Home

Hvordan dannes fjordsjø

Fjord, fjordsjø og u-dal - YouTub

The most important lesson from 83,000 brain scans | Daniel Amen | TEDxOrangeCoast - Duration: 14:37. TEDx Talks Recommended for yo Fjord er en landform som i internasjonalt fagspråk (geologi, geografi) forklart som ei dyp, smal og langstrakt hav- eller innsjørenne. Åpningen ut mot havet kalles fjordens munning og er ofte grunn. Fjordens innerste del kalles fjordbunnen.Er havrenna bredere enn den er lang, er det en bukt eller en vik.. I alminnelig, folkelig språkbruk kalles gjerne enhver langsmal bukt for fjord En kroksjø er et tjern eller en grunn innsjø dannet ved avsnøring av en krapp elveslyng (meander). Eldre kroksjøer kan være gjengrodd til myr. Omfattende menneskelig påvirkning har ført til at kroksjøer nå er en trua naturtype i Norge. Fjord Norge har navnet sitt fra de mange vakre fjordene som preger Vestlandsregionen. Men hva er egentlig en fjord? Og hvordan oppstod de? Se også: Velkjente fjorder på Vestlandet. En fjord er en dyp, smal og langstrakt hav- eller innsjørenne med bratt land på tre kanter. Åpningen ut mot havet kalles for fjordens munning og er ofte grunn Historiene om hvordan berget vårt er dannet, og om hvordan en fjellkjede utvikler seg, kan jeg utforske ved å lese geologien rundt meg. Med geologisk trening har jeg lært meg å tolke markerte soner i landskapet. Relasjoner mellom forskjellige bergarter kan være tydelig der fjell er godt blogglagt og gir meg innsikt i den geologiske historien

Ozon dannes alltid når luft blir utsatt for kraftige elektriske utladninger. Etter et tordenvær, eller hvis vi skrur på et elektrisk apparat vi ikke har brukt på lenge, kan vi av og til kjenne en litt stikkende, ubehagelig lukt. Den skriver seg fra gassen ozon (av gresk ózein som betyr å lukte) Hvordan dannes nordlys? Nordlys oppstår når elektrisk ladde partikler fra solas overflate blir fanget inn av jordas magnetfelt og styrt ned mot polområdene. Nordlyset oppstår når partiklene kolliderer med molekylene i atmosfæren over polområdene Lyn er en sterkt lysende gnist som oppstår ved en plutselig elektrisk utladning i atmosfæren. Utladningen kan foregå inne i en sky, mellom to skyer eller mellom en sky og bakken. Skyene hvor lyn oppstår, vanligvis cumulonimbus, er karakterisert ved sterke opp- og nedadgående bevegelser. Disse fører med seg elektrisk ladede partikler (vanndråper, iskrystaller), slik at positiv og negativ.

Fjord - Wikipedi

Gull er et grunnstoff som opptrer i større og mindre grad over det hele i jordskorpen. Det vil i prinsippet være mulig å finne gull i alle typer løsmasser (og bergarter), men trikset er jo selvsagt å finne områder hvor det har hopet seg opp. Det samme gjelder for andre metaller og verdifulle mineraler Hvordan dannes avsetningsbergarter og hva kjennetegner denne type bergart? Gi eksempler. De dannes ved at løsmassene har blitt presset sammen gjennom millioner av år. Eks: der det er en stor elv som renner ut i havet. Fjordsjø - en fjordsjø er en «druknet» u-dal, som er fylt med ferskvann Hvordan dannes avsetningsbergarter, og hva kjennetegner dem? De dannes ved at løsmasser avsettes og presses sammen til en hard bergart. Forklar hva U-dal, fjord og fjordsjø er. U-dal er et resultat av at dalbreen eroderer i bunnen og på sidene i dalen. Fjord er en U-dal fylt med saltvann Hvordan kan vannet i lufta danner skyer og hvorfor er noen skyer høyere oppe enn andre? Lufta må være fuktig. Hei Jon-Fredrik og takk for spørsmålet! For at det skal dannes skyer må det være nok vanndamp i lufta. Vanndamp er en usynlig gass, og all luft inneholder vanndamp i større eller mindre grad

kroksjø - Store norske leksiko

 1. I dag fant jeg ut hvordan himalaya dannet. Himalaya, som strekker seg rundt 2900 kilometer mellom India, Pakistan, Kina og Nepal, er verdens høyeste fjellkjede. I tillegg til Mount Everest, verdens høyeste fjell med høydehøyde stående på 8 848 meter høye, har området også flere andre fjelltopper over 8000 meter. Det er det eneste fjelle
 2. Nordlys og sørlys «danser» på forskjellig måte over himmelen. Det er faktisk relativt sjeldent at sørlys og nordlys opptrer symmetrisk, ifølge Østgaard
 3. Stålis dannes når innsjøvannet fryser. Figuren viser tre ulike snø og istykkelser og hvordan temperaturen i snøen og isen er ved en lufttemperatur på -20 °C. Når den røde pilen ligger nesten flatt synker temperaturen mye om man går 1 cm høyere opp i isen
 4. Hvis elven graver seg ned i fjell som er så hardt at det ikke raser ned, dannes elvegjel. Sidene i denne dalen er loddrette (eller kanskje til og med bratte innover), og nederst i dalen renner elven. Hvis elven renner i spesielle strømmer, rundt og frem og tilbake og sånn, kan det dannes jettegryter
 5. Hvordan kan et lite molekyl bli til et av naturens vakreste og skjøreste byggverk? Følg en snøkrystalls ferd mot bakken. Publisert 12.01.2020, kl. 09.18 Oppdatert 12.01.2020, kl. 17.5
 6. Hvordan blir grunnstoff dannet? Doping-gass fra stjernekollisjoner kan kanskje gi svaret En nøytronstjerne dannes når store stjerner mot slutten av livet eksploderer i en supernovaeksplosjon. Er restene etter supernovaen veldig tunge, dannes et sort hull

Hva er en fjord? - Fjord Norwa

En vulkan er en åpning i jordskorpen hvor smeltet stein og gass kommer til overflaten fra planetens indre. Vulkan er også navnet på det fjellet som dannes av utbruddet når lavaen smelter Hvordan utvinner man olje? Olje utvinnes som råolje fra bakken ved hjelp av store bor som befinner seg på boreplattformer ute i havet. Den oljen som blir hentet opp, kalles råolje, og kan ikke brukes som den er i første omgang. Råoljen må først raffineres på et raffineri, der råoljen blir gjort om til bensin, diesel og fyringsolje Hvordan dannes petroleum? Olje og gass er organisk materiale hovedsakelig avsatt på havbunnen, brutt ned og omdannet over mange millioner år. Når et område inneholder både kildebergart, reservoarbergart, takbergart og felle, er forutsetningene der for å kunne finne olje og gass som kan produseres

Hvordan måles en tornado? Dr. T. Theodore Fujita (1920-1998) var en pioner i studiet av tornadoer og voldsomme tordenstormer. Han kom fra Japan til USA i 1953 og ble snart døpt Mr. Tornado. Ettersom det er ekstremt vanskelig å måle vindene i en tornado, foreslo han i 1971 å bruke en skala inndelt etter skadevirkningene Hvordan dannes en regjering? I etterkant av stortingsvalget høsten 2017 dannet Høyre og Fremskrittspartiet regjering. I 2018 trådte Venstre inn i regjeringen, og i 2019 ble Kristelig Folkeparti med. Året etter, i januar 2020, valgte Fremskrittspartiet å gå ut Nå vet du hvordan du kan lage bikube for deg selv med egne hender med tegninger. Sidene og ryggene skal passe godt til bunnen, mens fronten skal være 1,5 cm høyere slik at nedre inngangen dannes i huset. Vi samler taket av brettene og treplankene, og dekker dem med metallplater eller annet takmateriale forklare hvordan indre og ytre krefter former landskap, fjordsjø, innsjø begrenset mot en fjord ved en terskel av sandterrasser. Meandrer dannes når elva eroderer eller graver seg utover i yttersvingene hvor det er dypest, og vannet har størst hastighet. I innersvingene, hvor vannet strømmer langsommere,.

Hvis elven graver seg ned i fjell som er så hardt at det ikke raser ned, dannes elvegjel. Sidene i denne dalen er loddrette (eller kanskje til og med bratte innover), og nederst i dalen renner elven. Hvis elven renner i spesielle strømmer, rundt og frem og tilbake og sånn, kan det dannes jettegryter Hvordan blir en elv dannet? Hva er forskjellen på en elv som går nedover fjellet på en måte (eks. Vosso) og en som går over en slette (eks. Rhinen)? Hvorfor er de forskjellig? Hva er forskjellen på elvene på Vestlandet og Østlandet? Takk på forhånd Hvordan canyons dannes. 2020-10-22; Canyons tiltrekkes alltid av deres skjønnhet og storhet. Utdanningen deres fant sted ikke tusen år, hvor naturen, som skulptør, perfeksjonerte sitt utseende. Hvordan danner canyons? Canyons er dype kanaler av grunne elver, med klipper som stiger opp langs kantene sine Øverst ser vi hvordan en død trilobitt er blitt begravet før overflatedyr har kunnet spise den opp. Fossiliseringsprosessene er i gang. Under har fossilet ligget i jorden i millioner av år, de overliggende steinlagene har blitt erodert vekk og fossilet kommer fram i dagen. Hvis det ikke blir funnet av samlere vil det forvitre og bli ødelagt

Når jern/stål ruster, dannes det jernoksid som løser seg opp i vann fordi det er så porøst. På denne måten tæres jernet opp i korrosjonsprosessen. For å unngå korrosjon på metaller benyttes ofte maling eller lakkering slik at oksygen og vann ikke kommer i kontakt med metallet Hvordan dannes krystaller i huler? Vitenskap 2020 Krytaller kan utvikle eg i et tort utvalg av former og tørreler, fra krytaller om bare er ynlige under et mikrokop til ruvende gigantike krytaller om er dannet over tuenvi av år under peiel Hvordan dannes regnbuer? - Miljø - 2020. 2020. 3. Typer regnbuer ; 2. Rolle i religion og mytologi ; 1. Hvor vanlig er regnbuer? Hvordan dannes regnbuer? Det er ofte forstått at en regnbue dukker opp når solfylte himmel og regndråper kombineres, men hva er det egentlig med denne kombinasjonen som skaper så livlige farger på himmelen Det dannes litt bunnfall - døde gjærceller - i hver flaske. Flaskene lagres i en periode, fra noen måneder til mange år, avhengig av produsentens ønsker og områdets tradisjoner og krav. Her kan du lese om hvordan rødvin lages, her kan du lese om hvitvin, og her kan du lære om rosévin. Perlende vin Hvordan dannes matvaner? Det som barna forteller er selvsagt konfidensiell informasjon. Noen kan fortelle om uenighet om matvalget hjemme. Andre kan fortelle om følgende beskjed fra far eller mor: - Du får ikke dessert om du ikke spiser opp fisken. Eller, du må gå fra bordet om du ikke spiser maten din, sier Alm

Hvordan er fjellene våre dannet? - Forskning

 1. Hvordan vulkaner dannes Forskingen har ennu ikke helt klarlagt årsakene til at vulkaner dannes. Det ser ut som om den nedre delen av jordskorpen eller øvre delen av mantelen ( astenosfæren ) kan smelte på steder der mantelen er spesielt het eller der deler av jordskorpen presses ned i mantelen (dvs ved grensen mellom to litosfæreplater)
 2. eraljorda, for eksempel i det som kalles podsoljord og er vanlig i barskog
 3. Theodor Lien er masterstudent ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Oppgaven hans heter Geological constraints on the position of the oil-water contacts in the Oseberg/Hild area of the Northern North Sea og går ut på å se etter likhetstrekk ved underfylte og tørre strukturer.Dette er hans bidrag til vår formidlingskonkurranse
 4. Endre komponenter i multiattributtmodellen: Siden det nå ser ut til at det er negative holdninger mot ferdigmat kan Fjordland vektlegge sunnhet som viktigste attributt og fremheve denne i sin kommunikasjon. Fjordland kan også få forbrukerne til å endre holdning ved å legge til en egenskap, som for eksempel ved å bruke Vita hjertego som fettkilde og promotere dette sammen med lavere.

Naturfag Påbygg - Ozon i atmosfæren - NDL

Hvordan dannes russestyret? Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Jente, 18 år. account_circle. Jente, 18 år. SPØRSMÅL. Hei, jeg skjønner meg ikke på disse russestyre greiene. Skjønner heller egentlig ikke hvordan man bekrefter at man har gjort en russeknute Eli Kari og seniormeteorolog Roar forklarer hvor regnet kommer fra. Klarer Eli Kari å åpne Solo-flaska si mens hun forteller For cirka 15 milliarder år siden fant det sted en voldsom eksplosjon som frigjorde masse energi. Resultatet var en svært høy temperatur og i denne hendelsen som vi kjenner som Big Bang ble det dannet elementærpartikler; byggesteinene alle grunnstoffene er bygd opp av

Naturfag Påbygg - Hvordan dannes nordlys? - NDL

 1. Hvordan dannes bølger på vann? Bølger på vannflaten oppstår som følge av blant annet vindens virkning på havet. Dette kalles vindsjø, og oppstår på grunn av overføring av bevegelsesenergi fra luft til hav. Bølger kan også dannes av gravitasjonen fra Månen og Solen, Corioliskraften, atmosfærisk trykk eller jordskjelv
 2. Hvordan dannes en regjering? I etterkant av stortingsvalget høsten 2017 dannet Høyre og Fremskrittspartiet regjering. I 2018 trådte Venstre inn i regjeringen, og i 2019 ble Kristelig Folkeparti med. Året etter, i januar 2020, valgte Fremskrittspartiet å gå ut
 3. Hvordan dannes nordlys. Nordlys oppstår når ladde partikler fra sola kolliderer med atomer og molekyler i jordas atmosfære. Sola sender kontinuerlig elektrisk ladde partikler ut

Myr - Område med torv og høy grunnvannstand med liten vanngjennomstrømning og hydrofil vegetasjon som selv kan lage torv. Det høye vanninnholdet gir redusert oksygentilgang, og nedbrytningen av planterester og organisk materiale går derved saktere enn oppbyggingen, og det kan dannes tykke lag med torv. Myrer har en viktig funksjon som et flomhindrende lager av vann. Tidligere ble torv. Ikke-polare kovalente bindingsegenskaper, hvordan det dannes, typer. en ikke-polar kovalent binding er en type kjemisk binding der to atomer som har tilsvarende elektronegativiteter deler elektroner for å danne et molekyl. Det finnes i et stort antall forbindelser som har forskjellige egenskaper,. Noen ganger dannes det sekskantede plater i stedet for stjerner, andre ganger vokser ikke armene ut, og det snør isnåler. Det er værforholdene som bestemmer hvordan snøfnugget vil se ut Sådan dannes en regering Grundloven giver dronningen magt til at udpege statsministeren og de øvrige ministre. Men i praksis er det et flertal i Folketinget, der er afgørende for, hvem der skal være statsminister. Statsministeren sætter så sit ministerhold og danner sin regering

Hvordan dannes olje og gass? Det meste av oljen og gassen vi i dag finner i Nordsjøen er dannet ved nedbrytning av alger som levde i havet for millioner av år siden. Når algene døde falt de til bunns. I områder hvor det var lite oksygen, ble de døde algene bevart til. Hvordan dannes drusukker i fotosyntesen? Har eksamen snart og er relativt dårlig i biologi. Prøver å lete igjennom boka og nettet for å finne svar på en oppgave jeg prøver å løse. Oppgaven lyder som følge: 1.)Gjer greie for hvordan druesukker blir danna ved fotosyntesen

Men hvordan dannes egentlig virus? Hva skal vi gjøre for å overleve? Jeg har hørt at det ikke går ann å kurere virus, betyr det at alt håp er ute og at hele verden kommer til å dø?-----Har mildt sakt ikke peiling på hvordan de lages, men kan si hvordan de sprees og mutasjoner. Det finnes ingen direkte medisin mot fugleinfluensa nå Det dannes is i bunnen av fryseren; Gjelder: Frysere; Løsning: 1. Sørg for at den kalde luften sirkulerer i alle rom i fryseren. Hvis ventilasjonen er blokkert, sirkulerer ikke den kalde luften i fryseren. La det være så mye mellomrom som mulig slik at den kalde luften kan sirkulere i alle deler av fryseren. 2. Kontroller at dørene lukkes hel Hvordan dannes en blodpropp? En trombe som setter seg fast og tetter igjen blodtilførselen inne i et blodkar, kan være like alvorlig som en omfattende blødning. Hvis dette oppstår i en større blodåre til hjertemuskulaturen, hjernen eller lungene, vil det kunne føre til øyeblikkelig død I følge Knardahl dannes holdninger på flere måter. Personlighetstrekk, for eksempel, er temmelig konstante sider ved personligheten, - Arbeidsgivere bør være mer bevisst på hvordan alle disse elementene påvirker motivasjon og holdninger i sin virksomhet og hvordan de kan forebygge uheldige utslag I Europa defineres smør som et produkt som inneholder minst 80 prosent melkefett og maks 16 prosent vann.. Til produksjonen av smør brukes uhomogenisert fløte med 35-40 prosent fett. Smør kan kjernes av vanlig fløte eller av syrnet fløte som er tilsatt melkesyrebakterier.. Under kjerning av fløten dannes det smørkorn og kjernemelk.Kjernemelken helles av før smørkornene vaskes og.

lyn - Store norske leksiko

 1. t noe nøfall. nø er velkommen av barn og vinterportentuiater, og betyr ogå trafikkproblemer og å rydde
 2. Heisann! Jeg klarer ikke å skjønne hvordan man finner ut om to stoffer danner en buffer sammen.. Jeg leste en plass at en buffer er en svak syre og den korrosponderende svake basen, jeg har også lest at for at noe skal være en buffer må det kunne fungere som både syre og base, og når jeg prøver å sette det opp har jeg vanskelig for å se hvordan basen har noe å si for om det blir en.
 3. Hvordan dannes en holdning? Kan man endre en holdning og hvis ja, hvordan? Skriv opp dine tanker og svar på disse spørsmålene. Oppgave 2. Les om holdninger her og sammenlign med nøkkelordene du førte opp i forrige oppgave. Har du lært noe nytt om hva en holdning er, hvordan en holdning dannes og om den kan endres? Skriv opp
 4. Hvordan og når ble FN dannet? Offisielt ble FN dannet den 24. oktober 1945, ved at de opprinnelige 51 medlemslandene undertegnet FN-pakten. Forarbeidet til pakten ble utarbeidet gjennom mange møter og ulike avtaler under 2. verdenskrig. Sentrale land i denne prosessen var bl.a. Storbritannia, USA, Sovjetunionen og Kina

Hvordan har gull og andre metaller oppstått? Norges

 1. dre deler: atomer
 2. De mest dramatiske geologiske fenomener som jordskjelv og vulkanisme skyldes platetektonikk. Jordplater beveger seg i forhold til hverandre, enkelte steder støter de sammen og andre steder driver de fra hverandre. Dette gir opphav til mange små og store jordskjelv. Platenes bevegelser er drevet av langsomme varme konveksjonsstrømmer i mantelen som omslutter jordens kjerne
 3. Hvordan dannes en elvevifte. Et innlandsdelta er et elvedelta som er formet i innlandet, i forbindelse med at ei elv løper ut i en innsjø (mest vanlig) eller kanskje forsvinner i grunnen (slik for eksempel Okavangoelva gjør i Afrika).
 4. osyrer. Det man populært kalder byggeklodser. De kaldes byggeklodser, fordi de bruges til at producere specifikke proteiner, som kroppen har brug for

Hvordan produseres lystgass? Lystgassutslipp fra landbruket er særlig knytta til bruk av husdyrgjødsel og kunstgjødsel. Lystgass (N 2 O) dannes ved omdanning av nitrogenforbindelser under både aerobe og anaerobe forhold. Gjennom aktiviteten til ulike bakterier kan både denitrifikasjon og nitrifikasjon medføre lystgassproduksjon Hvordan oppstår nordlys? Beskriv hvordan nordlys oppstår; Nordlysets farger; Oppgave om nordlysfarger; Hvor og når kan vi se nordlys? Oppgaver om nordlysobservasjon; Nordlysforskning; Myter og kunst; Ordforklaringe Hvordan dannes grundvand. Vi ved alle sammen godt at når det regner bliver jorden våd, men efter et stykke tid forsvinder vandet igen. Vi har lige fundet ud af, at noget af vandet strømmer langs overfladen ud i åer og søer. Størstedelen af vandet vil dog sive ned i jorden Hvordan fjerne liktorner; Alt om føtter . Hvordan fjerne liktorner Liktorner er navnet på de små, harde sirklene som kan dannes på føttene som følge av overdrevent trykk på huden. De oppstår ofte på grunn av sko med dårlig passform eller som er for trange. De kan også forekomme på. Hvordan dannes sne? Er det rigtigt, at der ikke findes to ens snefnug? Læsetid: 1 minut Gem artikel Link kopieret til udklipsholderen. Sne er i princippet et ganske enkelt naturfænomen. Det dannes, når vanddamp udsættes for meget lave temperaturer og forvandles til is

I dag forskes det mye på hvordan vi kan skaffe oss mer elektrisitet ved hjelp av naturprosesser som tidevann, osmose og vindkraft. Oppgaver før du ser filmen Hva vet du om elektrisitet? Skriv fem til ti faktasetninger. Oppgaver til filmen 1. Forklar hva et lyn er og hvordan det dannes. 2. Beskriv kort hvordan du kan lage elektrisitet ved. Byger dannes om dagen på grund af solopvarmning, men kan også dannes om natten, hvis der der sker en markant afkøling af luften i toppen af skyerne. Forskellen på regn og byger. Når der kommer nedbør, skelnes der mellem regn eller byger. Regn kommer fra fronter, mens byger kommer, når atmosfæren har en ustabil lagdeling Hvordan tornadoer dannes. Mange av spørsmålene som blir spurt av barn, er relaterte med de mest imponerende naturfenomenene. Vi har svar på de små barna om tornadoer. Hva er en tornado og hvordan den dannes er de vanlige bekymringene til barn når de ser tornadoer på tv eller når de må leve dem. Barnas spørsmål om tornadoer 1 Hvordan dannes skyer. Tønnesen, D. Publikasjonsdetaljer. Foredrag ved Kjeller Skole, Kjeller, 13. oktober 2016. NILU - Norsk institutt for luftforskning. NILU - Norsk institutt for luftforskning er en uavhengig stiftelse som ble etablert i 1969. Vi overvåker, samler inn og analyserer data om luft og miljø

Hvordan dannes sjøer? De fleste av planetene våre er av tektonisk opprinnelse, det vil si at de ble dannet i store troughs av jordskorpen eller i rifts (tektoniske sprekker). Bunnen av en slik innsjø har et grovt omriss og ligger under nivået av verdenshavet. Strendene er dekket av steadyfast bergarter, som er svakt eroderbare Isbreer - dannes når det gjennom lengre tid faller mer snø enn det som smelter bort om sommeren. Et gunstig klima for isbreens vekst er derfor kjølige somre og snørike vintre. Isbreene har et næringsområde og et avsmeltningsområde Jeg lurer rett og slett på hvordan årringer dannes. I boka mi står det at vedvevet avsettes innover, men på utsiden av de eksisterende vedrørene. Hvordan kan dette være tilfellet? På venstre side av vedrøret befinner jo trakeidet seg, og på høyre side er jo vekstlaget? Har jeg misforstått helt? En annen ting jeg ikke skjønner er; Silvevet er avhengig av Hvordan oppstår nedbør? Nedbør kommer fra skyer som er dannet i troposfæren, det er den nederste delen av atmosfæren. Den når 8-16 km over jordoverflaten og er høyest over ekvator og lavest rundt polarområdene. Det oppstår nedbør fra forskjellig type skyer og alle skyene inneholder små vanndråper eller ispartikler eller begge deler

Geografi Flashcards Quizle

For at en diamant skal kunne dannes må trykket ligge på rundt 45 millioner kPA, og i tillegg være stabilt over lengre tid. Temperaturen skal være mellom 900 og 1300 °C. Slike forhold finner man kun ved to tilstander på jorda, og dette er noe av årsaken til at diamanter er så vanskelig tilgjengelige Hvordan jord dannes profil og sammensetning. den jord er dannet med forvitring av bergarter. Dette materialet består av blant annet mineralpartikler og organiske materialer. Luft-, vann- og levende organismer er også en del av det tynne lag av materiale som dekker jordens overflate

Landskap og klima Flashcards Quizle

Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av grunnstoffet radium. Radium finnes i de fleste bergarter, mest i uranrik granitt og alunskifer. Ved spontant radioaktivt henfall av radon dannes såkalte radondøtre. Disse fester seg til lungevevet og avgir stråling Hva kjennetegner kreft? Kroppen produserer hele tiden nye celler til erstatning for de som naturlig dør. For at nye celler skal produseres, dobler en celle sitt arvestoff (DNA) og deler seg i to celler, så i fire osv. Ved kreft har det oppstått skader (mutasjoner) i cellens arvestoff, slik at cellene deler seg ukontrollert. Etter [ Høyytelseslag: egenskaper, hvordan de dannes, eksempler Høyytelseslag er definert som en gruppe mennesker med spesifikke roller, ferdigheter og komplementære talenter, tilpasset og engasjert i en felles hensikt, som konsekvent viser høy grad av samarbeid og innovasjon, og gir bemerkelsesverdige resultater Hvordan dannes kovalente obligasjoner Ideen om kjemisk binding ble først foreslått i 1916 av W. Kossel og G.N. Lewis. De fant at alle de edle gassene opprettholder åtte elektroner i deres ytre skall, med unntak av helium, hvor bare to elektroner er til stede i ytre skallet Hvordan oppstår konvektiv nedbør Når det oppstår lokale regn- og tordenbyger om ettermiddagen og kvelden - som ikke er et resultat av vandrende lavtrykk - skylles det ofte konvektiv nedbør. Det som skjer før et konvektiv nedbør, er at sola varmer opp bakken, og lufta varmes opp og stiger til værs

Rudolf DieselDiesel har fått sitt navn etter Rudolf Diesel som fant opp dieselmotoren som han fikk patent på i 1893. Han ville lage en motor som var langt mer effektiv enn bensinmotoren som kom allerede i 1879.Det spesielle med dieselmotoren var at drivstoffblandinge Hvordan tåke dannes, trinnvis. 1. Ta en krukke med varmt vann og fyll et bredt glass opp. 2. La glasset varme opp i 30 sekunder og tøm det deretter i halvparten. 3. Legg en sil over glasset og plasser tre isterninger. Du vil se hvordan dampen som er under begynner å kondensere. Dette skyldes at en del av varmtvannet blir til damp Ifølge nettstedet SciJinks om hvordan en orkan dannes, har fuktighet som fordamper fra havvannet i områder med høytemperatur i tropene (dvs. innen omtrent 23 grader fra ekvator) en tendens til å klynge seg til forskjellige former på grunn av det faktum at varmere luft er i stand til å holde mer fuktighet enn kjøligere luft

Hvordan er Fruktose dannet? Fruktose er en molekylær forbindelse som er vanlig brukt som mat søtningsmiddel. Forskjellige former av fruktose eksisterer, som krystallinsk fruktose og høyt fruktosemaissirup, og dannelsen prosess for hver type er forskjellige. Naturlig Fruktose F Hvordan dannes en regjering ; Hvordan dannes olje og gass Kjemisk. Stortinget ber Regjeringen utrede hvordan Petroleumstilsynet og Et nettbasert Hvordan kan vi i Norge tjene s enormt mye p. Hvordan innvandrere til Norge og at vi gjennom det offentlige tar oss av oppgaver ved hjelp av skatteinntektene som dannes I stedet er Regjeringen En oksydsyre eller oksoacid er en ternær syre sammensatt av hydrogen, oksygen og et ikke-metallisk element som utgjør det såkalte sentrale atom. Avhengig av antall oksygenatomer og følgelig oksydasjonstilstandene til det ikke-metalliske elementet, kan flere oksy-syrer dannes. Disse stoffene er rent uorganiske; Kull kan imidlertid danne en av de mest kjente oksysyrene: karbonsyre, H 2 CO 3 oppnå empirisk kunnskap om hvordan holdninger, verdier og offentlig opinion dannes. få innsikt i forskjeller og likheter i politiske holdninger, verdiorienteringer og politisk atferd i avanserte industrisamfunn. Ferdigheter. Du skal: kunne drøfte i hvilken grad og hvorfor holdninger, verdier og politisk atferd er forskjellig i ulike land Hvordan stjerner dannes. 24. 10 Drøft hvordan ulike årsaker til innvandring påvirker integrering. Noen steder blir mangetfeltene ekstra kraftige, og noe av lyset hindres i å komme ut, og det dannes solflekker Hvordan dannes årringer i trærne? Publisert 07.08.2007, kl. Hvordan dannes årringer i trærne

Hvordan dannes en økonomi og hvorfor vokser den? Grovt sett er en økonomi et inter-relatert system av menneskelig arbeidskraft, utveksling og forbruk. En økonomi dannes naturlig fra aggregerte menneskelige handlinger - en spontan orden, omtrent som språk hvordan dannes ørevoks . Hvordan å danne identitet . July 1 konsentrere seg om å finne ut hvordan du kan hjelpe andre eller stå til tjeneste for verden. Hint . Når du snakker med venner, eller få nye venner, sjekk at du ikke maskere dine behov og ønsker

Inspirasjonsinnlegg, google søkeord: Hvordan dannes det en matkultur? Dette er noe jeg faktisk kan få på eksamen på torsdag, så dette må jeg nesten prøve å svare på. Matkulturer finnes allerede, mange av dem. Matkulturer er alt fra hvordan vi sitter ved bordet og spiser, til regler om hva vi spiser i forhold til religion og hva vi i det hele tatt spiser Hvordan dannes en hårkule? 2020; www.tgfolk.net, www.epilationclinic.com Hva er en hårbukk? En hårhud er resultatet av et inngrodd hår. Inngrodde hår har en tendens til å utvikle seg i hårets skaft

Nyrestein er harde, steinlignende klumper som dannes i nyrebekkenet. De består av avfallsstoffer fra urinen. Steiner kan også befinne seg i urinblæren eller urinlederne. Urinlederne er tynne rør fra nyrebekkenet til blæren. De kalles også ureter. Steiner kan ligge i nyrebekkenet uten å gi symptomer Hvordan bliver dna-koden oversat, så der dannes lige præcis de proteiner, som den enkelte celle har brug for Celler dannes, og celler dør hele tiden, og det klares ved at cellen deler sig (mitose), og ved at cellen dør en planlagt død (apoptose) Hvordan lages rødvin? Rødvin lages alltid av blå druer. Fargen sitter nemlig i skallet, og druekjøttet er nesten alltid fargeløst. Det dannes aromatiske og fruktige forbindelser, og vinene får en frisk rød farge, men lite tannin. Så siles vinen av, restene presses og går gjennom en normal rødvinsprosess Hvordan lager høna egg? Av Anonym bruker, Oktober 31, 2010 i Anonymforum - Skravle. Anbefalte innlegg. Anonym bruker Anonym bruker. Overkikador; Medlem; 5 932 742 innlegg · #1. Skrevet Oktober 31, 2010 Jeg forstår meg egentlig ikke på dette. Høna produserer egg, flere om dagen Hvordan dannes tornadoer? Hvilke klimatike forutsetninger må man ha for å få tornadoer? Hva er forskjellen mellom tornadoer og sykloner, hvordan dannes sykloner? Svar: Først om tornado: En tornado er en enormt kraftig virvel over land, med en utstrekning fra noen hundre meter til noen få kilometer

Hvordan redusere økningen av astma og allergi blant barn og unge? Barneallergistudien i Trondheim nærmer seg slutten og har funnet noen av svarene. Familie Barn må leke mer. Barn må leke mer og sitte mindre for å bli sunne, friske voksne. Familie. Hvordan dannes en blodpropp i karene? Årsaker, Forebygging - Sykdommer Og Tilstander - 2020 Problemer med fartøy er kjent for mange eldre og til og med middelaldrende. Som medisinsk statistikk viser, er forekomsten av diagnostisering av lignende sykdommer i den unge delen av befolkningen i dag økende

Hvordan dannes stereotypier? Samtale på sengekanten en kveld tidlig i mai: Mor: «Er det mange i klassen din som skal gå i 17. mai-toget?» . Førsteklassingen: «Jeg vet ikke, men jeg vet hvem. Hei Anja Du av avsette Avsetn. for garanti- & serviceforpl. Da skal du føre Kredit konto 2140 Avsetn. for garanti- & serviceforpl. og debet på konto 7550 Garanti- og servicekostnader Beløpet skal gjenspeile den garantien du har på varer og tjenester som er solgt. Med vennlig hilsen Vism.. Hvordan små vanndråper dannes kan ha stor innvirkning på klimamodeller Dråper og bobler dannes nesten overalt, fra når vi koker morgenkaffen, til komplekse industrielle prosesser og til og med vulkanutbrudd. Ny forskning fra SINTEF og NTNU forbedrer vår forståelse av hvordan disse boblene og dråpene dannes

Hvordan danner vann skyer? - Y

På sola dannes mesteparten av energien (dvs. lys/stråling/varme) i fusjonsprosesser, den viktigste der hydrogen går sammen til helium. Fisjon er det motsatte av fusjon, her er det supertunge og store atomer som har en så ustabil kjerne at den brister og splittes i (vanligvis) to eller flere deler, altså dannes det mindre lettere atomer Hvordan dannes Tourmaline? 2020; Tourmaline er en populær, emi-edelten perle om er kjent for de mange nyaner om mineralet naturlig vier. Navnet tammer fra et inghaleik par par, om grovt overetter til tein med blandede farg. Innhold: Tourmaline har en sammensatt og variert kjemisk formel

Hvordan Himalaya ble dannet ★★★ - InterestRi

Hvordan dannes petroleum? Den svarte leiren er en kildebergart, det vil si en avsetning som inneholder mye organisk materiale. Leiren ble avsatt for rundt 150 millioner år siden på bunnen av et hav som dekket mye av det som i dag er Nordvest-Europa Hvordan dannes en fosfodiesterbinding? Som peptidbindinger i proteiner og glykosidbindinger mellom monosakkarider, resulterer fosfodiesterbindinger fra dehydreringsreaksjoner der et molekyl av vann går tapt. Her er den generelle oversikten over en av disse dehydreringsreaksjonene: HX1-OH + HX2-OH → HX1-X2-OH + H2 SVAR: Hei! Artikkelen Fakta om alkohol her på ung.no forteller prosessen i korte trekk. Les også mer på temasiden, der finner du bl.a. en del viktige lenker. Lykke til emd prosjektet! Hilsen u.. Hvordan blir de terrorister? Terrorceller dannes gjennom et samspill mellom drivkrefter på ulike plan, både i den muslimske verden og i Europa, og mellom gruppedynamikker og personlige forhold. En indikator er også hva terroristene selv sier om hva som motiverer dem. 3:.

Har funnet ut hvorfor nordlys og sørlys er forskjellig

På neste side får du virvlende fakta om tornadoer! Noen virvlende fakta om tornadoer! I USA finnes det en mann, Gene Moore, som jakter på tornadoer og tar bilder av dem. Han skal ha sett så mange som 263 tornadoer. En tornado er ikke helt det samme som en skypumpe eller en trombe.Skypumper beveger seg over hav, mens tromben er en virvelvind som i motsetning til tornadoen ikke strekker seg. Han pekte på hvordan vår tids kontinenter visuelt syntes å passe sammen, men viste også til at fossiler og bergarter på begge sider av havene underbygget påstanden. Men Wegeners forskerkolleger var ikke modne for å godta en slik tankegang for 100 år siden, og Wegener selv hadde da ingen god forklaring på hvordan enorme landmasser kunne bevege på seg på egen hånd

 • Condylomata acuminata ansteckung.
 • Balansebrett øvelser kne.
 • Postbank immobilien hildesheim.
 • Yachtworld.
 • Postleitzahl ludwigshafen basf.
 • Mediathek ndr info.
 • Nina dobrev filme & fernsehsendungen.
 • Vanne ut spekeskinke.
 • Billy bokhylle hjørne.
 • Öffnungszeiten schwimmhalle himmelsthür.
 • Bløtdelsskade fot.
 • Må man ha dykkersertifikat.
 • Ronaldinho rückennummer.
 • Oj eventi torino.
 • Marine harvest bjugn ledige stillinger.
 • Unicorn bursdag.
 • Lbj movie.
 • Siva inkubator.
 • Fotocenter tuna ab.
 • Seezeit shop uni kn öffnungszeiten.
 • Høyreski kryssord.
 • Lademoen kirkegård gravsteder.
 • Hva er bildet nivå 30.
 • Patti smith blind.
 • Liv ullmann donald saunders.
 • Industrisamfunn.
 • Kakemenn kulturmelk.
 • Silvester bochum 2018.
 • Mokkamann reaksjon.
 • Cewe fotobuch cliparts download.
 • Hvordan lære noen å lese.
 • Glattstrikk.
 • Maan de steenwinkel.
 • Bos fahrzeuge forum.
 • Definisjon omstilling.
 • Glömt lösenord svenskafans.
 • Psoriasis inversa fotos.
 • Baywatch series beach.
 • Kräuter im topf.
 • Day of the dead movie.
 • Betreten der baustelle verboten zum ausdrucken.