Home

Skjenkebevilling lukket selskap

Med lukket selskap menes at det er samlet en bestemt krets med mennesker i forbindelse med et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel et bryllup, konfirmasjon, jubileum ol. Deltakerne i selskapet må med andre ord ha en eller annen tilknytnin En skjenkebevilling kan utvides til å gjelde produksjon av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 for skjenking i egen virksomhet. leier, driver eller ansatt disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap*. Vederlagsfri skjenking av alkohol kan da skje uten bevilling For å kunne importere, produsere, distribuere, omsette, eller skjenke alkohol trengs det en bevilling (tillatelse) fra det offentlige. Her får du hovedpunktene i regelverket som gjelder skjenkebevilling. Med skjenking menes salg av alkohol som drikkes på stedet. For å drive slikt salg kreves skjenkebevilling. Den som har slik bevilling kalles bevillingshaver Denne type skjenkebevilling gis bare til steder hvor det ikke er noen alminnelig skjenkebevilling, og bare for lukkede arrangementer hvor alle gjestene er særskilt invitert og har meldt seg på arrangementet på forhånd. Skjenkebevilling for et lukket selskap er tenkt brukt ved bryllup, jubileer og lignende arrangementer

Skjenkebevilling for et lukket (sluttet) selskap er tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Samtlige deltakere må være særskilt invitert før arrangementet starter, og det må ikke være åpent for utenforstående Skjenkebevilling - lukket selskap (ambulerende) Kontakt oss. Jevnaker kommune. Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker. Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker. Finn kontaktpersoner. Åpningstid sentralbord og servicetorg kl 10.00-14.00. Telefon: 61 31 57 00 Telefaks: 61 31 58 50

Skjenkebevilling for et lukket arrangement er nødvendig dersom du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller dersom lokalet arrangementet skal holdes i kun har en serveringsbevilling. Med lukket selskap menes at det er samlet en bestemt krets me Du må søke om skjenkebevilling hvis; du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område - (en enkelt bestemt anledning) du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling (en enkelt bestemt anledning) du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum.

Skjenkebevilling for lukket selskap (ambulerende bevilling

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende skjenkebevilling) Søknadsfrist er 1 uke før arrangementet starter. Skal du ha et åpent arrangement, må du søke her: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Søknadsfrist er 4 uker før arrangementet starter Alkohol - Skjenkebevilling for lukket selskap. Publisert: 10.01.2017 13:46 Sist endret: 10.01.2017 13:46 KONTAKTINFORMASJON. Telefon: 66 10 80 00 (sentralbord) åpent 08:30 - 15:00. E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no. Merk at du ikke bør sende sensitive eller taushetsbelagte opplysninger på epost

Hvis du skal ha et lukket selskap i et lokale som ikke har skjenkebevilling, og du enten skal ta betalt for alkohol, eller du leier lokaler hvor utleier er involvert i andre deler av selskapet, må du søke om ambulerende skjenkebevilling. Ambulerende skjenkebevilling er tiltenkt privatpersoner som ønsker å avvikle privat selskap i leide lokaler i stedet for hjemme Ambulerende skjenkebevilling må du ha ved skjenking i lukkede selskaper, som bryllup, konfirmasjoner, jubileum og lignende. Deltagerne må ha en eller annen tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Arrangementet er ikke tilgjengelig for utenforstående, heller ikke med påmelding Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Kontaktinformasjon. Kontakt oss. Servicetorget: 69 10 80 00 servicetorget@sarpsborg.com postmottak@sarpsborg.com Post: Postboks 237, 1702 Sarpsborg Besøk: Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg Faktura: Postboks 505, 1703 Sarpsbor Skjenkebevilling for et lukket (sluttet) selskap er tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Samtlige deltakere må være særskilt invitert og ha gitt sin påmelding før arrangementet starter, og det må ikke være åpen for utenforstående. Deltakerne må ha en eller annen tilknytning til den som inviterer til selskapet

Skjenkebevilling for alkohol - Helsedirektorate

Skjenkebevilling for lukket selskap. Det kan serveres og drikkes alkoholholdig drikk uten bevilling i et leid lokale, når en privat person arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner, så som ved bryllup, fødselsdag eller lignende Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med et åpent arrangement eller et lukket selskap, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke lukket selskap (ambulerende) Informasjon Bevillingssøknad Ønsker du å servere alkoholholdig drikke i lukket selskap, må du søke kommunen om såkalt ambulerende skjenkebevilling. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert gjennom annonser, plakater eller sosiale medier

Video: Bevilling for skjenking av alkohol - Jusstorge

Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement Søk engangsbevilling. Endring av eksisterende bevilling Endring av åpningstid, uteservering, styrer, eierandeler. Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning Forlenget åpnings- og. Medbrakt alkohol lukket selskap NYTT TEMA. Innlegg: 3. Johalv. 3 gjelder heller ikke når lokalet leies eller lånes ut til privatperson for en enkelt bestemt anledning til sluttet selskap, det forutsetter også at det ikke skal være skjenkebevilling og salg av alkohol i lokalet samtidig,.

Skjenkebevilling for et enkelt og lukket arrangement

Kontaktinfo . Ved generelle spørsmål eller spørsmål knyttet til en pågående sak eller søknad, vennligst send en e-post til skjenkesaker.eierskap@trondheim.kommune.no.. Trenger du å kontakte oss på telefon, ring Trondheim kommunes sentralbord på telefon 72 54 00 00 For benyttelse av en ambulerende skjenkebevilling (lukket selskap) må det betales et gebyr på kr 380. Når trenger du ambulerende skjenkebevilling? Ambulerende bevilling er beregnet på sluttete lag hvor enten det tas betalt for alkoholen som serveres eller utleier står for en større del av arrangementet enn å leie ut lokalene, for eksempel vasker ut etterpå eller serverer mat Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Side 2 av 4 Om styrer/hovedansvarlig Du må utpeke en styrer (hovedansvarlig) som skal ha det overordnede ansvaret for skjenkingen av alkohol under selskapet. Styreren må være fylt 20 år og ha kunnskap om alkohollovens bestemmelser. Det er ikk Ønsker du å servere alkoholholdig drikke i lukket selskap, må du søke kommunen om såkalt ambulerende skjenkebevilling. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert gjennom annonser, plakater eller sosiale medier Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Sist endret 21.06.2017. Skriv ut. Gi Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Skjenkebevilling - søknad

Årets bedrift 2010 - Hasvik Kommune

Skjenkebevilling for åpne (enkeltanledning) og lukkede

 1. dre lukkede arrangementer som private jubileum, bryllup eller
 2. Du tar betalt for alkohol i et lukket selskap som for eksempel jubileum eller interne arrangementer i firmaer (Lukket arrangement) Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område (åpent arrangement) Hvilke krav må du oppfylle? Bevillingssøker må være fylt 20 år
 3. Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement Når trenger du å søke? Du må søke om skjenkebevilling hvis: Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer - ambulerende skjenkebevilling
 4. Skjenkebevilling for åpent / lukket arrangement. Når trenger du å søke? Du må søke om skjenkebevilling hvis: Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer - ambulerende skjenkebevilling
 5. Ambulerende skjenkebevilling. Gis i forbindelse med lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer. Ambulerende bevilling kan bare gis for arrangement hvor deltakerne utgjør et «sluttet selskap», jf. alkoholloven § 4-5
 6. I utgangspunktet må du ikke ha skjenkebevilling dersom du skal ha et privat arrangement for et lukket selskap. Lukket selskap betyr at det før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av bestemte personer som er samlet for et bestemt formål i et bestemt lokale
 7. Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement. Ønsker du å servere alkoholholdig drikke i lukket selskap, må du søke kommunen om såkalt ambulerende skjenkebevilling. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert gjennom annonser, plakater eller sosiale medier

Skjenkebevilling - lukket selskap (ambulerende) - Jevnaker

Du må søke om skjenkebevilling hvis: Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling. Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)Covid 19 - Sjekkliste for godt smittevern ved arrangemente Ambulerende skjenkebevilling. Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer som for eksempel private jubileum, bryllup, mindre jobbfester, der man på forhånd vet hvem som kommer. Du må søke ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap hvis: du leier lokale og tar betalt for alkohol; hvis lokalet har serveringsbevillin

Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder skjenking i sluttede selskaper. Ambulerende skjenkebevilling kan kun benyttes ved lukkede arrangement, som bryllup o.l. Arrangementer i regi av lag og foreninger anses normalt ikke som lukket selskap selv om disse kun er åpne for medlemmer

Skjenkebevilling lukket selskap Når trenger du å søke om skjenkebevilling for arrangementer? Med sluttet selskap menes at det før skjenkingen begynner er dannet en sluttet krets av bestemte personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale på skjenkestedet For en alminnelig bevilling til lukket selskap betales et gebyr som for tiden er på kroner 370 per gang. Kommunens saksbehandling Søknad om skjenkebevilling for lukket selskap behandles av administrasjonen etter delegert myndighet Skjenkebevilling - søknad Bevillingstype Type bevilling o Alminnelig bevilling o Bevilling for lukket selskap (varig bevilling for skjenking i lukket selskap) Alkoholholdig drikk o Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent

Skjenkebevilling for et lukket arrangement - SKAUN KOMMUN

 1. Du kan søke om skjenkebevilling. Søk om skjenkebevilling for lukket arrangement . I søknaden skal det føres opp en ansvarlig person og en stedfortreder. Begge må være over 20 år. Det må også foreligge en nøyaktig beskrivelse av hvor arrangementet skal foregå, innendørs og utendørs
 2. Lukket selskap: Dersom du har sendt fullstendig søknad om skjenkebevilling til (ambulerende skjenkebevilling) behandles denne vanligvis i løpet av tre virkedag er.Dette gjelder f.eks bryllup, jubileer og interne arrangementer i firmaer. Åpent arrangement: Søknad om skjenkebevilling for arrangementer som er åpne for publikum (enkelt anledning) tar inntil fire uker
 3. Når trenger du skjenkebevilling for et sluttet selskap? Hvis du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer, må du søke om ambulerende skjenkebevilling. elskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert via annonser, plakater eller sosiale medier
 4. Skjenkebevilling for et lukket (sluttet) selskap er tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Samtlige deltakere må være særskilt invitert og ha gitt sin påmelding før arrangementet starter, og det må ikke være åpen for utenforstående
 5. dre lukkede arrangementer der det ikke tas betalt for alkohol

Skjenkebevilling for åpent eller lukket enkeltarrangement

Alkohol - Helsedirektorate

 1. Salgs-, serverings- og skjenkebevilling - melding om endring. Skjenkebevilling - omsetningsoppgave for alkohol . Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Skjenkebevilling - utvidet bevilling for enkeltanleding . Skjenkebevilling - - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende
 2. Jeg ønsker å servere alkohol for enkeltanledning (Skjenkebevilling for en enkeltanledning) Skal du arrangere en tilstelning hvor det serveres alkohol, må du skaffe deg en forenklet skjenkebevilling. Her trenger du ikke å innhente informasjon i forkant, men ta stilling om det er et: Åpent arrangement (Enkeltanledning) Lukket selskap.
 3. Søknadsskjema: Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Søknadsfrist: Minst tre uker før arrangementet finner sted. Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Slik bevilling gis ofte til selskapslokaler

Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement - Arendal

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling) Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling Skjenkebevilling lukket selskap (ambulerende) Lovverk og styringsdokumenter. Dokumenter. Lenker. Priser. Del på Facebook Tweet this! Tips en venn Skriv ut. Snakk med oss. Servicetorget Telefon: 32 78 93 00 Åpningstid 08.30-15.30. Åpningstid sentralbord. I skolens sommerferie: kl. 08.30 - 15.00 Hvordan fylle ut skjema. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen; Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Men etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset områd

Ambulerende skjenkebevilling Skjenking og servering

Søknad om skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Vilkår. Det er ikke anledning å nyte medbrakt alkoholholdig drikke i i tilfeller der det er krav om skjenkebevilling. Når det gjelder søknader om skjenkebevilling i forbindelse med åpne arrangementer, må det innhentes samtykke fra utleier samt sørge for. Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Lytt. Fant du det du lette etter? Takk for din tilbakemelding . Hva forsøkte du å finne? Til toppen Besøksadresse: Randabergveien 370, 4070 Randaberg. Postadresse: Postboks.

Privat selskap på sted med skjenkebevilling - servere

 1. Da har du ikke lest linken godt nok...en må ha bevillning for å selge alkohol i lukket selsakap..vin og øl..der må du være 18 og 20 på brennevin..som om du skulle ha kjøpt på butokk/polet.Og det er bare den som har fått bevilningen som har lov å selge i ett lukket selskap;
 2. Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. !!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.beskrivelse!! Hvis du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer, må du søke om ambulerende skjenkebevilling
 3. Du skal skjenke alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer - ambulerende skjenkebevilling Du skal skjenke alkohol ved et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område - en enkelt bestemt anledning Hvilke krav må du oppfylle

Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement Asker

Skjenkebevilling for enkeltanledning ved åpent og lukket arrangement Når trenger du å søke? Du må søke om skjenkebevilling hvis: Du skal skjenke alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer - ambulerende skjenkebevilling Du skal skjenke alkohol ved et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller. Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement. Krav og kostnader ved servering av alkohol. Du må søke om skjenkebevilling hvis. du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer - ambulerende skjenkebevilling

Skjenkebevilling for åpent eller lukket arrangement

 1. Du må søke om skjenkebevilling hvis: Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer - ambulerende skjenkebevilling Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling - en enkelt bestemt anlednin
 2. Lukket/sluttet selskap (ambulerende skjenkebevilling): Med sluttet selskap menes en forsamling som ikke er åpen for utenforstående personer. En forutsetning for krav om bevilling er normalt at det tas betaling for alkoholserveringen. Bryllup, jubileer,.
 3. Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement. Skal du arrangere et arrangement på et offentligsted må det søkes om skjenkebevilling. Man trenger ikke bevilling for private selskaper der man har med alkoholen selv, hvis den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre
 4. For hver skjenkebevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder og begge disse skal ha bestått Kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling. Her får du kjøpt materiell som vil hjelpe deg i forberedelsen til å ta prøven hos kommunen
 5. Bevillingssøknad: Ønsker du å servere alkoholholdig drikke i lukket selskap, må du søke kommunen om såkalt ambulerende skjenkebevilling. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert gjennom annonser, plakater eller sosiale medier
 6. Ønsker du å servere alkohol i forbindelse med lukket / sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet? Da må du søke kommunen om skjenkebevilling. Mer informasjon Les mer om skjenkebevilling for en enkelt anledning / ambulerende her
 7. Når trenger du skjenkebevilling?Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling. Hvordan få skjenkebevilling? Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller.
Får skjenke på jubileum

Alkohol - Skjenkebevilling for lukket selskap

Søknad om ambulerende skjenkebevilling - lukket selskap

Helsedirektoratets definisjon: Med et sluttet selskap menes at det er samlet en bestemt krets med mennesker i forbindelse med et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel et bryllup, konfirmasjon, jubileum osv. Deltakerne i selskapet må med andre ord ha en eller annen tilknytning til de som inviterer til selskapet Skjenkebevilling Ønsker du å servere alkoholholdig drikke i forbindelse med sluttet selskap, eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke Skjenkebevilling. Har stedet serveringsbevilling og ønsker i tillegg å skjenke alkohol, må det søkes om skjenkebevilling. For nye steder: alle steder som skal servere alkohol må ha serverings- og skjenkebevilling. Husk derfor å søke om serveringsbevilling i tillegg til skjenkebevilling Som hovedregel må man ha skjenkebevilling (særskilt tillatelse fra kommunen) for å drikke eller servere alkohol når dette skjer utenfor det private rom. Du må søke om skjenkebevilling dersom du ønsker å selge eller servere alkoholholdig drikk i forbindelse med for eksempel en festival, et lukket selskap eller ved en bestemt begivenhet

 • Georges danton.
 • Tannpuss barn 1 år.
 • Kesam original.
 • Allergimedisin pollen.
 • Tove lo stay high habits remix.
 • Erektil dysfunksjon diabetes.
 • Akutt veterinær bærum.
 • To dråper vann grep.
 • Wizz air haugesund gdansk.
 • Bambusplater oslo.
 • Darkland stream.
 • Sneasel.
 • Samenspende österreich kosten.
 • Lidrand papillom.
 • Apple iphone se32.
 • Lån med betalingsanmerkning.
 • Red ocean blue ocean.
 • Deko ideen.
 • Zugbewegungen live.
 • Honda atv 2017 norge.
 • Ydmykhet ordtak.
 • Wesley snipes height.
 • Explosion wilhelmshaven 1953.
 • Argumenter for kloning.
 • Yigal amir.
 • Hva skjer etter døden kristendommen.
 • Hotelbewertungen deutschland hrs.
 • Gaststätte zum warsteiner sepp cochem.
 • Flystyrt svalbard.
 • Kündigungsschreiben versicherung vorlage gratis.
 • Komoot collection erstellen.
 • Lentigo maligna gutartig.
 • Leie bobil hadeland.
 • Vesicula biliar.
 • Turkart ål.
 • Fahrradverleih fügen.
 • Muskelsmerter og mat.
 • Radio norge topp 1000 liste 2017.
 • Vekterskjema uio.
 • Inteno dg301 admin password.
 • Ford ausstattung herausfinden.