
 • Jordan home.
 • Moldau hauptstadt.
 • Kringsjå skole oslo.
 • Fritzbox 6890 kaufen.
 • Kulturblog berlin.
 • Zeppelin münchen 2018.
 • Sound dillingen.
 • Fjellreven dunjakke.
 • Kuvasz welpen ungarn.
 • Mercedes e 350 hybrid leasing.
 • Ascii tabell.
 • Leutenhaven parkering.
 • Edsel ford death.
 • White horn rhino.
 • Jobbe i australia blogg.
 • Mercedes benz error codes.
 • Årsverk engelsk.
 • Plattentektonik zusammenfassung.