Home

El og it tariff 2021

Landsoverenskomsten for elektrofagene 1. april 2018 til 30. april 2020 Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Nelfo og Landsorganisasjonen i Norge/EL og IT Forbundet. § 1 Overenskomstens omfang og varighet Overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost i Norge og utenlands. Gyldig til 28. februar 2021. Særavtale om fleksibel arbeidstid (staten), virkning til 30. juni 2019. Særavtale pensjonsgivende tjenestetid (staten), virkning til 30. juni 2019. Særavtale om ferie (staten), virkning til 31. desember 202

Hovedoppgjøret 2020 Du kan følge ditt, og andre oppgjør, her Det ble allerede i fjor avtalt lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954, på 2,0 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2017. Dagens forhandlinger flyttet denne virkningsdatoen til 1. juli 2017. Lokale forhandlinger i kapittel Det ble ikke oppnådd enighet om lønns- og arbeidsbetingelsene til de ansatte i Relacom i fase 3-forhandlingene mellom Spekter og LO Stat/EL og IT Forbundet i begynnelsen av juni. Dermed blir det mekling, som er siste stopp før en eventuell arbeidskonflikt. Dato for meklingen vil bli offentliggjort senere Brev om lokale forhandlinger 2017 pr. 30.06.17 ; Hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne med endringer pr. 1. mai 2017 og lønnsplanhefte nr. 53 B (pdf) Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat med endringer pr. 1. mai 2017 og lønnsplanhefte nr. 53 A (pdf) Protokoll (pdf

Mange medlemsgoder · Fagforbundet for finans · Bli medlem i da

Tariff 2019: Finn ditt oppgjør. Denne veilederen er laget for lokale tillitsvalgte i EL og IT Forbundet som har ansvar for planlegging og gjennomføring av en eventuell streik i forbindelse med tarifforhandlinger Virke og HK er enige om revidert Landsoverenskomst, Lederoverenskomst og Kontoroverenskomst, og enige med Parat om revidert Funksjonæravtale. Her følger en redegjørelse av de store revideringene: likebehandlingsløsningen for sykelønn (som følger frontfaget), fjerningen av 12-timersregelen og de nye innslagspunktene og satsene for ubekvemstilleggene Fagforbundet har samarbeidsavtale med EL&IT forbundet om avtale for ansatte i energiverk, og med Norsk Transportarbeiderforbund om avtale for transportansatte. Mellomoppgjøret 2019. I mellomoppgjøret 2019 ble det forhandlet fram et tillegg på kr 2,50 pr time, dvs 4 875 kroner i året

Landsoverenskomsten for elektrofagene El og IT

Postadresse. NHO Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo. Besøksadresse. Næringslivets Hus Middelthuns gate 27 Majorstuen. Telefon: 23 08 80 00 Pressetelefon: 480 22 80 Partene kan når som helst anmode organisasjonene (EL og IT Forbundet og Nelfo) om bistand i forhandlingene. 3. Resultatlønn/bonus Det er anledning til å avtale resultatlønn/bonus i tillegg til del 2. Partene på bedriften avgjør størrelse og kriterier 2017 2017 AKKORDTARIFF for RØRLEGGERFAGET mellom Næringslivets Hovedorganisasjon Byggenæringens Landsforening Rørentreprenørene Norge på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Fellesforbundet Vedkommende avdelinger i forbundet på den annen side Utgitt 2017 Gjelder fra 1. august 2017 . Alm. bestemmelser Alm

Lønns og arbeidsvilkår Tariffavtaler Operatøravtalen (129) 2018-2020 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter på den ene side, og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi og vedkommende avdelinger av forbundet på den annen side Last ned/Skriv ut PDF. Velg kapitler og/eller paragrafer og klikk på knappen Se PDF nederst til høyr Bibliotekarforbundet har meldt seg ut av hovedorganisasjonen YS og inn i Unio. Formelt har dette virkning fra 1. januar 2018. I hele 2017 deltar BF likevel fullt ut i Unios organer. Samtidig er vi i 2017 bundet av de toårige tariffavtalene som i fjor ble inngått for perioden 2016-2018, den gang som medlem i YS Tariff Tariff 2020 KAs tariffarbeid Hovedavtalen Hovedtariffavtalen - Den norske kirke Hovedtariffavtalen - organisasjonsmedlemmer Sentrale særavtaler Arbeidstakerorganisasjoner i KAs tariffområde Tariff 2019 Tariff 2018 Opplæring og utvikling (OU Nyhet, Lønn og tariff Tariffoppgjøret 2020 23.09.2020 Enighet om lønnsoppgjøret for elektrofagene - Jeg er glad for at vi ble enige med EL og IT Forbundet om årets lønnsoppgjør. Det har vært tøffe forhandlinger hvor begge parter har måttet gi og ta, sier Ove Guttormsen i Nelfo

Siste oppdateringer innen tariff og lønn. 28. oktober 2020: Forhandlingene på HUK-området er utsatt til 30. november og 1. desember. Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble mandag enige om å utsette forhandlingene om årets tariffoppgjør på HUK-området fra 10.-12. november til 30.november-1.desember Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger En tariffavtale er en kollektiv regulering av lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtaler inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, og er bindende for avtalens parter og deres medlemmer. I tillegg til lønn og arbeidstid, regulerer tariffavtalene blant annet bestemmelser om ulike sosiale rettigheter og pensjon for de som har dette avtalefestet

Tariffavtaler og protokoller El og IT

Tariff 2016: Ansatte i vaskerier og renserier får årlige forhandlinger og et betydelig lønnsløft fredag 27. mai 2016. Industri Energi har fått fullt gjennomslag for forhandlingsrett i mellomoppgjøret og ved samordnede oppgjør. I tillegg får fagarbeiderne som har jobbet i ti år,. Bussjåførene har fått et langt bedre oppgjør enn mange andre. Vi har vunnet streiken og presset arbeidsgiver til å gi oss det dobbelte av det de ønsket å gi oss. Det er et viktig skritt i riktig retning, slik oppsummerer Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, årets lønnsoppgjør Tariff 2020. Alle skal ha ei Det vi kaller lønnsdannelsen, altså hvordan lønns- og arbeidsvilkår forhandles, er avgjørende for hvordan verdiskapingen fordeles. Om det er de som utfører arbeidet eller de som eier arbeidsplassene som sitter igjen med det største kakestykket Lønn og avtaler. NHO - Næringslivets hovedorganisasjon. NHO - Frisører. NHO - Frisører. Avtalen omfatter om lag 2 500 medlemmer som er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening. Hovedoppgjøret 2020. Resultatet i årets oppgjør gir et generelt tillegg på 0,50 kr per time som er inkludert i de nye minstelønnssatsene

Forside El og IT

Dette har EL og IT-medlemmene fått i lønnsoppgjøret

 1. Lønnsoppgjøret 2017 - regjeringen
 2. Tariff 2019: Finn ditt oppgjør El og IT
 3. Landsoverenskomsten HK - Virk
 4. Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde
 5. NHO Tariffavtale
EL og IT-lederen vil ikke forskuttere EØS-kompromissLO: Kjøpekraften må sikres, med et generelt tillegg tilBjørn Fornes vil ha enklere pensjonsuttalelseIngen nye satsinger og de groveste feilene videreføresI grell kontrast til fagre ord om grønt skifte og satsingEt gjennomslag for ungdommen på LO-kongressen
 • Halv skatt nav.
 • Dødsulykke tog.
 • Husmaling best i test 2017.
 • Session trondheim legges ned.
 • Ford ausstattung herausfinden.
 • Wwoofing portugal.
 • Integrierte gesamtschule niedersachsen.
 • Waldemar thranes gate 84c.
 • Rnz ladenburg.
 • Iphone 6 silber 32gb media markt.
 • Skandinavia danseband.
 • Path of exile pedia.
 • Residensbyen kryssord.
 • Harmony elite software.
 • Den evangelisk lutherske frikirke snl.
 • Forum pårørende alkoholikere.
 • Andachten für junge leute.
 • Frühlingsfest halle.
 • Nok to yen.
 • Strikkeoppskrift såpebobleshorts.
 • Herre gud ditt dyre navn og ære studienett.
 • Winterserenade 2018 programm.
 • Primaten kryssord.
 • Vm fotball 1994.
 • Servustv motogp stream.
 • Juliette lewis wiki.
 • Nygårdslien skole skolerute.
 • Metal posters.
 • Gjensidigestiftelsen rapportering.
 • Kondor vogel.
 • Str 8 tilsvarer.
 • Wookie.
 • Flags.
 • Verdens eldste kvinne død.
 • Tv köche zdf.
 • Gozo reisemål.
 • Coop medlemstilbud støvsuger.
 • Bullenhai verbreitungsgebiet.
 • Stadt in kentucky fort.
 • Balanse i fotball.
 • Middelhavsmåke.