Home

Norske kontinentalsokkelen kart

De samlede norske havområdene utgjør 2 279 965 km². Dette arealet er nesten 6 ganger større enn Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen. Om lag halvparten av dette området består av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum, avmerket med svart strek på kartet. Kartet angir gjeldende arealstatus for norsk kontinentalsokkel Kart over den norske kontinentalsokkelen . 01 september 2005. Kartet Den norske kontinentalsokkel viser blant annet samtlige felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting per 01.september 2005. Sokkelkartet gir også en oversikt over samtlige utvinningstillatelser på norsk sokkel. Kartet er utarbeidet av Oljedirektoratet Er regulert ved lov av 21. juni 1963 (jfr. kgl.res. av 31. mai 1963, som fastslo Norges høyhetsrett over kontinentalsokkelen med sikte på utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster). Senere er flere lover og kongelige resolusjoner kommet til, som regulerer ulike sider av virksomheten på kontinentalsokkelen (se særlig lov om petroleumsvirksomhet av 29 Der kontinentalsokkelen ikke grenser mot andre staters territoriale krav vil kontinentalsokkelens yttergrense fastsettes geografisk av en kommisjon underlagt FNs havrettskonvensjon. Norsk kontinentalsokkel er ikke endelig geografisk definert fordi den såkalte kanten av kontinentalmarginen ikke er ferdig kartlagt i nordområdene

Arealstatus for norsk kontinentalsokkel - Norskpetroleum

 1. Havdjupet på kontinentalsokkelen varierer stort sett mellom 100 m og 400 m. Sokkelen kan verta sett som ei gigantisk fylling utanfor kysten, bygt opp av sediment transportert ut frå land. Mesteparten av utbyggjinga har isbrear stått for. Under istidene dumpa enorme mengder sediment på sokkelen og utanfor sokkelkanten. Slik vart sokkelkanten enkelte stadar flytta opptil 200 kilometer ut.
 2. dre flat, relativt grunn brem (kontinentalhyllen) som ender i en brattere skråning (kontinentalskråningen) ned mot dyphavet. Overgangen mellom kontinentalhylle og -skråning kalles i Norge for Egga. Kontinentalsokler har særlig stor utbredelse i nordlige hav som Polhavet, Norskehavet.
 3. Om norskpetroleum.no. Dette nettstedet drives av Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet i samarbeid. Illustrasjoner, kart, grafer, tabeller med mer kan gjenbrukes hvis materialet merkes med kilde og henvisning til www.norskpetroleum.no. Bildene på nettstedet er kopibeskyttet og kan ikke gjenbrukes uten fotografens samtykke
 4. Delelinjeavtalene regulerer hvilke havområder og undersjøiske landområder som tilhører et lands økonomiske sone. Forhandlingene om hva som tilhører Norges kontinentalsokkel har foregått siden 1960-tallet. Da det tidlig på 1960-tallet ble kjent at det kunne befinne seg olje og gass i Nordsjøen ble det viktig for tilliggende kyststater å avklare grensene i det som tidligere hadde vært.

FINN kart er en ledende norsk karttjeneste med kartsøk, flyfoto og annonser Kontinentalsokkel er ei nemning på den delen av eit kontinent som går ut i havet. Havdjupna i slike område er høvesvis liten. Tidlegare var kontinentalsokkelen rekna ned til ei djupne på 200 meter. Ein annan definisjon er at sokkelen går ut til kontinentalskråninga, der havbotnen skrånar ned mot djupare havområde.Kontinentalhylla er den inste delen av kontinentalsokkelen og er. Norges kontinentalsokkel strekker seg fra utenfor Mørekysten i sør til Lofoten i nord. Sokkelen er mindre enn 100 km bred ved 62 oN i sør, opptil 250 km bred ved 66 oN og 60-80 km bred i nord. Den norske kontinentalsokkelen består av grunne banker på 50-300 m havdyp som er adskilt av grøfter på 150-550 m havdyp. Norskerenna er den største av disse grøftene Norsk kontinentalsokkel. Klikk på kartet for å komme til Oljedirektoratets interaktive kart. Ta en titt på dette tallet: 8 964 224 885 102 (se tallet som tekst).Det var markedsverdien av det norske oljefondet, som formelt heter Statens pensjonsfond utland, da jeg begynte å skrive dette innlegget. Fordelt på de 5 334 762 personene som bor i Norge (tall for 1. kvartal 2019, inkluderer. Område på norsk sokkel Den norske kontinentalsokkelen er i alt på 2 039 951 kvadratkilometer. Det er nesten tre ganger så mykje som arealet i Fast-lands-Noreg, inklusiv Svalbard og Jan Mayen. Sokkelen er inndelt i havområda Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet

Ifølge anbefalingen fra Kontinentalsokkelkommisjonen vedtatt 27. mars 2009 dekker norsk kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil utenfor Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen et område på omkring 235 000 kvadratkilometer. Hvor dypt ligger norsk sokkel? I enkelte områder går norsk sokkel helt ned til 3 000-4 000 meters dybde Våre geofysikere bruker avanserte verktøy for å behandle og tolke data. Innsamling og forskning blir gjennomført i nært samarbeid med industripartnere, og andre institusjoner og universiteter. Oljeindustrien har ofte behov for informasjon om de dypere deler av kontinentalsokkelen for å forstå grunnleggende prosesser, for eksempel heving, bassengdannelse og temperaturvariasjon gjennom.

Kart - Norsk Oljemuseum / DigitaltMuseu

Norske fylke og kommunar. Frå 2020 har Noreg 11 fylke og 356 kommunar. Sjå heile oversikta og finn kommune- og fylkesnummer her. Kor stort er Noreg? Kartverkets arealstatistikk viser at Noreg, inkludert Svalbard og Jan-Mayen, er 385 207 kvadratkilometer Kart over oljefelt på den nordeuropeiske kontinentalsokkelen. Lagd for Den Norske Bank Photo: Norsk Oljemuseum Accept license and download phot Noen norske rev er ca. 9 000 år. Utbredelse: Atlanterhavet, Stillehavet, Det indiske hav, Middelhavet og Mexicogolfen. I Norge: fra svenskekysten til og med Finnmark, i fjordene og kystnære havstrøk og på kontinentalsokkelen og -skråningen ned til ca. 400 m. Grunneste forekomst er i Trondheimsfjorden på 39 m Trilobitt-faunaen på kontinentalsokkelen til Baltika og Laurentia er fortsatt svært forskjellige i ordovicium, I dag har Petoro som er et norsk statlig aksjeselskap med ansvar for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel hovedkontor i.

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner Bestill kart. Her kan du gratis bestille Sokkelkartet på papir. For tiden skjer det ikke utsendinger. Antall. Navn. Firma. Adresse. Postnr. Sted. Land. E-post. Send Last ned. En oversikt over norsk petroleumsvirksomhet. force.org. Forum for synliggjøring av muligheter for økt oljeutvinning Kontineltalsoklen er den del af et kontinent, som befinder sig under havets overflade.Man beregner som regel kontinentets udstrækning ud til 200 meters vanddybde, fordi kontinentalskrænten oftest begynder dér

Norges kontinentalsokkel - Store norske leksiko

 1. Hadde flere trodd det var forekomster av olje og gass på den norske kontinentalsokkelen kunne det blitt større konflikter i forhandlingene mellom Nordsjø-statene. I 1965 ble imidlertid Storbritannia, Norge, Danmark, Tyskland og Nederland enige om å følge midtlinjeprinsippet, og Norge sikret seg kontroll over 131 000 kvadratkilometer av Nordsjøbunnen
 2. Den norske kontinentalsokkelen strekkjer seg 200 nautiske mil ut frå kysten, og i områda i Nordsjøen som grensar mot den britiske, danske og svenske kontinentalsokkelen følgjer ein den såkalla medianlinja eller midtlinja, som er ei linje der alle punkt ligg like langt frå dei ulike landa sine grunnlinjer for sjøterritoriet si utrekning
 3. Norge var dermed den første kyststaten rundt Polhavet som fullførte kartleggingen av kontinentalsokkelen og prosedyrene for Kontinentalsokkelkommisjonen i dette området. Kommisjonen ga i sin anbefaling i det alt vesentlige tilslutning til den norske dokumentasjonen

Kontinentalsokkel - Wikipedi

Alle kartnyhetene på ett sted. Konsulentfirmaet Querqus AS på Lillestrøm har samlet store mengder geologiske data i et geografisk informasjonssystem (GIS) for norsk sokkel. Disse dataene er nå til salgs. Hensikten med å etablere datasettet i et GIS for norsk sokkel er å visualisere eksisterende informasjon fra sokkelen, som brønndata, feltdata og formasjonskart Norske biland og områder med særstatus omfatter landområder under norsk suverenitet. Biland er en særnorsk betegnelse, og defineres som et land eller landområde som er underlagt en suveren stats overhøyhet uten å være en del av denne staten. I motsetning til norske områder med særstatus, er altså ikke biland en integrert del av Kongeriket Norge, men likevel under norsk kontroll

Vi leverer tre kartserier for turbruk. Benytt filtrene for å finne kart tilpasset din tur. DNT Turkart. Kartserien er laget i samarbeid med Den Norske Turistforeningen (DNT) og inneholder DNTs stier, hytter og annen nyttig turinformasjon. Utvalgte kart har også skiløyper. DNT-kartene finnes i tre målestokker (detaljgrader). 1:25 00 Historiske kart. Historiske kart fra kartverket Norske historiske kart. Nedlastbare. Diverse historiske norske kart (Wikipedia) Kartsenteret ved Nasjonalbiblioteket. Finn.no sin karttjeneste Denne har valg for historiske kart. Kristiania (Oslo) anno 1881. Kristiania (Oslo) anno 1901. Oslo i 1938. Kart over prestegjeld, amt og kjøpstader i 180 Kart er grafiske, bearbeidede gjengivelser av landskap som befinner seg enten på Jorden, andre himmellegemer, i religiøse overbevisninger eller fantasien. Geografien kan gjengis ved hjelp av tegninger, fotografier eller gjenstander lagt i et spesielt mønster. Kart kan også være informasjon om reiseruter og geografi som gjengis muntlig Turkart til Garmin for Norge og Sverige. Prøv gratis eller kjøp hele Norge fra kr 449,0. Kart basert på Statens Kartverk turkart, med DNTs løyper og hytter. Mulighet for eiendomsgrenser, bratthetskart og sjødetaljer

Bruk vår gratis karttjeneste for veibeskrivelse, kjørerute, flyfoto, skråfoto m.m. Detaljrike kart finner du på 1881.no Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps Den norske los er en informasjonskilde som inneholder kart, seilingsanvisninger for skipsleier, opplysninger om farvannet, havner, anløpssteder, ankerplasser, distanser med mer. Viktig informasjon om vær, vind og tidevannsstrømmer er også å finne. Den norske los produseres av Kartverkets sjødivisjon

Hvor kommer de fra? Hvor skal de hen?

Kontinentalsokkel og skråning Norges geologiske undersøkels

 1. Kart Den norske kommentarutgaven av den internasjonale kartnormen kan bestilles fra Idrettsbutikken. Dette heftet er uunnværlig ikke bare for kartfolk, men også for løypeleggere, trenere og alle andre som trenger innsikt i o-kartenes innhold og oppbygning
 2. VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende
 3. Norsk turist internettportal som viser detaljerte kart over alle de største byene, tettsteder og landsbyer. På vår nettside bruker vi Google Maps, som gir et overblikk med satellitt og geografisk opptak, terreng og kombinasjoner, så du kan zoome nær gaten og huset

kontinentalsokkel - Store norske leksiko

Besøksadresse: Sandstuveien 60 A, 1184 OSLO Postadresse: Postboks 53 Manglerud, 0612 Oslo Tlf: 94 00 93 01 Åpningstid sentralbord: Man-fre 09.00-14.00. (Stengt i spisepausen 11.30-12.00) E-post: post@hageselskapet.no Org.nr: 874449202 Nettredaktør: Jens Fremming Andersse Det har skjedd en ulykke! Prøv å oppdatere siden Kart på forsiden og turinformasjonen på baksiden. Vi anbefaler å bruke 1:50 000-turkart på vintertur. Følger du sti om sommeren kan du noen ganger spare noen kartblad ved å benytte planleggingskart i 1:100 000. Det finnes også noen detaljerte kart i 1:25 000. I fjellet er disse kun en forstørring av 1:50 000 kartgrunnlaget

Interaktivt kart - Norskpetroleum

NORWEA har utarbeidet et kart over *norske vindkraftverk i drift eller under bygging fra 2012-2021, med OVER 10 MW effekt. «Enkelte av kraftverkene har per 11.03.2020 ikke nådd endelig investeringsbeslutning.» Under kan du laste ned kartet som .pdf, eller ta kontakt med oss hvis du er interessert i et større kart i papirformat På vårt nettsted finner du flere kart over Europa. Det som online kart over Europa, en satellitt kart over Europa, kart over Europa, kart over Vest-Europa, kart over Øst-Europa, kart over europa med hovedsteder og blind kart over Europa. Det er også et kart over Norge og online kart over Norge. Vi fikk et kart over alle landene i Europa Norsk Hydro Kontinentalsokkelen har besøksadresse Postboks 7190 Sandsli, 5020 Rogaland (Rogaland). Selskapets firmanavn i Brønnøysundregisteret er Norsk Hydro Kontinentalsokkelen.<br/><br/>Få tilsendt kontaktopplysninger, kart og veibeskrivelse for Norsk Hydro Kontinentalsokkelen gratis til din mobil. Fyll inn ditt mobilnummer i feltet til høyre på denne siden og trykk Send. Vi kan skille mellom fire hovedfaser i petroleumsvirksomhetens historie: . Fram til 1961 var oljeindustrien av begrenset omfang i Norge.Det fantes et mindre oljeraffineri i landet, Vallø oljeraffineri, som ble drevet av det amerikanske oljeselskapet Esso og lå på Valløy nær Tønsberg i Vestfold.Raffineriet var i drift fra 1905 til 1993 med et avbrekk fra 1945 til 1950 på grunn av.

Forhandlingene om Norges kontinentalsokkel - Store norske

FINN kart - en ledende norsk karttjenest

Dette er en utvidet versjon av artikkelen En ny modell for utviklingen av norsk sokkel del 2.. Figur 1: Platerekonstruksjon som viser Pangeas oppsprekking fra sen trias til paleogen. Utbredelse av mulige midt- til sen paleozoiske supersøylestrømmer langs riftsonen er markert med sirkler og er fra nord til sør: Den Norsk-Grønlandske Søylestrøm (mørk blå), Den Nord-Atlantiske. Finn telefonnummer og adresse til firmaer og personer. Søk etter tjenester, produkter, kontaktinformasjon, kart og veibeskrivelser og gatebilder

Oslo: Norsk virksomhet på Kontinentalsokkelen; Tillatt for alle; 3 min 53 sek; Industriminister Ingvald Ulveseth intervjues om forslag til endrede retningslinjer for Statoil og statsminister Trygve Bratteli intervjues om hvordan man har tenkt å finansiere Statoil Fiskerhalvøya (russisk: Полуостров Рыбачий - Poluostrov Rybatsjij, nordsamisk: Giehkirnjárga, finsk: Kalastajasaarento) er ei halvøy i den nordvestlige delen av Kolahalvøya i Russland.Fiskerhalvøya ligger ca. 55 km sørøst for Vardø og øst for Grense Jakobselv.Administrativt er den en del av Petsjenga rajon i Murmansk oblast Norske Lakseelver er næringsorganisasjon for rettighetshavere (og forpaktende foreninger) til fiske i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. Landbrukets hus - Hollendergt 5 Pb. 9354 Grønland 0135 Oslo Norge. Telefon +47 22 05 48 70. Mobil +47 22 05 48 70. E-post. post@lakseelver.no

 1. Ufortollede varer som leveres direkte til norsk del av kontinentalsokkelen, Svalbard og Jan Mayen og norskeide fartøy og luftfartøy. Utfylling deklarasjon: Rubrikk 15 må være utfylt med avsenderland i utlandet (ikke NO), og rubrikk 17A skal fylles ut med NO
 2. Dette er startsida til en norsk versjon av IPA-kartet.Det originale IPA-kartet beskriver alle verdens språklyder ut fra artikulatoriske definisjoner; Norske språklyder inneholder språklyder og suprasegmenter som finnes i dialekter av norsk. Her kan du utforske det norske talespråket på tre forskjellige tavler der du også kan høre de ulike språklydene
 3. I 2001 ble Gassco stiftet av Olje- og energidepartementet som del av en omfattende reorganisering av den norske olje- og gassektoren. Gassco overtok operatøransvaret for transport av all gass fra den norske kontinentalsokkelen, og har nå blitt en av Europas ledende gasstransportører, med fokus på sikker og effektiv hå;ndtering
 4. nelighet skal dog kyststaten ikke nekte å gi sitt samtykke, dersom forskningsandragendet inngis av en anerkjent institusjon og gjelder rent vitenskapelig forskning vedrørende kontinentalsokkelens fysiske og biologiske egenskaper, dog således at kyststaten, om.
 5. Opplysningen 1881. Telefonkatalogen for bedrifter og personer samt kart
 6. Det er Norsk Polarinstitutt som er Norges hovedprodusent av topografiske og geologiske kart i de norske polarområdene, og er hovedansvarlig for den topografiske kartleggingen av Svalbard, Jan Mayen og de norske bilandene og territorialkrav i Antarktis. Instituttet publiserer både digitale- og trykte kart
 7. Ident: 27-03-1995 nr 2 Bilateral: Tittel (Norsk) Avtale mellom Norge og Frankrike om overføring av gass fra den norske kontinentalsokkelen og andre områder gjennom en rørledning til Frankrik

Norges kontinentalsokkels geologi - Store norske leksiko

Uspesifisert ISOM ISOM2017 ISOM2000 ISOM1990 ISOM1982 ISOM1975 ISOM1969 ISSOM ISSOM2007 ISSOM2005 ISSki-OM ISSki-OM2009 ISSki-OM2002 ISMTBOM ISMTBOM2010 ISMTBOM2007 Anne Interaktivt kart over Oslo. Finn hoteller, attraksjoner, restauranter, aktiviteter eller butikker på karte

Norsk Bergindustri/Norwegian Mineral Industry, Næringslivets Hus, P.O. Box 7072 Majorstua, N-0306 OSLO tlf. (00 47) 23 08 80 00 www.norskbergindustri.no epost@norskbergindustri.no . Oslo, 10.08.2017 . Til: Olje- og energidepartementet . Forslag til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen - høringssvar fra Norsk Bergindustri . Innlednin Norsk genressurssenter er etablert av Landbruks- og matdepartementet som en enhet ved NIBIO. Senteret koordinerer kompetanse og aktiviteter innen bevaring og bruk av nasjonale genetiske ressurser og har til oppgave å overvåke status og medvirke til en effektiv forvaltning av genressursene i husdyr, nytteplanter og skogtrær i Norge. Norsk genressurssenter er rådgivende til Landbruks- og. Kart over Norge. Oppdag lokale bedrifter, søk etter venner og familie, se flyfoto og gatebilder og finn nærmeste kildesortering Annen norsk rett. Annen norsk rett enn forskriften her, herunder bestemmelser om tillatelse, godkjennelse eller samtykke som kreves etter lovgivningen, kommer også til anvendelse for transport og utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO₂

Man er jo slett ikke garantert å ha verken nettdekning eller strøm når man ferdes i skog og mark, sier fungerende generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Meland. Tallene viser også betydelige kjønnsforskjeller. Mens 36 prosent av menn oppgir at de i stor grad mestrer bruk av kart og kompass, svarer kun 9 prosent av kvinner det samme Sjøkart for Norge og norskekysten. Produsert av Statens Kartverk Sjødivisjone, NV Charts, Nordeca, og Kartagena. Hovedkartserien, kystkartserien, overseilingskart. Det Norske Kartselskapet AS har tilbudt oppføringer på sitt eget kart. Kundene har vært offentlige og private virksomheter. I 2013 bestemte Mjeldheim at alle selgerne hennes måtte gå i terapi Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt digitalt fredag 30/10. Styret og administrasjonen var samlet på Gardermoen, mens representanter for elvene og eksterne foredragsholdere deltok digitalt via Teams. Avstemming ble gjort via nettet

Norsk kontinentalsokkel har gjort Norge til et rikt land

Forskrift om politidistrikt, namsmanndistrikt, lagdømme og domssogn for utøvelse av politimyndighet, namsmannsmyndighet og domsmyndighet på kontinentalsokkelen og i norsk økonomisk sone, samt om politimyndighet i havområdet utenfor Svalbards territorialfarvann gitt ved kgl.res. 8. januar 1993 nr. 8 oppheves. Del paragra Største norske sjøkart og kart over innløp til bruk for fritidsseilere Forskrift for produksjons- og hjelpesystemer på produksjonsanlegg m.v. for utvinning av petroleumsforekomster i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk statshøyhet Norsk Polarinstitutt er Norges hovedprodusent av topografiske og geologiske kart i norske polarområder og er hovedansvarlig for den topografiske kartlegginga av Svalbard og Jan Mayen i nord, samt Bouvetøya og dei norske bilanda i Antarktis Adaptive © www.avinet.no. Bokmål Nynorsk. . Europa: Norge: Norge (bare grenser) Norge (gråtone) Norge (raster

Kontinentalsokkelen: Spørsmål og svar - regjeringen

navngitt norsk karttegner.5 Med utgivelsen av Christian Jochum Pontoppidans (1739‬1807) to kart, Det Sydlige Norge fra 1785 og Det Nordlige Norge fra 1795, fikk man to kart som til sammen dominerte bildet av Norge på kart i mer enn 50 år.6 1 Gamborg Briså, Kartografens agenda, 54 2 Nissen, «Ramus, Melchior» 3 Nissen, «Gamle norske kart. Og i nær fremtid kan alle kartinteresserte glede seg til automatisk generert kart over hele vårt langstrakte land. Et kart hvor kvaliteten generelt er god, men - naturlig nok - varierende: - Kurvene stemmer bra, og skrentene forteller hvor det er skikkelig bratt. Vegetasjonen er krevende å få til

Video: Kontinentalsokkelen Norges geologiske undersøkels

Kart Over Norske Oljefelt

På UT.no finner du merkede ruter, turforslag, hytter og turmål over hele landet - på fjellet, i skogen og ved sjøen. Bli inspirert, planlegg og dra på tur Kart over fiskebankane. Meteorologane skriv eigne tekstvarsel for fiskebankane.Du kan sjå kvar bankane ligg på kartet under. Klikk i kartet, eller på ein av lenkane til høgre for å hente fram varslet Sida gir deg mulighet til å søke på norske stedsnavn som er behandlet i Norsk stadnamnleksikon, redigert av Jørn Sandnes og Ola Stemshaug, 4 utgåva, utgitt av Det Norske Samlaget i 1997. For spørsmål og kommentarer, kontakt norsk.stadnamnleksikon@gmail.co

Ladestasjoner Sjekk kart med ladestasjoner for hurtiglading av elbil og last ned vår mobilapp for å planlegge reise. I Elbilforeningens ladekart får du oversikt over ladestasjoner for hurtiglading med adresse, ladeoperatør, ladeeffekt, ladekontakter og servicetilbud i nærheten av ladestasjonen NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi

Crabtacular! Snow Crabs on their March from Svalbard to

Kvasir gir deg raskt en oversikt - en smartere måte å lete på Les, utforsk og last ned data om norsk petroleumsvirksomhet. Norskpetroleum.no er utviklet i regi av Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet Den norske los (Dnl) er en beskrivelse av farvannet langs norskekysten, og er et supplement til sjøkartene. Den norske los er nå digital og tilgjengelig gratis for alle på nett. Historiske kart Kartsenteret på Nasjonalbiblioteket inneholder verdens mest omfattende samling av trykte kart over Norge, Norden og nordområdene. Meld deg på omvisning her

Havkartleggingsprogram får gode skussmålHavrettsspørsmål i nord - regjeringenRekord for norsk gasselskapJakter på sjeldne mineraler i norsk fjell

Norsk Aften På Sølvgarden [] Les mer . Next Posts >> Personvern & cookies: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke dette nettstedet aksepterer du dette. For å finne ut mer, inkludert hvordan kontrollere cookies, se her: Cookie-erklæring Admin. Logg inn Få oppdaterte veg- og trafikkmeldinger, vær- og føremeldinger og se trafikkflyt i sanntid. I kartet finnes også en ruteplanlegger Fra og med første januar 2020 blir landet vårt inndelt på en ny måte. Mange av fylkene våre slås sammen. Noen slår bare sammen navnene og blir hetende for eksempel «Troms og Finnmark», mens andre får helt nye navn Webkameraer i Norske havner; Samarbeidspartnere; Kart over båttrafikk. Her finner du et kart hvor du kan følge båter i hele verden. For hele kartet og alle funksjonene, kan du besøke Marinetraffic.com. RÅDHUSKAIA. Oslo: Havn − Raadhuskaia. VERDENS ENDE. Verdens ende. NORDKAPP. Nordkapp Kartquiz med norske kommuner, fylker, fjelltopper, innsjøer, nasjonalparker og dialekter. Hopp til hovedinnhold. Kart i skolen | Quiz. Velg et tema. Fjelltopper Fylker Innsjøer Kommuner Nasjonalparker Norske dialekter Stedsnavn. Mer på Kart i skolen. Skoleatlas. Finn oss på kart ; NYHETER; NORSK TRANSFORMATOR Miljø - Kvalitet - Kompetanse. Norges eldste transformatorprodusent Transformatorproduksjon siden 1950 Spenningsbooster Stabilisering av lavspenningsnett Miljø Miljøvennlig produksjon og produkter.

 • Best exclusive games xbox one.
 • Jacques wein depot gelsenkirchen.
 • Kunstleder pflegen hausmittel.
 • Solsikke fakta.
 • Klarer ikke å sette inn tampong.
 • Burger king jobb oslo.
 • Fait divers tarn 81.
 • Kronisk leukemi prognose.
 • Maths calculator.
 • Fremdeles meg anmeldelse.
 • Michelle dsds 2018.
 • Truck kjøp.
 • Agadir paradise valley.
 • Mannheim master in management gmat code.
 • Hallenbad oberhausen sterkrade eintrittspreise.
 • Webkamera bodø flyplass.
 • Trepiler.
 • Vhs stuttgart programm.
 • Farsund strender.
 • Erkundungen b2 lehrerhandbuch.
 • Kaste opp med vilje tips.
 • Veranstaltungen erfurt messehalle 2017.
 • Khloe kardashian hair 2017.
 • Unicorn bursdag.
 • Subjektiv tekst.
 • Nuclear rna polymerase.
 • Freibad ramsau.
 • Komoot collection erstellen.
 • Leker for barn 2 år.
 • Reparasjonstape tapet.
 • Fischrestaurant athen.
 • Midd hest behandling.
 • Ford ausstattung herausfinden.
 • Deutsche wohnen laatzen.
 • Little john bikes dresden löbtau dresden.
 • Været på tenerife.
 • Zz top trucker hat.
 • Turner syndrom utseende.
 • Israel palestina konflikten tidslinje.
 • Ubereats norge.
 • Elektrisk mandelkvern aanonsen.